LifeCycleBeleggen.

LifeCycleBeleggen betekent voor u beleggen zonder omkijken, omdat Zwitserleven de samenstelling van de beleggingen van uw pensioengelden verzorgt. Dit gebeurt op basis van een zogenaamd ‘lifecycle model’. Dit lifecycle model komt erop neer dat de risico’s van de beleggingen afnemen naarmate uw pensioenleeftijd nadert. Het lifecycle model is zo ontworpen dat u de kans op een goed rendement benut, terwijl de risico’s steeds verder worden afgebouwd. Bij LifeCycleBeleggen vormt uw pensioendatum de horizon voor de beleggingen binnen uw pensioen.

Wat doet LifeCycleBeleggen voor u?

  • U hoeft zelf geen tijd te besteden aan de beleggingsportefeuille
  • Beleggen in een mix van aandelen, obligaties en vastgoed
  • Automatisch minder risicovol beleggen naarmate de pensioendatum nadert
  • De onzekerheid over de hoogte van het aan te kopen pensioen verminderen

Zwitserleven verzorgt de beleggingen

Bij LifeCycleBeleggen wordt uw pensioenpremie door Zwitserleven belegd. Op basis van uw leeftijd en resterende jaren tot de pensioendatum beleggen wij in een mix van aandelen, vastgoed, bedrijfs- en staatsobligaties. Wij passen uw individuele mix van beleggingen jaarlijks aan. Het beleggingsrisico neemt stap voor stap af, zelf hoeft u hiervoor niets te doen. Zwitserleven verzorgt het aanpassen van de beleggingen, maar is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van de beleggingen en of dit voldoende pensioen oplevert.

Wanneer LifeCycleBeleggen?

LifeCycleBeleggen is vooral geschikt voor deelnemers die geen omkijken willen hebben naar hun beleggingen. Bij LifeCycleBeleggen is het niet nodig dat het beleggerprofiel van de deelnemer wordt vastgesteld.

Fase 1

15 jaar of meer voor de pensioendatum

Als u nog jong bent en uw pensioenleeftijd nog ver weg is, is het van belang om de kans op een goed rendement te benutten, terwijl de te lopen risico’s verantwoord blijven. In deze fase van de lifecycle beleggen wij daarom voor u in een mix die voor een groot deel uit aandelen bestaat.

Fase 2

15 jaar tot 3 jaar voor de pensioendatum

Op het moment dat u 15 jaar voor uw pensioendatum bent, zorgt Zwitserleven ervoor dat uw beleggingsmix versneld minder risicovol wordt. In deze fase van de lifecycle bouwen wij de beleggingsrisico’s af naarmate de pensioendatum dichterbij komt. U hoeft geen actie te ondernemen. Zwitserleven zorgt voor de aanpassing.

Fase 3

Vlak voor de pensioendatum

3 jaar voor de pensioenrichtdatum bestaat de beleggingsmix bijna volledig uit obligaties. Daarvoor maken wij gebruik van een beleggingsfonds dat belegt in staatsobligaties met een lange looptijd. Deze fondsen geven meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen.

Waarom een beleggingsfonds dat belegt in staatsobligaties met een lange looptijd?

De laatste fase van uw pensioenopbouw vraagt wellicht een extra toelichting. Door te beleggen bouwt u een kapitaal op, waarmee u op uw pensioendatum een pensioenuitkering ‘aankoopt’. De hoogte van dit kapitaal bepaalt dus mede de hoogte van uw pensioenuitkering. Daarnaast is de rentestand van belang op het moment dat u uw pensioen aankoopt. Met een beleggingsfonds dat belegt in staatsobligaties met een lange looptijd zullen renteschommelingen in de jaren vlak voor de pensioendatum uw aan te kopen pensioenuitkering minder raken. Kijkt u maar naar onderstaand afbeeldingen. 

Fondskosten

De totale fondskosten zijn afhankelijk van de beleggingsmix. Jaarlijks ontvangt u een waardeoverzicht met daarin ook informatie van de fondskosten.