Wat levert ons beleggingsbeleid op?

Het doel van ons beleggingsbeleid is om financieel en maatschappelijk rendement te behalen.
Want wij zijn ervan overtuigd dat financieel rendement en maatschappelijk rendement heel goed samen kunnen gaan.

Financieel Rendement

Met het beleggingsvermogen koopt een werknemer op de pensioendatum zijn pensioenuitkeringen aan. Het is dus van belang dat de beleggingen een aantrekkelijk rendement opleveren. Maatschappelijk bewust beleggen en een goed rendement, gaat dat samen? Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen op de lange duur meer rendement oplevert. Binnen onze verantwoorde kaders zorgen we er op die manier voor dat onze klanten voldoende inkomen hebben om later van te leven. 

Maatschappelijk rendement

Beleggen voor pensioen doe je voor de lange termijn.  Duurzaamheid staat daarin centraal. Wij vinden dat we verschil kunnen maken met het vermogen dat we beheren voor onze klanten. Vanuit deze overtuiging willen we, naast financieel rendement, oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Maar ook op andere manieren proberen wij bedrijven ertoe te bewegen zich (nog) duurzamer te gedragen. Bijvoorbeeld door middel van uitsluitingen, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Onze maatschappelijke impact is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben wij de Paris Pledge for Action en de Montréal Carbon Pledge ondertekend.

Paris Pledge for Action: Zwitserleven steunt uitvoering klimaatakkoord 

Zwitserleven is blij met het klimaatakkoord dat in december 2015 werd bereikt. Klimaat is een belangrijk thema voor ons waar wij al langer mee bezig zijn.  Om dat kracht bij te zetten hebben Zwitserleven en onze fonds- en vermogensbeheerder ACTIAM de Paris Pledge for Action ondertekend. Hiermee steunen we het akkoord en de uitvoering van het akkoord om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met het doel om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. 

Montréal Carbon Pledge: Zwitserleven maakt CO2-voetafdruk inzichtelijk 
Zwitserleven en ACTIAM ondertekenden ook de Montréal Carbon Pledge: een belofte om de CO2-voetafdruk van beleggingen te meten. De eerste resultaten hiervan leggen een basis voor het verder beperken van onze invloed op het klimaat. De eerste stappen daartoe hebben we al eerder gezet. Onder andere door een aantal nutsbedrijven uit te sluiten die teveel kool gebruiken. En door actief te beleggen in zogenaamde 'groene obligaties' en daarmee klimaatvriendelijke activiteiten te financieren en door gesprekken te voeren met bedrijven om invloed uit te oefenen op hun gedrag.

Lees hier meer over groene obligaties.

Erkenning

Zwitserleven is koploper in de markt als het gaat om verantwoord beleggen. Erkenning daarvoor krijgen wij op nationaal en internationaal niveau. En daar zijn wij heel trots op.

Keurmerk Eurosif 
Zwitserleven communiceert open en transparant over haar kosten, fondsresultaten en verantwoorde beleggingsbeleid. Al deze informatie is terug te vinden op onze website. Door deze transparante wijze van communiceren is Zwitserleven de eerste Nederlandse pensioenverzekeraar die voor haar gehele fondsenlijn het transparantiekeurmerk heeft verkregen van Eurosif. Eurosif heeft als doel het bevorderen van de duurzaamheid van Europese financiële markten. 

Het Europese SRI (Socially Responsible Investment) Transparantie-logo geeft aan dat Zwitserleven zich verbindt om accurate, adequate en tijdige informatie te verstrekken om belanghebbenden, met name consumenten, in staat te stellen om het verantwoorde beleggingsbeleid en de verantwoorde beleggingsprocedures van het fonds te begrijpen. Gedetailleerde informatie over de Europese SRI Transparantie Richtlijnen zijn te vinden op www.eurosif.org, en informatie over het SRI-beleid en de procedure van onze fondsen zijn op de website beschikbaar. De Transparantie Richtlijnen worden beheerd door Eurosif, een onafhankelijke organisatie. Het Europese SRI Transparantie logo weerspiegelt de hierboven beschreven verplichting van de beheerder en dient niet te worden opgevat als goedkeuring van een bepaald bedrijf, organisatie of individu.