Groene obligaties: wat en waarom?

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij graag  aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. Want: we willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven. Maar wel in een wereld die op de pensioendatum nog mooi en de moeite waard is. Een van de manieren waarop wij dat doen is investeren in groene obligaties.

Groene obligaties, ook wel ‘green bonds’ genoemd,  zijn obligaties die naast een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement opleveren. Er wordt geïnvesteerd in schone energie, schoon water, werkgelegenheid en andere groene of sociaal verantwoorde activiteiten. Bedrijven en overheden bundelen projecten en geven daar een obligatielening voor uit.

Met groene obligaties wordt het mogelijk om alleen de verantwoorde activiteiten te financieren en niet de rest van een bedrijf. Het is vooraf duidelijk waar de activiteiten aan moeten voldoen om gefinancierd te worden door de groene obligatie. Zo wordt het mogelijk om de impact van de groene obligatie te meten.

Voorbeeld: Windenergie in Frankrijk

Een Frans windmolenpark vlakbij Perpignan is een voorbeeld van een groene obligatie-project van een Franse elektriciteitsproducent die de beweging maakt van grijze naar groene energie. Dit windmolenpark is mede door Zwitserleven gefinancierd. Bijzonder aan het ontwerp van de windmolens in dit park is dat ze vrijwel onzichtbaar zijn voor radarsystemen. Waardoor ze geen storingen veroorzaken op radarbeelden. Een project dus dat niet alleen groen is, maar ook vernieuwend en innovatief.

Deze groene obligatie is zo vormgegeven dat het opgehaalde geld alleen kan worden besteed aan duurzame projecten en niet aan minder duurzame projecten, zoals kernenergie. De elektriciteitsproducent haalde met de lening in totaal € 1,4 miljard op. Dit geld is nu volledig besteed aan windmolenparken, zonnevelden en een biogas-project.

Andere voorbeelden van wat we bereiken met groene obligaties:

  • Zwitserleven heeft meegedaan in een groene obligatie van de Europese Investeringsbank van in totaal € 500 miljoen aan projecten, waaronder een Nederlands windmolenpark. Door deze investeringsbijdrage voorzien we naar schatting meer dan 1000 huishoudens van windstroom.
  • Via groene obligaties financiert De Nederlandse Waterschapsbank pompstations, het zuiveren en baggeren van de waterbodem en de verbetering van de waterkwaliteit door heel Nederland.
  • Zwitserleven heeft meegedaan in een groene obligatie van in totaal € 600 miljoen aan projecten, waaronder 2.100 M2 thermische zonnepanelen. Dat levert een warmteproductie op van meer dan 1 GWh. Door onze investeringsbijdrage zijn naar schatting meer dan 50 huishoudens voorzien van een warm huis.   

Beleggen, hoe werkt het?

Onze klanten vertrouwen ons iedere maand pensioenpremie toe. Die premies beleggen wij. Dat doen wij natuurlijk om een mooi rendement te behalen voor ‘later’. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat verantwoorde beleggingen op de lange termijn een beter rendement opleveren. Maar dat is niet het enige, met die beleggingen dragen wij ook bij aan een mooiere wereld. Dat komt door ons verantwoorde beleggingsbeleid.

Ons beleggingsbeleid wordt uitgevoerd door onze vermogensbeheerder ACTIAM. Zij zijn, namens Zwitserleven, erg actief op de groene obligaties-markt. Zij voeren zelf ook onderzoek uit om te kijken of de groene obligaties voldoen aan onze criteria. Daarnaast spreken zij vaak op evenementen over groene obligaties en hoe deze kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld.  

ACTIAM is lid van het sturende comité van de ‘Green Bonds Principles’ en actief in de beleggerswerkgroep van het Climate Bonds Initiative.

Meer informatie?