Wijzigingen Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Wijzigingen eind 2014

In september informeerde wij u over de verbeterde lifecycles. Voor bestaande deelnemers is de beleggingsmix eind vorig jaar ook aangepast.   Wat is er verbeterd in Zwitserleven HorizonBeleggen en Zwitserleven ProfielBeleggen?  

- Betere beleggingsmix met een hoger verwacht rendement en pensioen (zie leaflet).  
- Lagere fondskosten.  

Ook is in september 2014 VrijBeleggen voor het Zwitserleven Nu Pensioen en het nieuwe Zwitserleven Exclusief Pensioen uitgebreid met indexfondsen van iShares. 

Verlaging service fee Zwitserleven Vastgoedfonds
Per 1 november zijn de kosten van het Zwitserleven Vastgoedfonds verlaagd. De service fee gaat omlaag van 0,54% naar 0,04%. Voortaan beheert ACTIAM dit fonds en zijn de kosten voor extern vermogensbeheer vervallen. Ook is het beleggingsbeleid gewijzigd van actief naar passief. Het Zwitserleven Selectie Fonds belegt ook voor een deel in het Zwitserleven Vastgoedfonds. Hierdoor gaat de service fee van dit fonds ook omlaag van 0,34% naar 0,26%.

Wijzigingen in 2015

Ook in 2015 vinden er ook een aantal wijzigingen plaats in de Zwitserleven beleggingsfondsen. We zetten ze graag voor u op een rijtje. Wijziging per 1 januari 2015:

 • Verlaging service fee Zwitserleven Wereld Aandelenfonds.
 • Introductie service fee bij de Zwitserleven Mixfondsen.
 • Zwitserleven beleggingsfondsen stoppen met securities lending.
 • Aanpassing ESG-beleid.
 • Zwitserleven Horizonfonds 2015-2019 wordt opgeheven.
 • Nieuw: Zwitserleven Horizonfonds 2035-2039. 

Verlaging service fee Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
Per 1 januari 2015 wordt de service fee van Zwitserleven Wereld Aandelenfonds verlaagt naar 0,02%. Dit was 0,04%.  

Introductie service fee Zwitserleven Mixfondsen
De Zwitserleven Mixfondsen hadden geen service fee. Vanaf 1 januari 2015 wordt ook bij de Zwitserleven Mixfondsen een service fee in rekening gebracht. Het gaat om de volgende fondsen:

 • Zwitserleven Mixfonds, 
 • Zwitserleven Horizonfonds 20+,
 • Zwitserleven Horizonfonds 2020 - 2024,
 • Zwitserleven Horizonfonds 2025 – 2029,
 • Zwitserleven Horizonfonds 2030 – 2034,
 • Zwitserleven HorizonRentefonds. 

Per 1 januari 2015 is de service voor deze fondsen 0,01% per jaar. Door de verlaging van de service fee van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds en Zwitserleven Vastgoedfonds blijven de totale kosten voor de Zwitserleven Horizonfondsen ongeveer gelijk.

Zwitserleven fondsen stoppen met securities lending
Securities lending is het uitlenen van effecten (aandelen of obligaties) aan andere financiële instellingen. Het fonds dat de effecten uitleent ontvangt hiervoor een vergoeding. De fondsbeheerder heeft besloten te stoppen met securities lending. De risico’s wegen niet meer op tegen de opbrengsten.

Aanpassing ESG-beleid
We zetten ons actief in om de bedrijven waarin we beleggen aan te zetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit doen we door actief het gesprek aan te gaan met deze ondernemingen. Dit heet engagement. De wijze waarop we engagement starten wordt verandert. Hierdoor kunnen de gesprekken met ondernemingen sneller opgestart worden.   Meer informatie over engagement vindt u in de toelichting van ACTIAM.  

Zwitserleven Horizonfonds 2015-2019 wordt opgeheven Het Zwitserleven Horizonfonds 2015-2019 is per 31 december 2014 opgeheven. Dit fonds is onderdeel van Zwitserleven HorizonBeleggen. Bij een aantal van onze producten beleggen we in dit fonds. En dan alleen voor deelnemers in HorizonBeleggen met een pensioen(richt)datum tussen 1 januari 2015 en 31 december 2019. Vlak voor de pensioen(richt)datum gaan de beleggingen automatisch over naar het Zwitserleven HorizonRentefonds. Omdat de pensioen(richt)datum voor deze deelnemers nadert, wordt er per 1 januari 2015 niet meer belegd in het Zwitserleven Horizonfonds 2015-2019. Het fonds is daarmee opgeheven. Lees hier de toelichting.  

Nieuw: het Zwitserleven Horizonfonds 2035-2039
Op 2 januari 2015 is Zwitserleven HorizonBeleggen uitgebreid met het Zwitserleven Horizonfonds 2035-2039. Dit fonds is alleen beschikbaar in onze producten met Horizonfondsen. Zwitserleven Horizonfonds 2035-2039 is er alleen voor werknemers met een pensioen(richt)datum tussen 1 januari 2035 en 31 december 2039.
Het Fonds belegt in Zwitserleven Wereld Aandelenfonds, Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds, Zwitserleven Credits Fonds en Zwitserleven Selectie Fonds. De service fee is 0,067%. De toelichting vindt u hier.  

Heeft u vragen over de wijzigingen in de beleggingsfondsen? Neem dan contact op met uw accountmanager.