Aanpassing beoordeling kredietkwaliteit beleggingsbeleid.

Onze vermogensbeheerder ACTIAM wijzigt met ingang van 18 mei 2015 het beleggingsbeleid van een aantal fondsen.  

Waarom deze wijziging?

Deze fondsen beleggen in leningen van bedrijven, instellingen en overheden. De kredietkwaliteit van deze leningen wordt beoordeeld door zogenoemde ratings agencies. De kredietkwaliteit komt tot uitdrukking in de toegekende rating. Op dit moment is de laagste rating van een van de rating agencies leidend in het beleggingsbeleid. Vanaf 18 mei 2015 gaan we uit van de gemiddelde rating van de gebruikte rating agencies. De beleggingsresultaten kunnen zo beter vergeleken worden met de benchmark. De gebruikte benchmarks maken ook gebruik van een gemiddelde rating.

Meer weten?

Meer informatie over de berekening van de gemiddelde rating en de gevolgen voor het beleggingsbeleid vindt u in de toelichting. Hier leest u ook over welke fondsen het gaat. De aanpassingen zijn ook verwerkt in een addendum bij het prospectus.

Vragen?

Heeft u vragen over de wijzigingen in de beleggingsfondsen? Neem dan contact op met uw adviseur of uw accountmanager.