Meld een klacht.

Uw klacht
Wat doen wij ermee?
We streven naar een snelle dienstverlening van hoge kwaliteit. Heeft u toch een klacht? Dan kijken we graag samen met u hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Voor de meeste klachten vinden we een oplossing.

Wilt u een klacht bij ons melden? Hieronder leest u hoe u een klacht aan ons doorgeeft en wat wij doen om het op te lossen.

Meld uw klacht
U meldt uw klacht hieronder. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een schriftelijke reactie. We streven ernaar om u binnen deze termijn een onderbouwd antwoord te geven. Bij complexe zaken is dat niet altijd mogelijk. In dat geval informeren we u tijdig en geven aan wanneer u wel antwoord van ons krijgt.

Bent u niet tevreden over de oplossing?
Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de oplossing voor uw klacht. Stuur dan een brief naar de directie van Zwitserleven. Vermeld in uw brief de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent), polis-nummer, klachtregistratienummer en de omschrijving van uw klacht.

U bent niet tevreden over de afhandeling door de directie
Vindt u dat de directie van Zwitserleven er niet in is geslaagd om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en is u gemeld dat onze interne klachtenprocedure tot een einde is gekomen? Neem dan contact op met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het KiFiD bemiddelt tussen consumenten en financiële aanbieders:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 - 355 22 48

Tip: Stuur kopieën van documenten mee die voor uw klacht van belang zijn.

Ombudsman Pensioenen
Gaat uw klacht over uw pensioenregeling? U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen. Deze onafhankelijke instelling behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenregeling. Op de website leest u wat de Ombudsman Pensioenen voor u kan doen.

De rechter
Wilt u de bovenstaande mogelijkheden niet gebruiken? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de bevoegde rechter.

Herstelkostenregeling

Zwitserleven stelt hoge eisen aan de kwaliteit van dienstverlening en producten. Persoonlijke aandacht, heldere communicatie, foutloos werken, snel handelen en alert reageren op nieuwe wet- en regelgeving hebben de hoogste prioriteit. Ondanks onze voortdurende kwaliteitszorg kan het voorkomen dat u als klant ontevreden bent.

Om voor een vergoeding van de herstelkosten in aanmerking te komen moet u het volgende doen:

  • Vul het declaratieformulier herstelkosten in.
  • Stuur een kopie van de factuur die u van uw adviseur heeft ontvangen. Bij deze factuur zit ook een specificatie van de herstelkosten van uw adviseur.

Lees meer over onze herstelkostenregeling.