Rapportages.

 Click here for English

We rapporteren over de uitvoering van ons verantwoorde beleggingsbeleid. Alleen de bedrijven waarmee een engagementtraject loopt, publiceren we niet om de vertrouwelijkheid van de gesprekken te waarborgen. Na afloop van het traject geven we wél aan met welke bedrijven er gesprekken zijn geweest en wat de uitkomsten zijn.

Lees de volgende rapportages: