Hanteert Zwitserleven voor pensioenverzekeringen een uitsluiting voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van aanwezigheid in een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt?

Eventuele arbeidsongeschiktheid wordt op de gebruikelijke manier vastgesteld. In de Aanvullende voorwaarden AOTIR is opgenomen dat er geen recht bestaat op arbeidsongeschiktheidsprestaties (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en/of arbeidsongeschiktheidspensioen) indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van grove schuld van de verzekerde. Het afreizen naar, verblijven in, een gebied met een negatief reisadvies kan kwalificeren als grove schuld.

Als een deelnemer arbeidsongeschikt wordt doordat een deelnemer in gebied verblijft met een negatief reisadvies, is er geen dekking als dit als grove schuld kan worden gekwalificeerd. Dit bekijken we van geval tot geval. Er is wel dekking als een deelnemer bijvoorbeeld van de trap valt in dat gebied.

In het geval van het coronavirus is het niet te verwachten dat een deelnemer daardoor arbeidsongeschikt wordt. Mocht dat toch het geval zijn (een deelnemer wordt arbeidsongeschikt door het coronavirus) en iemand is afgereisd naar een gebied met een negatief reisadvies vanwege het coronavirus, dan is er mogelijk geen dekking.

Was deze informatie nuttig? Bedankt voor uw feedback

Heeft u nog vragen?

Bekijk alle vragen en antwoorden of neem contact met ons op.