Principles for Sustainable Insurance.

 Click for English

Bij de start van de klimaatconferentie Rio+20 in Rio de Janeiro heeft Zwitserleven de Principles for Sustainable Insurance (PSI) van de Verenigde Naties ondertekend. Daarmee behoort Zwitserleven tot de eerste groep van verzekeraars die deze principes als normenkader voor hun verzekeringsactiviteiten nemen. De principes passen bij het Verantwoord Ondernemen beleid van Zwitserleven en de keuze van Zwitserleven om duurzaamheid te verankeren in de kern van het bedrijf. 


Zwitserleven publiceert jaarlijks de rapportage voor de Principles voor Sustainable Insurance (PSI) van de Verenigde Naties. De rapportage is het gevolg van de ondertekening van de VN-duurzaamheidsprincipes vorig jaar. De informatie die u hier leest, komt uit de rapportages van 2013 en 2014.

Sociaal & milieu.

Milieu, sociale en bestuurlijke aspecten die relevant zijn voor onze verzekeringsactiviteiten, vormen een vast onderdeel in onze besluitvorming.

Bewustzijn.

We werken samen met klanten en zakelijke partners om bewustzijn te creëren over milieu, sociale en bestuurlijke aspecten. En om de hieraan verbonden risico’s te beheersen en oplossingen te ontwikkelen.

Samenwerking.

We werken samen met overheden, toezichthouders en andere belanghebbenden om de samenleving in beweging te krijgen op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten. 

Verantwoording.

We leggen regelmatig op een transparante manier verantwoording af over het implementeren van deze principes.