Zwitserleven en ACTIAM beloven steun aan uitvoering klimaatakkoord.

Afgelopen weekend is er een klimaatakkoord bereikt tijdens de klimaattop in Parijs. Wij zijn daar erg blij mee omdat wij dit een belangrijk onderwerp vinden en er al langer mee bezig zijn. Om dat kracht bij te zetten hebben Zwitserleven en onze fonds- en vermogensbeheerder ACTIAM de Paris Pledge for Action ondertekend. Hiermee steunen we het akkoord en de uitvoering van het akkoord om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met het doel om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Dit initiatief is ontstaan tijdens de 21e klimaattop die de afgelopen twee weken plaatsvond in Parijs. Wereldleiders en onderhandelaars werkten aan het genoemde akkoord. Om de doelstellingen te halen ziet men steeds meer een rol voor de financiële sector. Via beleggingen kan deze sector namelijk invloed uitoefenen op bedrijven, onder andere door als aandeelhouder met ze in gesprek te gaan.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken presenteert dit initiatief op 16 december. Naast financiële instellingen spreken ook andere bedrijven, steden en ngo’s (organisaties die zich inzetten voor maatschappelijk belang) zich via dit statement uit en beloven mee te werken aan de uitvoering van het klimaatakkoord.

Wat betekent de ondertekening voor Zwitserleven en ACTIAM?

Concreet betekent dit dat we gaan werken aan het (verder) omlaag brengen van onze CO2-voetafdruk. Dit doen we door samen met ACTIAM mooie doelstellingen hierop te gaan zetten binnen ons beleggingsbeleid.

Waarom steunen wij dit initiatief?

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij graag  aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. Want: we willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven. Maar wel in een wereld die op de pensioendatum nog mooi en de moeite waard is. Zwitserleven is koploper in de markt als het gaat om verantwoord beleggen. Erkenning daarvoor krijgen wij op nationaal en internationaal niveau. Onlangs nog, toen we voor het 4e jaar op rij werden uitgeroepen tot verzekeraar met het meest verantwoorde beleggingsbeleid. En daar zijn wij heel trots op. Maar het belangrijkste is dat steeds meer klanten dit aspect belangrijk vinden. Daarom kiezen steeds meer werkgevers bewust voor een pensioenregeling van Zwitserleven. Onze beleggingen worden uitgevoerd door vermogensbeheerder ACTIAM. Zij beleggen op basis van ons mandaat in duurzame fondsen met oog voor mens en milieu.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Paris Plegde for Action