Waarom groene obligaties?

Om te kunnen waarborger dat de wereld op de pensioendatum nog even mooi is als nu, investeren wij in groene obligaties. Deze obligaties, die ook wel 'green bonds' worden genoemd, leveren naast een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement op. 

Wat is een groene obligatie?

Met groene obligaties is het mogelijk om alleen verantwoorde activiteiten te financieren en niet de rest van een bedrijf. Het is vooraf duidelijk waar de activiteiten aan moeten voldoen om gefinanciers te worden door de groene obligatie.

Het werkt zo: bedrijven en overheden bundelen projecten en geven daar een obligatielening voor uit. Het geld dat ze ophalen, investeren ze in schone energie, schoon water, werkgelegenheid en andere groene of sociaal verantwoorde activiteiten. 

Onze vermogensbeheerder ACTIAM is namens Zwitserleven zeer actief op de groene obligaties-markt. Zij voeren zelf onderzoek uit om te kijken of de groene obligaties voldoen aan onze criteria. Daanraast spreken zij vaak op evenementen over groene obligaties en hoe deze kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld.