Watermisbruik 2.

Bedrijven zien water steeds meer als een serieus onderwerp. Recent werden tweehonderd internationale bedrijven hierover bevraagd. Tweederde van hen verwacht te maken te krijgen, met een tekort aan water, watervervuiling, droogte of juist overstromingen.

Niet alleen in de landbouwsector, maar ook in de mijnbouw is water een probleem. Water wordt met chemische stoffen vermengd om mineralen te winnen. Na het proces blijft vervuild afvalwater als reststof over. Dit afvalwater is vaak te giftig om iets mee te beginnen en een risico voor de omgeving. En dan gaat het ook nog eens om enorme hoeveelheden.

Daarom moeten bedrijven zich inspannen om zoveel mogelijk water te hergebruiken en minder chemicaliën te gebruiken. Doen ze dat niet, dan zit de lokale bevolking soms met watertekorten of vergiftigingen.

Delfstoffen en water

Het Canadese mijnbouwconcern Goldcorp zorgt er nu voor dat het in al haar operaties weet waar mogelijk waterlekken ontstaan. Ook ging het bedrijf beter rapporteren over het gebruik van water. Goldcorp probeert op deze manier te voorkomen dat haar activiteiten nadelige gevolgen hebben voor de omgeving.

De olie- en gassector is vergelijkbaar met de mijnbouw. De tijd dat olie zonder veel moeite uit de grond spoot is voorbij. Bedrijven moeten alle technologische middelen gebruiken om het te winnen. Een bekend voorbeeld is schaliegas.

Schaliegas is aardgas dat ondergronds in diepe steenlagen ligt opgeslagen. Om bij het gas te komen moeten eerst miljoenen liters water met chemicaliën met hoge druk onder de grond worden gespoten. Dan wordt het gesteente gekraakt (fraccing) en komt het gas vrij.

Te veel afvalwater

Na het opvangen van het gas blijft er een enorme hoeveelheid afvalwater over. Daarom ging ik met een internationale groep milieubewuste beleggers, het gesprek aan met de op een na grootste producent van aardgas in de Verenigde Staten, Chesapeake Energy.

We wilden betere rapportages over de impact op de kwaliteit en de beschikbaarheid van water zien em we verwachten dat het bedrijf aan onze oproep gehoor zal geven.

Niet alleen omdat openlijk rapporteren over watergebruik en -verbruik aan de verwachtingen van belanghebbenden voldoet. Het is ook materiële informatie. Bedrijven beseffen prima dat er zonder water geen leven is, zonder water geen productie, en zonder water dus geen rendement voor aandeelhouders.

Op moment van schrijven (2 mei 2014) houdt SNS AM namens haar klanten aandelen in genoemde bedrijven. Dit stuk is tot stand gekomen met dank aan de medewerking van Thierry Oeljee en Bas Wetzelaer, ESG-analisten bij SNS AM

Manuel Adamini Hoofd Verantwoord Beleggen SNS Asset Management

Bron: IEX.nl, 05-05-2014. Bekijk alle columns van Manuel Adamini op iex.nl