Rapportages.

 Click here for English

We rapporteren over de uitvoering van ons verantwoorde beleggingsbeleid. We rapporteren echter niet waarmee we in gesprek zijn over een deelname door Zwitserleven. Dit is om de vertrouwelijkheid van de gesprekken te waarborgen. Na afloop van het traject geven we wél aan met welke bedrijven er gesprekken zijn geweest en wat de uitkomsten zijn.

Lees de volgende rapportages: