Dividenduitkering 2014 Zwitserleven beleggingsfondsen.

Op donderdag 8 mei 2014 hebben de onderstaande Zwitserleven beleggingsfondsen dividend of rendement uitgekeerd. Door deze uitkeringen dalen de koersen van deze fondsen. Het dividend en rendement wordt niet contant uitbetaald. Wij zetten ze om in extra participaties.

De hoogte van het dividend per participatie:

Naam fonds Dividend per participatie
Zwitserleven Aandelenfonds € 0,78
Zwitserleven Europees Aandelenfonds € 0,61
Zwitserleven Geldmarktfonds € 0,12
Zwitserleven Obligatiefonds € 0,58
Zwitserleven Credits Fonds € 0,38
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds € 0,30
Zwitserleven Vastgoedfonds € 0,51
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds € 0,29

De institutionele fondsen hebben per participatie het volgende rendement uitgekeerd:

Naam fonds Dividend per participatie
Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds  € 0,41
Zwitserleven Institutioneel Government Bonds 10+ Fonds

€ 0,31  

Drie fondsen keren in 2014 geen dividend uit. Dit zijn het Zwitserleven Medium Duration Fonds, het Zwitserleven Long Duration Fonds en het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds. Het rendement van deze fondsen wordt direct toegevoegd aan de waarde van het fonds.

Fondsen die geen dividend uitkeren in 2014

Het Zwitserleven Mixfonds, Zwitserleven Selectie Fonds en de Zwitserleven Horizonfondsen keren geen dividend uit. Dit zijn mixfondsen. Deze mixfondsen beleggen in een mix van de beleggingsfondsen zoals hierboven genoemd. Het dividend dat deze bovengenoemde beleggingsfondsen uitkeren voegen we daarom ook direct toe aan de waarde van het mixfonds.

Dividendbelasting

Zwitserleven Beleggingsfondsen N.V. houdt 15% dividendbelasting in over de dividenduitkeringen. Dit bedrag vraagt Zwitserleven (handelsnaam van SRLEV N.V.) terug in de aangifte vennootschapsbelasting. Zwitserleven belegt 100% voor u. We beleggen zowel de dividenduitkering (na aftrek van de dividendbelasting) als de teruggave van dividendbelasting.

Hoe werkt dividend of rendement uitkering?

De dividenduitkering en de uitkering van rendement trekken we af van de koers van 8 mei 2014. Heeft u op 7 mei 2014 participaties in de bovengenoemde fondsen? Dan ontvangt u per participatie het genoemde bedrag aan dividend of rendement. Dit dividend of rendement zetten wij direct om in participaties.

Een voorbeeld: U heeft 200 participaties Zwitserleven Credits Fonds.

Koers 7 mei: € 10,97
Totale waarde per 7 mei: 200 * €10,97 = € 2.194,-  
Dividend € 0,38 per participatie.

Koers na dividend uitkering: € 10,97 - € 0,38 = € 10,59
U heeft recht op 200 * € 0,38 = € ,76,- dividend
Extra participaties door herbelegging van € 76,- per 8 mei tegen € 10,59 = 7,177 participaties
Totaal aantal participaties: 200 + 7,177 = 207,177.
Totale waarde per 8 mei: 207,177 * € 10,59 = € 2.194,-