Verantwoord beleggen: rapportage 4e kwartaal 2015.

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij ons steentje aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid.

ACTIAM verzorgt de beleggingen voor Zwitserleven. Over de manier waarop zij dat doet, brengt ACTIAM ieder kwartaal een rapport uit. Hierin vertelt ACTIAM wat ze het afgelopen kwartaal hebben gedaan op het gebied van verantwoord beleggen. Bijvoorbeeld op het gebied van uitsluiting, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Zwitserleven en ACTIAM steunen het klimaatakkoord

In december 2015 is er een klimaatakkoord bereikt tijdens de klimaattop in Parijs. Wij zijn daar erg blij mee omdat wij dit een belangrijk onderwerp vinden en er al langer mee bezig zijn. Om dat kracht bij te zetten hebben Zwitserleven en ACTIAM de Paris Pledge for Action ondertekend. Hiermee steunen we het akkoord en de uitvoering van het akkoord om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met het doel om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.  
Concreet betekent dit dat we gaan werken aan het (verder) omlaag brengen van onze CO2-voetafdruk. Dit doet Zwitserleven door samen met ACTIAM doelstellingen hierop te gaan zetten binnen ons beleggingsbeleid.

In gesprek

Wij geloven dat impact gecreëerd kan worden door gedragsverandering. Daarom gaat ACTIAM mede namens Zwitserleven actief in gesprek met bedrijven om ze te laten weten welke verbeteringen we graag willen zien. Dit noemen we engagement.
In het afgelopen kwartaal hebben weer een aantal engagements plaatsgevonden. Eén voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen ACTIAM en FSC Nederland. Zij hebben gezamenlijk contact gezocht met een groot aantal partijen die  veel hout inkopen. Doel van die gesprekken was om de bewustwording te vergroten rondom het belang voor duurzaam hout en bosbeheer in hun inkoopbeleid. In een volgende fase willen FSC en ACTIAM deze partijen stimuleren om concrete doelstellingen te gaan hanteren voor de inkoop van duurzaam hout.

Positieve selectie

Ook zijn er in het 4e kwartaal weer mooie voorbeelden geweest van positieve selectie. Positieve selectie betekent dat je investeert in een bedrijf dat niet direct ‘Best in class’ is, maar wel met duurzaamheid bezig is. Zo koos ACTIAM ervoor om te investeren in het bedrijf OC Oerlikon. Zij maken nanotechnologieën en coatings (beschermende laagjes) die gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld automotoren. Deze laagjes zorgen ervoor dat de onderdelen minder snel slijten en dus langer meegaan. Daarnaast verminderen ze het brandstofgebruik en de uitstoot van schadelijke stoffen. Kortom: OC Oerlikon is heel goed bezig op het gebied van duurzaamheid en innovatie. ACTIAM voert gesprekken met het bedrijf om op een drietal punten verbeteringen door te voeren, met als doel terecht te komen in de kopgroep: de top 40% op ESG-gebied.

Nieuwsgierig naar de rest?

Naast deze onderwerpen staan er nog veel meer interessante artikelen in het rapport, zoals voorbeelden van “ESG” bij aandeelhoudersvergaderingen en inzicht in de gevoerde engagements.

Lees het volledige rapport.