Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds.

Het Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds is alleen beschikbaar voor institutionele beleggers. 

Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in leningen die zijn uitgegeven door ondernemingen of instellingen? Dat kan met het Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds. Om de risico’s te beperken worden hoge eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de debiteuren en de spreiding van de portefeuille.

Waarin belegt dit fonds?

  • Leningen van bedrijven, instellingen en overheden die behoren tot de categorie “investment grade” volgens Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale fondskosten bestaan uit de service fee en de kosten voor portefeuillemanagement. 

  • De Lopende Kosten Factor wordt maandelijks verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die betaald worden in de polis. Informatie over beheerkosten vindt u in uw Pensioen 1-2-3 en uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een 'opslag' of 'afslag' van de koers. De op- en afslag is 0,175%.

Documenten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

Zwitserleven Institutioneel Creditfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Institutioneel Creditfonds is ACTIAM. Zwitserleven Aandelenfonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.