Vermogensbeheerder Zwitserleven krijgt hoogste score aanpak verantwoord beleggen.

Bij de jaarlijkse beoordeling door de Principles for Responsible Investment (PRI) ontving ACTIAM - de vermogensbeheerder van Zwitserleven -  dit jaar de hoogste score (A+) voor de overkoepelende aanpak op verantwoord beleggen. De PRI is het internationale, door de VN ondersteunde, netwerk voor verantwoord beleggen. Wereldwijd zijn bijna 1400 organisaties lid van de PRI, met samen 8 biljoen dollar onder beheer.
Ook werd op het jaarlijkse congres van de PRI bekend gemaakt dat ACTIAM behoort tot de top 20 meest actieve leden op het PRI platform. Dit is - samen met bovenstaande score - een mooie bevestiging van het goede werk dat ACTIAM verricht op het gebied van verantwoord beleggen.

Waarom is dit belangrijk voor Zwitserleven?

Voor Zwitserleven is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij ons steentje aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid, dat ACTIAM voor ons uitvoert. Op het moment dat ACTIAM wereldwijde erkenning krijgt voor hun verantwoorde beleggingsbeleid, is dat dus ook belangrijk voor onze klanten: dankzij de premies die klanten iedere maand betalen, dragen zij  bij aan een mooiere wereld. We zien ook dat steeds meer klanten kiezen voor Zwitserleven om ons verantwoorde beleggingsbeleid.

Zwitserleven en verantwoord beleggen.

Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor onze duurzaamheidstest. We zijn hierin koploper in de markt: in 2012, 2013 én 2014 zijn wij uitgeroepen tot de verzekeraar met het meest verantwoorde beleggingsbeleid. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Over het onderzoek

Elk jaar voert de PRI een uitgebreid onderzoek uit, waarbij wordt gekeken naar de integratie van milieu-, sociale en governance factoren in het beleggingsproces. ACTIAM ontving over de hele linie hoge scores. Zo werd ook de aanpak op actief aandeelhouderschap beoordeeld met een A+. Onder actief aandeelhouderschap vallen de gesprekken die worden gevoerd met bedrijven (engagement) en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Hiermee motiveert ACTIAM de bedrijven waarin het belegt om beter gedrag te laten zien en positieve verandering teweeg te brengen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het gebruik van hernieuwbare energie, zuinig omgaan met water of het naleven van arbeids- en mensenrechten. Die gedragsverandering is erg belangrijk om ook voor de toekomst een leefbare wereld te verzekeren. 
Ook voor het onderdeel 'inclusive finance' werd een A+ toegekend op 6 van de 7 onderzochte principes. 'Inclusive finance' is een apart onderdeel in het onderzoek en heeft betrekking op de afdeling ACTIAM Impact Investing. Deze afdeling beheert haar eigen Microfinancieringsfondsen en een SME Finance Fonds, die kredieten verstrekken aan particulieren en MKB ondernemingen in opkomende en ontwikkelende economieën. Het bieden van toegang tot verantwoorde financiële producten en diensten is een van de essentiële drijfveren. Het doel is economische ontwikkeling te realiseren en te accelereren waardoor mensen in staat zijn hun financiële zelfredzaamheid te vergroten, inkomen te genereren, banen te creëren en beschermd zijn tegen onverwachte risico's en shocks.

Meer weten?

Het rapport vind je hier.