Veelgestelde vragen over Beleggen.

Aanvragen

Communicatie

Mijn Beleggen betalingen

 • Ik wil geld opnemen; is er een maximum per opname?

  Het is altijd mogelijk om tussentijds uw beleggingen geheel of gedeeltelijk te verkopen. U bepaalt zelf hoeveel u opneemt. Het is niet mogelijk om een bedrag op te nemen dat groter is dan 90% van uw totale saldo. Wilt u meer opnemen dan 90% van uw saldo? Dan worden alle stukken verkocht.

 • Kan ik een spoed uitbetaling aanvragen?

  Spoed uitbetalingen zijn niet mogelijk, omdat uw beleggingen eerst moeten worden verkocht. Binnen 4 werkdagen moet de verkoopopbrengst op uw rekening staan.

Mijn Beleggen inloggen

Product

Risico

 • Welke risico’s loop ik?

  Met beleggen loopt u verschillende risico's. De risico's van uw fonds zijn uiteengezet in het prospectus. Het belangrijkste risico is dat de waarde van uw beleggingen kan dalen. Dit kan onder andere als gevolg van:

  • Marktrisico: Dit is het risico op verlies als gevolg van dalende koersen.
  • Kredietrisico: Het risico bestaat dat een uitgever van obligaties niet aan haar verplichtingen kan voldoen waardoor waarde verloren gaat.
 • De opbrengst van mijn beleggingsrekening valt tegen, hoe kan dat?

  Resultaten uit het verleden bieden helaas geen garantie voor de toekomst. Aan beleggen kleven nu eenmaal risico's, die tot uitdrukking komen in de koersen.
  Wees er van bewust dat tegenvallende koersontwikkeling pas geeffectueerd wordt als u uw beleggingen verkoopt. Tot die tijd zou de waardeontwikkeling zich weer kunnen herstellen.

  Uitleg over de fondsontwikkeling kunt u vinden in de factsheet van het fonds en in de prospectus. 

 • Vallen mijn beleggingen onder het Deposito garantie stelsel?

  Nee. Uw beleggingen vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Het beleggerscompensatiestelstel is wel van toepassing.

  De nationale regeling inzake beleggerscompensatie biedt beleggers tot € 20.000 garantie bij eventueel faillissement van gelijktijdig ACTIAM en de Stichting ACTIAM Beleggersgiro. Er is geen garantie op inleg of rendement. Waardedaling als gevolg van koersdalingen valt niet onder het beleggerscompensatiestelsel.

 • Kan ik mijn geld kwijtraken als ik bij Zwitserleven beleg?

  Ja, dat kan. De waarde van uw beleggingen kan immers dalen.

Opdrachten

 • Hoe langt duurt het verwerken van een opdracht
  • Aanvragen: maximaal 2 werkdagen
  • Profielkeuze wijzigen (switch): maximaal 4 werkdagen
  • Aankoop: maximaal 2 werkdagen
  • Verkoop: maximaal 2 werkdagen
  • Wijzigen tegenrekening (+ID-storting): maximaal 2 werkdagen
 • Hoe boek ik geld over naar mijn Zwitserleven Beleggingsrekening?

  U kunt betalingen doen door een bedrag over te maken naar IBAN-rekeningnummer NL54 ABNA 0817 900 969 ten name van Stichting ACTIAM Beleggersgiro. Bij de omschrijving vult u uw beleggingsrekeningnummer in.

  U kunt een iDeal-storting doen via Mijn Beleggen of een instructie geven aan uw eigen bank. Periodieke stortingen dient u op te geven via uw eigen bank. Zwitserleven Beleggen kan vooralsnog geen incasso-opdracht verwerken.

  Let op: Betalingen kunt u alleen doen vanaf de rekening die wij voor u geregistreerd hebben.

Wijziging doorgeven