Samenwerking.

We werken samen met overheden, toezichthouders en andere belanghebbenden om de samenleving in beweging te krijgen op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten. 

3.1 In dialoog met stakeholders 

Mede op initiatief van ACTIAM drongen internationale beleggingsinstellingen in augustus 2013 in de VS en Canada aan op een rapportageplicht voor de olie-, gas- en mijnbouwbedrijven in Canada. Tegelijkertijd waarschuwde men voor het uithollen van vergelijkbare regelgeving in de VS. De beleggers vertegenwoordigden een gezamenlijk vermogen van $5,8 biljoen. In brieven aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC en het Canadese ministerie voor de grondstoffensector drong de groep van meer dan 30 beleggers aan op een wereldwijde standaard. Dit zou betekenen dat de bedrijven alle belasting- en royaltybetalingen voor al hun wereldwijde activiteiten openbaar moeten maken.

ACTIAM wil vooral dat de lokale bevolking door het openbaar maken van dit soort informatie meer inzicht kan krijgen in projecten. Bij geheimhouding is het risico op corruptie in grondstofrijke landen groot, vooral in opkomende economieën. ACTIAM maakte de rapportages over de ESG-aspecten van haar beleggingsbeleid toegankelijker voor geïnteresseerden. ACTIAM levert ieder kwartaal een update van het beleggingsbeleid, met informatie over uitsluitingen, recent stemgedrag, dialogen en casussen, aan de merken van Reaal, die deze rapportages delen met hun klanten via hun website of e-mail. ACTIAM profileerde zich in vakmedia vaker als verantwoorde vermogensbeheerder, onder meer via columns op de populaire website iex.nl. ACTIAM verwierf een (vice-)bestuurszetel in de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), een wereldwijd samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven en burgerorganisaties dat zich inzet voor meer openheid en verantwoording over de exploitatie van natuurlijke grondstoffen. Daarnaast maakt ACTIAM deel uit van een stuurgroep voor vastrentende beleggingen van de Principles of Responsible Investment (PRI) ), een initiatief gesteund door de VN. Zowel in de eigen organisatie als via de PRI zet ACTIAM zich in om ESG-principes beter te integreren in het beleggingsbeleid voor vastrentende waarden. Voor 2014 is het doel het vermogen van klanten dat ACTIAM onder beheer heeft voldoet 95% aan de (vernieuwde) Fundamentele Beleggingsprincipes van ACTIAM.

Overige organisaties waar ACTIAM regelmatig mee spreekt zijn onder andere Oxfam Novib, ICCO, Amnesty International, de Eerlijke Bankwijzer, de Eerlijke Verzekeringswijzer, VBDO, First Peoples Worldwide, London Mining Network en diverse pensioenfondsen, banken en overige vermogensbeheerders wereldwijd.

De Eerlijke Bankwijzer is een gezamenlijk initiatief van Oxfam Novib, Amnesty, Milieudefensie, FNV, Dierenbescherming en IKV Pax Christi. Dit samenwerkingsverband beoordeelt particuliere betaal- en spaarrekeningen op de Nederlandse markt op duurzaamheid en betrekt daarbij het beleid en de praktijk van de investeringen en financieringen van banken. Op het onderdeel vermogensbeheer was de score voor Reaal in 2013 een 8, het op een na hoogste cijfer van alle onderzochte Nederlandse banken. In 2013 introduceerde dit zelfde samenwerkingsverband de Eerlijke Verzekeringswijzer, bedoeld om te laten zien in welke mate verzekeringsmaatschappijen door middel van hun investeringen bijdragen aan een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld. De score voor Reaal op de verschillende thema’s en sectoren was gemiddeld ten opzichte van andere verzekeraars. Nadelig voor de score was de focus van ACTIAM op een beperkt aantal sectoren met een hoge ESG-impact. Op het onderdeel vermogensbeheer voor derden had Reaal samen met twee andere verzekeraars de hoogste score.

In het jaarlijkse onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) hadden Zwitserleven en Reaal opnieuw de beste en een na beste score. Bij het eerste gezamenlijke praktijkonderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer over mensenrechten scoorde Reaal op alle onderdelen een 10.

Zwitserleven wil verantwoord gedrag op het gebied van pensioenen in ruime zin stimuleren. In dat kader onderhoudt Zwitserleven verschillende partnerships en dialogen met stakeholders, om gezamenlijk duurzame waarde te creëren en om de financiële zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. De toekomst van ons pensioenstelsel, met onder meer een grotere keuzevrijheid voor deelnemers, en herstel van het consumentenvertrouwen zijn belangrijke thema’s voor Zwitserleven.

In 2013 was er met De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten op directieniveau drie maal gezamenlijk overleg. Er wordt gesproken over financiële gegevens, marktontwikkelingen, strategische keuzes en projecten en over dilemma’s, problemen en specifieke thema’s. In 2013 werd onder meer gesproken over het Witteveenkader, dat de jaarlijkse aftrekbaarheid van de pensioenopbouw bepaalt, pensioencommunicatie en meer keuzevrijheid voor de werknemers van klanten. Verantwoord ondernemen staat gemiddeld twee keer per jaar op de agenda. Ook spreekt Zwitserleven regelmatig met Tweede Kamerleden, ambtenaren en organisaties als de Consumentenbond. Daarnaast is Zwitserleven soms via commissies van het Verbond van Verzekeraars in dialoog met toezichthouders en de overheid.