VrijBeleggen.

 Click here for English

Bij VrijBeleggen draagt de werknemer zelf de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de beleggingen. Wij bepalen het beleggerprofiel aan de hand van de ingevulde vragenlijst, maar de werknemer heeft wel de vrijheid om af te wijken bij de keuze van de beleggingen. De werknemer bouwt zelf het risico van de beleggingen af. Jaarlijks informeert Zwitserleven werknemers of de beleggingen overeenstemmen met het profiel en de resterende looptijd tot de pensioendatum.

VrijBeleggen.

close

Wat doet VrijBeleggen voor de werknemer?

  • Online vaststellen van het beleggerprofiel.
  • Jaarlijkse toets van de beleggingen.
  • Ruime keuze uit beleggingsfondsen.
  • Keuze uit RendementsGarantie of Variabele Rente.

De werknemer bepaalt zelf hoe hij belegt.

Bij Nu Pensioen heeft de werknemer keuze uit Zwitserleven- en iSharesfondsen. Bij het Zwitserleven Exclusief Pensioen kan de werknemer daarnaast ook kiezen voor ASN fondsen. De werknemer kan zelf online orders opgeven om de beleggingsportefeuille aan te passen. Als hij het risico van de beleggingen wil wijzigen moet hij zelf de beleggingsmix aanpassen. De afbouw van het risico richting de pensioendatum gebeurt niet automatisch. 

Het beleggerprofiel biedt de werknemer houvast voor de samenstelling van de beleggingsmix. Als de werknemer bijvoorbeeld een Defensief profiel heeft, kan hij minder in aandelenfondsen beleggen. Zwitserleven toetst de beleggingen minimaal 1x per jaar aan het beleggerprofiel. Uiteraard informeren wij de werknemer hierover, waarna hij zelf besluit of hij de beleggingen aanpast. 

Bij VrijBeleggen is het noodzakelijk dat de werknemer alert is op koerswijzigingen die de uiteindelijke pensioenuitkering kunnen beïnvloeden. Deze optie is vooral interessant voor mensen die een gedegen kennis van beleggen  hebben en zelf graag de beurs in de gaten houden. VrijBeleggen betekent dat de werknemer zelf bepaalt hoe hij belegt.

Extra beleggingsmogelijkheden.

Bij het Zwitserleven Exclusief Pensioen kan de werknemer ook kiezen voor RendementsGarantie. Dit is een garantievorm gebaseerd op het  rendement van Nederlandse staatsobligaties. De werknemer ontvangt elk jaar een minimaal rendement van 1%. Het  rendement kan ook hoger zijn dan 1%. Zo weet hij zeker dat hij een minimaal rendement ontvangt als hij hiervoor kiest tot aan de pensioendatum. Dat is prettig maar te defensief beleggen kan ook leiden tot een te laag  rendement. Het pensioen kan daardoor lager uitkomen dan verwacht.

Bij Nu Pensioen kan de werknemer kiezen voor Variabele Rente. Dit biedt u een variabele rente die is gekoppeld aan Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 3 tot 5 jaar. Uw werknemer kan zijn geld altijd weer gratis switchen naar een aandelen- of obligatiefonds binnen Zwitserleven Nu Pensioen.

Let op!

Beleggen met pensioengeld is altijd risicovol! Het pensioen is niet gegarandeerd. Dit geldt voor alle beleggingsvormen.