Zwitserleven vindt duurzaam beleggen belangrijk.

Sinds 1 januari 2012 geldt de ‘Code Duurzaam Beleggen’. Met deze Code wil het Verbond van Verzekeraars duurzaam beleggen stimuleren bij verzekeraars. De Code laat ook meer zien hoe duurzaam verzekeraars nu al beleggen. Omdat we duurzaam beleggen belangrijk vinden, zorgen wij er natuurlijk voor dat we aan alle voorwaarden voldoen. 

De Code in het kort

De Code is gebaseerd op enkele principes van de Verenigde Naties, zoals de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). Deze gaan onder andere over milieu-, sociale en regeringsaspecten. Bedrijven moeten deze aspecten betrekken in het beleid en de besluiten over beleggen - en dit ook laten zien. Daarnaast schrijft de Code  ook de UN Global Compact voor. Dit zijn tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Als laatste is er een apart artikel in de Code opgenomen dat beleggen in wapens verbiedt.

Niet alleen onderschrijven wij deze Code, we voldoen ook aan alle voorwaarden. Ook stimuleren wij onze vermogensbeheerder ACTIAM om verantwoord te beleggen.