Code Duurzaam Beleggen.

Sinds 1 januari 2012 geldt de ‘Code Duurzaam Beleggen’. Met deze Code wil het Verbond van Verzekeraars duurzaam beleggen stimuleren bij verzekeraars. De Code laat ook meer zien hoe duurzaam verzekeraars nu al beleggen. Omdat we duurzaam beleggen belangrijk vinden, hebben we uitgebreid onderzoek gedaan. 

De Code in het kort

De Code sluit aan bij bestaande, internationale principes: de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) en UN Global Compact. De UNPRI zijn principes over onder meer milieu, sociale en governance-aspecten. Bedrijven moeten deze aspecten betrekken in het beleid en de besluiten over beleggen. En dit laten zien. De Code schrijft ook de UN Global Compact voor. Dit zijn tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Er is een apart artikel in de Code opgenomen dat beleggen in wapens verbiedt.

Comply or explain

Voor verzekeraars geldt ‘comply or explain’. Kan of wil een verzekeraar niet meedoen? Dan moet hij dit uitleggen. De Code geldt voor alle beleggingscategorieën. Maar alleen voor vermogen dat de verzekeraar zelf beheert. Voor extern en voor derden beheerd vermogen zijn verzekeraars verplicht om vermogensbeheerders te stimuleren om verantwoord te beleggen.