Actualiseren prospectussen en wijzigingen institutionele beleggingsfondsen.

De volgende prospectussen worden aangepast:

  • Zwitserleven Beleggingsfondsen (per 1 december 2015)
  • Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen (per 1 december 2015)
  • Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen (per 1 januari 2016)

Het addendum van 18 mei 2015 en 15 juli 2015 maken nu onderdeel uit van deze prospectussen en er zijn een aantal kengetallen geactualiseerd. De namen van de betrokken entiteiten en namen van bestuurders van deze entiteiten zijn aangepast aan de huidige situatie. Ook is de leesbaarheid van de prospectussen verbeterd.   Daarnaast wijzigen per 1 januari de voorwaarden van het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds:

  • de materialiteitsgrens wijzigt van 0,50% naar 1,00%.
  • het is nu mogelijk om ontvangen cash collateral te beleggen in geldmarktfondsen om het tegenpartijrisico te verminderen. Dit geldt ook voor het Zwitserleven Medium Duration Fonds  

Meer informatie leest u in de toelichting Zwitserleven institutionele fondsen en toelichting Zwitserleven fondsen.