Uw pensioenpremie wordt verantwoord belegd.

Zwitserleven belegt uw pensioengeld in bedrijven die verantwoord te werk gaan. Dat is goed voor uw financiële toekomst. En voor de toekomst van onze planeet.

Onze klanten vertrouwen ons iedere maand pensioenpremie toe. Die premies beleggen we in bedrijven die verantwoord te werk gaan. Wij geloven dat zulke bedrijven beter zijn voorbereid op de toekomst en dus meer rendement opleveren. Daarnaast dragen we zo bij aan een mooiere wereld. Alle ingelegde premies bij elkaar zorgen voor een indrukwekkende geldstroom waarmee wij impact hebben op de wereld.  Dat doen wij natuurlijk om een mooi rendement te behalen voor ‘later’. Maar dat is niet het enige, met die beleggingen dragen wij ook bij aan een mooiere wereld. Lees meer over verantwoord beleggen in onze brochure

Hoe ziet ons verantwoorde beleggingsbeleid eruit?

We selecteren bedrijven 
Onze vermogensbeheerder ACTIAM geeft de landen en bedrijven waarin ze kunnen beleggen een duurzaamheidsscore: de 'ESG-score' ESG staat voor Environmental, Social en Governance. We kijken of het bedrijf zich houdt aan afspraken over: 

  • Rechten van de mens
  • Arbeidsrechten
  • Corruptie
  • Het milieu
  • Wapens
  • Integriteit
  • Dierenwelzijn

We sluiten bedrijven uit.
We beleggen niet in bedrijven die internationale verdragen schenden. Deze bedrijven lopen ook meer risico op ongelukken, rechtszaken en reputatieschade.  Doordat Zwitserleven niet in deze bedrijven belegt, lopen de beleggingen minder risico. 

We praten met bedrijven.

Soms voldoen bedrijven niet aan onze criteria, maar gaan we wél het gesprek met ze aan. We proberen zo te achterhalen waarom ze de verdragen schenden en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Samen richten we ons op structurele verbeteringen.

We beslissen mee.

Door te stemmen op de de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van bedrijven, kunnen we invloed uitoefenen op de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf.

Met ons beleggingsbeleid dragen we bij aan de ambitie die is ingesteld tijdens de klimaattop in Parijs: de opwarming van de aarde beperken tot minder dan twee graden.