Aanpassingen Zwitserleven beleggingsfondsen per 1 januari 2015.

Per 1 januari 2015 vinden in een aantal Zwitserleven beleggingsfondsen wijzigingen plaats.

  • Verlaging service fee Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
  • Introductie service fee bij de Zwitserleven Mixfondsen
  • Zwitserleven fondsen stoppen met securities lending
  • Aanpassing ESG-beleid

Verlaging service fee Zwitserleven Wereld Aandelenfonds

Per 1 januari 2015 wordt de service fee van Zwitserleven Wereld Aandelenfonds verlaagt naar 0,02%. Dit was 0,04%.

Introductie service fee Zwitserleven Mixfondsen

Vanaf 1 januari 2015 worden bij de Zwitserleven Mixfondsen een service fee van 0,01% in rekening gebracht. Voorheen was er geen service fee voor deze fondsen. Het gaat om de volgende fondsen:

Zwitserleven fondsen stoppen met securities lending

Securities lending is het uitlenen van effecten (aandelen of obligaties) aan andere financiële instellingen. Het fonds dat de effecten uitleent ontvangt hiervoor een vergoeding.
De fondsbeheeerder heeft besloten te stoppen met het huidige securities lending programma. De risico’s wegen naar de mening van de fondsbeheerder niet meer op tegen de opbrengsten.

Aanpassing ESG-beleid

We stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven waarin we beleggen. Dit doen we door hierover actief het gesprek aan te gaan met deze bedrijven. Dit heet engagement. We hebben het beleid aangepast om het engagement proces sneller te kunnen starten.
Lees de toelichting.