Is 'een beetje' kernwapens maken ook fout?

De Nuclear Security Summit 2014 in Den Haag heeft tot doel nucleair terrorisme tegen te gaan. Dat is een prachtig doel; ook wij proberen daar met ons beleggingsbeleid aan bij te dragen. Dat is soms zwart-wit; SNS Asset Management investeert bijvoorbeeld niet in producenten van controversiële wapens zoals kern- of clusterwapens. Over de grijstinten, echter, kun je discussiëren. Wat doe je bijvoorbeeld met een bedrijf, genaamd Fluor, dat een onderdeel van kernwarpens produceert? Waarbij dit onderdeel slechts een minimaal gedeelte is van de omzet. Is 'een beetje kernwapens maken' ook fout?

Voor het overgrote deel is Fluor een bedrijf dat zich met andere zaken bezighoudt. Zo ruimen ze bijvoorbeeld, in opdracht van de Amerikaanse overheid, nucleair afval op dat is overgebleven van de koude oorlog.

Laboratorium

Het blijkt echter dat op dit terrein met nucleair afval tevens een laboratorium staat. In dat lab wordt een stofje gemaakt dat gebruikt kan worden in kernwapens. Het spul geeft licht in het donker en kan ook gebruikt worden in bijvoorbeeld noodverlichting. Maar in dit geval wordt het specifiek gemaakt voor diezelfde Amerikaanse overheid, om te gebruiken in kernwapens.

Experts uit de sector geven aan dat een bedrijf dit niet 'zomaar' kan produceren. Je moet echt wel expertise in huis hebben of een alliantie zoeken, en dat doe je als bedrijf bewust.

De vraag is dan; wat wil je hiermee als verantwoorde belegger? Is het opruimen van nucleair afval weg te strepen tegen de minimale productie van een stofje gebruikt voor kernwapens? Zo simpel is het zeker niet. Maar direct uitsluiten is ook geen oplossing. Bij SNS AM geven we altijd de voorkeur aan het voeren van een dialoog met een bedrijf, boven het direct schrappen uit onze lijst van investeringen.

De gedachte hierachter is dat als wij een bedrijf uitsluiten, de grote investeerders van deze wereld blijven investeren. Het bedrijf heeft dan weinig last van ons besluit. Wij proberen het probleem op te lossen in plaats van dat wij het naar de volgende belegger verplaatsen. Daarom blijven wij liever investeren in het bedrijf en proberen als aandeelhouder invloed uit te oefenen om zaken anders te doen. Navraag bij Fluor leerde ons echter dat de productie van dit stofje niet als een eenmalig project kan worden gezien. Zij gaven duidelijk aan niet van plan te zijn deze koers te wijzigen.

Grijstinten

Iedereen is vóór verantwoord beleggen; het rendement is goed en het maakt de wereld net dat beetje beter. Maar tussen het zwart-wit van goed en slecht zit een wereld van grijstinten. De uitgemaakte zaken zijn gemakkelijk. De bedrijven die goed én slecht doen bieden pas echt een uitdaging. Bij Fluor eindigde onze inspanning in een uitsluiting. Na interne discussie of het 'goede' opweegt tegen het 'slechte', is besloten om het grijs zwart te maken.
Manuel Adamini Hoofd Verantwoord Beleggen SNS Asset Management

Bron: Trouw, 25-03-2014