Mooie stap in verduurzaming Zwitserleven beleggingsfondsen.

Vandaag is het Zwitserleven Obligatiefonds verrijkt met een 'green bond' van FMO (de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden). Dit is een mooie volgende stap die Zwitserleven en ACTIAM zetten in het verduurzamen van de Zwitserleven beleggingsfondsen.

Wat is een green bond?

Een green bond is een obligatie die naast een financieel rendement ook een sociaal rendement oplevert. Het geld dat met de obligatie wordt opgehaald, wordt alleen gebruikt voor verantwoorde activiteiten. Financieel en sociaal rendement gaan hierbij hand in hand.

Wat bereiken we hiermee?

Deze groene obligatie van FMO richt zich op drie thema's die een grote impact hebben op de ontwikkeling van een land: kredietverlening, duurzame energie en landbouw. Deze thema's passen goed bij een verantwoord Zwitserleven. Prettig ouder worden in een mooie wereld.

Zijn er concrete voorbeelden van de effecten?

In het algemeen zijn voorbeelden van sociale impact/rendement het creëren van banen, verminderen van CO2-uitstoot, betere gezondheid van mensen door betere werkomstandigheden en kwaliteit van leven, meer mensen die naar school kunnen gaan door de bouw van scholen, enzovoorts. Specifiek voor de FMO green bond kun je (daarnaast) denken aan minder vervuiling door het stimuleren van hernieuwbare energie, het toegankelijk maken van krediet voor de mensen die hier normaal geen toegang toe hebben, voedselveiligheid en genoeg voedsel voor de groeiende wereldbevolking.

Meer informatie

Wilt u meer weten over verantwoord beleggen van Zwitserleven? Bekijkt u dan onze video verantwoord beleggen.

Verantwoord beleggen.

close