Wat levert ons beleggingsbeleid op?

Het doel van ons beleggingsbeleid is om financieel en maatschappelijk rendement te behalen.
Want wij zijn ervan overtuigd dat financieel rendement en maatschappelijk rendement heel goed samen kunnen gaan.

Financieel Rendement

Met het beleggingsvermogen koopt een werknemer op de pensioendatum zijn pensioenuitkeringen aan. Het is dus van belang dat de beleggingen een aantrekkelijk rendement opleveren. Maatschappelijk bewust beleggen en een goed rendement, gaat dat samen? Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen op de lange duur meer rendement oplevert. Binnen onze verantwoorde kaders zorgen we er op die manier voor dat onze klanten voldoende inkomen hebben om later van te leven. Zodat zij hun Zwitserleven Gevoel kunnen vormgeven.

Maatschappelijk rendement

Beleggen voor pensioen doe je voor de lange termijn.  Duurzaamheid staat daarin centraal. Wij vinden dat we verschil kunnen maken met het vermogen dat we beheren voor onze klanten. Vanuit deze overtuiging willen we, naast financieel rendement, oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Dit doen we door te beleggen in de meest duurzame bedrijven. Maar ook op andere manieren proberen wij bedrijven ertoe te bewegen zich (nog) duurzamer te gedragen. Bijvoorbeeld door middel van uitsluitingen, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Onze maatschappelijke impact is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben wij de Paris Pledge for Action en de Montréal Carbon Pledge ondertekend.

Paris Pledge for Action: Zwitserleven steunt uitvoering klimaatakkoord 

Zwitserleven is blij met het klimaatakkoord dat in december 2015 werd bereikt. Klimaat is een belangrijk thema voor ons waar wij al langer mee bezig zijn.  Om dat kracht bij te zetten hebben Zwitserleven en onze fonds- en vermogensbeheerder ACTIAM de Paris Pledge for Action ondertekend. Hiermee steunen we het akkoord en de uitvoering van het akkoord om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met het doel om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Concreet betekent dit dat we gaan werken aan het (verder) omlaag brengen van onze CO2-voetafdruk. Dit doen we door samen met ACTIAM doelstellingen hierop te zetten binnen ons beleggingsbeleid.

Montréal Carbon Pledge: Zwitserleven maakt CO2-voetafdruk inzichtelijk 
Zwitserleven en ACTIAM ondertekenden ook de Montréal Carbon Pledge: een belofte om de CO2-voetafdruk van beleggingen te meten. De eerste resultaten hiervan leggen een basis voor het verder beperken van onze invloed op het klimaat. De eerste stappen daartoe hebben we al eerder gezet. Onder andere door een aantal nutsbedrijven uit te sluiten die teveel kool gebruiken. En door actief te beleggen in zogenaamde 'groene obligaties' en daarmee klimaatvriendelijke activiteiten te financieren en door gesprekken te voeren met bedrijven om invloed uit te oefenen op hun gedrag.

Lees hier meer over groene obligaties.

Erkenning

Zwitserleven is koploper in de markt als het gaat om verantwoord beleggen. Erkenning daarvoor krijgen wij op nationaal en internationaal niveau. En daar zijn wij heel trots op.

Keurmerk Eurosif 
Zwitserleven communiceert open en transparant over haar kosten, fondsresultaten en verantwoorde beleggingsbeleid. Al deze informatie is terug te vinden op onze website. Door deze transparante wijze van communiceren is Zwitserleven de eerste Nederlandse pensioenverzekeraar die voor haar gehele fondsenlijn het transparantiekeurmerk heeft verkregen van Eurosif. Eurosif heeft als doel het bevorderen van de duurzaamheid van Europese financiële markten. 

Het Europese SRI (Socially Responsible Investment) Transparantie-logo geeft aan dat Zwitserleven zich verbindt om accurate, adequate en tijdige informatie te verstrekken om belanghebbenden, met name consumenten, in staat te stellen om het verantwoorde beleggingsbeleid en de verantwoorde beleggingsprocedures van het fonds te begrijpen. Gedetailleerde informatie over de Europese SRI Transparantie Richtlijnen zijn te vinden op www.eurosif.org, en informatie over het SRI-beleid en de procedure van onze fondsen zijn op de website beschikbaar. De Transparantie Richtlijnen worden beheerd door Eurosif, een onafhankelijke organisatie. Het Europese SRI Transparantie logo weerspiegelt de hierboven beschreven verplichting van de beheerder en dient niet te worden opgevat als goedkeuring van een bepaald bedrijf, organisatie of individu.

Cookies.

Zwitserleven.nl gebruikt verschillende cookies:

  • We maken onze website er sneller en gebruiksvriendelijker mee.
  • Zo hoeft u informatie in formulieren slechts één keer in te vullen en wordt bepaalde informatie niet onnodig vaak getoond.
  • U kunt social media functies gebruiken en advertenties zien die op uw interesses zijn afgestemd.

Een cookie is een klein tekstbestand zonder persoonlijke informatie.

Cookies zelf instellen


[X]

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje. Dit bestandje bevat een kleine hoeveelheid informatie. De belangrijkste functie van cookies is om de ene bezoeker van de andere te onderscheiden.
Wij plaatsen cookies op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon op het moment dat u de website bezoekt.

2. Waar gebruikt u cookies voor?

Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat u anders de website niet kunt gebruiken of om u een dienst of product te leveren waar u zelf om hebt gevraagd. Voor deze cookies is geen toestemming nodig. Andere cookies gebruiken wij om het gebruik van de website te analyseren of om de website op uw interesses af te stemmen. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming. Zie voor meer informatie ons privacy en cookie reglement.

3. Kan een cookie kwaad voor de werking van mijn computer?

Nee, een cookie kan geen kwaad en heeft niets te maken met computervirussen of andere kwalijke zaken.

4. Wat gebeurt er als ik cookies weiger?

Als u cookies weigert, gaat dit uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van de website. We kunnen dan niet meer zien hoe we de website voor u zouden kunnen verbeteren. Wel kunt u als u cookies weigert de website en uw eigen persoonlijke accounts op de website blijven bezoeken.

5. Voor welke websites geldt uw toestemming?

Uw toestemming geldt voor alle websites van Zwitserleven, behalve de websites waar een inlog voor nodig is. Voor deze websites kunt u apart toestemming geven. Ga daarvoor naar de betreffende website.

6. Hoe lang blijft een cookie op mijn computer staan?

Dat verschilt per cookie. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit. Andere blijven langer op uw computer staan. 

7. Ik heb al toestemming voor het plaatsen van uw cookies gegeven. Waarom wordt dit dan bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd?

Wij weten dat u toestemming hebt verleend door een cookie waarin dit staat op uw computer te plaatsen. Als u alle cookies van uw computer hebt verwijderd, wordt er echter opnieuw toestemming gevraagd.

8. Waar vind ik meer informatie over mijn privacy en over cookies?

In ons privacy en cookie reglement.

9. Vragen?

Neem dan contact op met Zwitserleven Afdeling Marketing, Postbus 5000, 1185 MD Amstelveen, 020 - 347 84 78 of per mail via internet@zwitserleven.nl.

Terug naar het cookie scherm

Nee, ik wil geen cookies Ja, ik ga akkoord met het gebruik van deze cookies
Privacy- en cookiereglement