Voorgenomen fusie SNS Beleggingsfondsen Beheer en SNS Asset Management.

SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) en SNS Asset Management N.V. (SNS AM) willen per 1 juli fuseren. Het door SBB gevoerde fondsbeheer voor de Zwitserleven Beleggingsfondsen en RZL Beleggingsfondsen wordt door SNS AM overgenomen en voortgezet.

Nieuwe (Europese) wet- en regelgeving is de belangrijkste aanleiding geweest voor deze fusie.  Daarnaast wordt door de fusie de expertise van beide partijen op het gebied van fondsbeheer gebundeld, waarmee één expertise centrum fondsbeleggen gecreëerd wordt. Het  vermogensbeheer en de fondsadministratie blijven ongewijzigd. Beide waren al grotendeels uitbesteed aan SNS AM.

Lees het volledige persbericht.