Een stabiel pensioen als u bijna met pensioen gaat.

U belegt bij Zwitserleven en gaat bijna met pensioen. Nu kunnen beleggingsresultaten altijd tegenvallen. Maar vlak voor uw pensioen kunnen we ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over een laag of negatief rendement. Daarom lichten we graag toe hoe beleggen voor uw pensioen werkt. En hoe we uw pensioen vlak voor uw pensioendatum zo stabiel mogelijk houden.

Pensioen opbouwen en pensioen kopen

Zwitserleven belegt de betaalde premie om een pensioenkapitaal voor u op te bouwen. Op de pensioendatum koopt u van dit opgebouwde kapitaal een pensioenuitkering tegen de rente op dat moment. U ontvangt dan maandelijks een pensioen op uw rekening.

Beleggingsrisico

Bij beleggen heeft u te maken met het beleggingsrisico. Door schommelingen in de koersen heeft u geen zekerheid over de beleggingsresultaten. De waarde van uw beleggingen kan dus mee- of tegenvallen.

Renterisico

U heeft ook te maken met het renterisico. Hoeveel pensioen u kunt kopen van het opgebouwde kapitaal hangt namelijk af van de marktrente op dat moment. Is de rente laag? Dan kunt u van het opgebouwde pensioenkapitaal minder pensioen kopen. Andersom krijgt u meer pensioen als de rente hoog is.

Minder risico als u dichterbij uw pensioendatum komt

Zwitserleven belegt in een mix van beleggingen afgestemd op uw leeftijd. Hierbij nemen we steeds minder risico met beleggen als u dichterbij uw pensioendatum komt. Zit de beurs eventueel tegen? Dan heeft u namelijk minder tijd om het verlies goed te maken. We beleggen vlak voor uw pensioendatum daarom steeds meer in obligaties. Die zijn minder gevoelig voor koersschommelingen dan aandelen.

Bijna met pensioen? Zo houden we uw pensioen stabiel

Op uw pensioendatum koopt u een pensioen tegen de rente op dat moment. Gaat u over een paar jaar met pensioen? Dan laten we uw pensioenkapitaal zoveel mogelijk meebewegen met de rente. We beleggen dan vooral nog in langlopende obligaties. Hoe werkt dit?

De koers van langlopende obligaties stijgt als de rente daalt en andersom. Daalt de rente? Dan stijgt uw pensioenkapitaal (uw beleggingen) mee met de gestegen koers van de obligaties. Dit compenseert het duurder aan te kopen pensioen door de lage rente (zie renterisico). Stijgt de rente? Dan daalt uw pensioenkapitaal. Maar het aan te kopen pensioen is ook goedkoper geworden. Zo kan er toch ongeveer hetzelfde pensioen worden gekocht op uw pensioendatum.

Minder risico is minder kans op hoge rendementen

Door veel minder of niet meer in aandelen te beleggen, neemt het beleggingsrisico af. Uw beleggingsresultaten kunnen daarom afwijken van beleggingsfondsen die wel in aandelen beleggen. Minder risico betekent namelijk ook minder kans op een hoger rendement.

Zouden we wel volledig in aandelen beleggen? Dan heeft u kans op een hoger rendement, maar ook op een groter verlies. Vlak voor uw pensioendatum beperken we dit risico. We beleggen dan bewust niet of nauwelijks meer in aandelen. Ook als het rendement op aandelen (veel) hoger is dan uw beleggingsresultaat. Alleen zo kunnen we u een stabiel pensioen geven.