Overlijden melden.

Overlijden melden.

Allereerst willen wij u condoleren met uw verlies. Na een overlijden zijn er voor u als nabestaande helaas al snel allerlei praktische zaken om te regelen. U kunt het overlijden van een rekeninghouder aan ons melden door gebruik te maken van het daarvoor beschikbare formulier.

Wat gebeurt er? 

Indien de beleggingsrekening op naam van 1 persoon stond, zullen wij alle beleggingen verkopen en maken wij de opbrengst over naar de bij ons bekende tegenrekening. Daarna sluiten wij de rekening.
Stond de rekening op naam van twee personen, dan passen wij alleen de tenaamstelling aan. 

Voor de afhandeling van het overlijden hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. Daarnaast hebben wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de melder nodig.