Zwitserleven Horizonfonds 2015-2019.

Wilt u verantwoord beleggen waarbij de risico’s zijn afgestemd op uw pensioen(richt)datum? Dat kan met Zwitserleven HorizonBeleggen. De beleggingsmix van de Zwitserleven Horizonfondsen verandert tijdens de looptijd van het fonds. De beleggingsrisico’s nemen af als de pensioen(richt)datum nadert. Is uw pensioen(richt)datum tussen 1 januari 2015 en 31 december 2019 dan belegt u in het Zwitserleven Horizonfonds 2015-2019.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in andere Zwitserleven beleggingsfondsen.  Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling. 

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onetisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om etische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Service fee, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte service fee van het Zwitserleven Horizonfonds 2015-2019 is 0,07% per jaar.
  • Fondskosten die betaald worden in de polis. Voor het Zwitserleven Exclusief Pensioen, Nu Pensioen en Nu PensioenRekening zijn deze 0,5% per jaar. Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.

Heeft u vragen?

Bel ons op 020 - 347 88 94, of stuur een e-mail naar de manager van dit fonds. 

Zwitserleven Horizonfonds 2015-2019 is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Horizonfonds 2015-2019 is ACTIAM. ZwitserlevenHorizonfonds 2015-2019 en ACTIAM  zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.