Stembeleid.

Aandeelhouders in een onderneming kunnen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. De vermogensbeheerder van Zwitserleven maakt steeds gebruik van dit verkregen stemrecht om met name maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren in de bedrijven waarin wij beleggen.
Voor het gebruikmaken van dit stemrecht is beleid ontwikkeld. Dit zijn de speerpunten:

  • Voorstellen aangaande de verslaglegging en winstbestemming
  • Voorstellen aangaande de samenstelling van bestuurlijke organen
  • Voorstellen aangaande het beloningsbeleid van bestuurlijke organen
  • Accountantscontrole en daaraan gerelateerde voorstellen
  • Kapitaal gerelateerde voorstellen
  • Overige gewichtige voorstellen.

Bekijk hoe Zwitserleven heeft gestemd per beleggingsfonds.