Verantwoording.

We leggen regelmatig op een transparante manier verantwoording af over het implementeren van deze principes.

4.1 Verantwoording

  • Sinds 2013 worden klachtenanalyses ieder kwartaal besproken in het directieoverleg. Voorheen gebeurde dit tweemaal per jaar (intern).
  • Zwitserleven rapporteert ieder kwartaal aan haar klanten over de uitvoering van het beleggingsbeleid. De rapportages bevatten samenvattingen van het stemgedrag en dialogen met bedrijven over het effect van hun beleid op mensenrechten en milieu.
  • Mede op initiatief van ACTIAM drongen internationale beleggingsinstellingen in augustus 2013 in de VS en Canada aan op een rapportageplicht voor de olie-, gas- en mijnbouwbedrijven in Canada.
  • ACTIAM maakte de rapportages over de ESG-aspecten van haar beleggingsbeleid toegankelijker voor ge├»nteresseerden. ACTIAM levert ieder kwartaal een update van het beleggingsbeleid, met informatie over uitsluitingen, recent stemgedrag, dialogen en casussen, aan de merken van Reaal, die deze rapportages delen met hun klanten via hun website of e-mail.