Visie mei 2018

Macro economische ontwikkelingen

De economie van de eurozone lijkt de groeitop gepasseerd te zijn. Een indicatie hiervoor vormt de IHS Markit peiling onder inkoopmanagers. De betreffende index bereikte in januari een top van 58,8, maar staat inmiddels op 55,2 (voorlopig cijfer april), het laagste niveau sinds begin vorig jaar.

De terugval gaat onder aanvoering van de industrie. Het lijkt er daarbij op dat de euro een pijnpunt aan het worden is. De handelsgewogen waarde van de munt is 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder en dat ondergraaft het vermogen van bedrijven om te concurreren met bedrijven die buiten de eurozone gevestigd zijn. Volgens de genoemde peiling vertraagt de groei van de exportorders merkbaar.

Een sterke terugval van de economie ligt echter niet in de rede omdat de binnenlandse vraag tegenwicht vormt. We zien een positieve dynamiek tussen consumptiegroei, stijgende werkgelegenheid en een hoger arbeidsinkomen. Ook zullen de investeringen naar verwachting voorlopig in de lift blijven, gezien de gunstige ontwikkeling van de winsten en de flink opgelopen bezettingsgraden. Al met al geldt dat het einde van de expansieperiode – die nu al vijf jaar duurt – voorlopig nog niet in zicht is.

De inflatie bevindt zich nog altijd op een laag peil, maar zou de komende tijd iets hoger kunnen uitkomen vanwege de stijging van de olieprijs. De onderliggende inflatie zal echter naar verwachting laag blijven gezien de nog altijd gematigde loongroei.

Vastrentende markten

April was een maand met twee gezichten. In de eerste helft van de maand was de volatiliteit heel gering. In de tweede helft van de maand deed zich een stijging voor, maar dit was van korte duur. Verder nam eind april de handelsactiviteit toe en waren de volumes duidelijk hoger dan gemiddeld.

De perifere markten bleven deze maand goed op peil. Volgens geruchten in de markt worden leningen uit Spanje, dat nu wordt beschouwd als de Europese benchmark met een A-rating, op grote schaal gekocht door beleggers uit Azië. De spreads voor leningen uit Italië bleven eveneens goed op peil, als we de recente politieke turbulentie in aanmerking nemen. De Italiaanse 10-jaarsrente eindigde ultimo april 122 basispunten hoger dan de 10-jaarsrente in Duitsland.

Een grote verrassing was de boodschap van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un na het topoverleg tussen Noord- en Zuid-Korea. Na het oorlogszuchtige gedrag van vorig jaar wordt er nu gesproken over een beëindiging van de Koreaanse oorlog en het opgeven van het Noord-Koreaanse nucleaire arsenaal.

De conjunctuurcyclus in de VS is vergevorderd maar ondervindt nog steeds steun van het monetaire beleid. De inflatie is gering maar neemt langzaam toe. De inflatiedruk kan voor de Fed aanleiding zijn om een strenger beleid te gaan voeren en daarmee de cyclus ten einde brengen.

Een solide Europese groei wordt ondersteund door interne vraag, banengroei en investeringen. De ECB is bezig met geleidelijke afbouw van het kwantitatieve verruimingsprogramma en de eerste renteverhoging wordt eind 2019 verwacht. De inflatieverwachting blijft gering.

De Duitse 10-jaarsrente loopt in de komende maanden naar verwachting gestaag op. De mondiale (geo)politieke risico's nemen iets af dankzij de vorming van een brede coalitie in Duitsland, de terugkeer van Noord-Korea naar de onderhandelingstafel, het niet-escaleren van een handelsoorlog en het afnemende risico van een harde Brexit.

Bedrijfsobligaties

De markt voor bedrijfsobligaties ondervond in maart nog hinder van een hoog emissievolume en angst voor een handelsoorlog, maar in april hebben de spreads zich hersteld dankzij de geringe primaire activiteit. In totaal is in april een bedrag van EUR 49,4 miljard aan leningen uitgegeven, ten opzichte van EUR 70,8 miljard in maart. Een aantal geopolitieke spanningen is afgenomen nu er zicht is op een einde van de Koreaanse oorlog. Dit heeft in april eveneens steun aan de creditspreads geboden. De spreads op de markt voor in euro's luidende bedrijfsobligaties werd 1 basispunt krapper, waarbij achtergestelde obligaties van verzekeringsmaatschappijen het beter deden dan enige andere categorie binnen de euro-bedrijfsobligatiemarkt.

Aan de ene kant hebben we te maken met hoge waarderingen en aan de andere kant staat, in ieder geval voor de komende paar maanden, een sterke koper (de ECB). De zwakte die zich in maart voordeed is naar onze mening tijdelijk van aard en was vooral het gevolg van veel aanbod. Het valt echter niet te ontkennen dat het sentiment zwakker is (door geopolitieke spanningen) dan eerder en de correctie was daarom wat groter. Voor de komende periode verwachten wij dat de volatiliteit van de spread gaat verdwijnen en dat de spreads weer normaal worden.

Aandelenmarkten

De volatiliteit op de aandelenmarkten hield ook het grootste deel van april aan. Het geopolitieke nieuws was opnieuw een belangrijke oorzaak van ongerustheid onder beleggers. Dit gold vooral voor het vooruitzicht van een 'handelsoorlog' tussen de VS en China en voor een escalatie van de spanningen tussen de VS en Rusland in verband met de situatie in Syrië. Beleggers moesten balanceren tussen het potentiële negatieve effect van deze gebeurtenissen en de publicatie van kwartaalcijfers die, vooral in de VS, beter lijken dan verwacht.

Uiteindelijk was het krachtiger winstmomentum voldoende om ervoor te zorgen dat aandelen de maand hoger afsloten, maar ten opzichte van het begin van het jaar is het koersniveau over het geheel genomen vrijwel onveranderd. Wereldwijd gezien, deed de sector cyclische consumptiegoederen het beter dan de niet-cyclische sectoren, terwijl de energiesector tot de sterkere sectoren behoorde.

De gesynchroniseerde wereldwijde economische groei is nog steeds krachtig, maar leek in de afgelopen maanden iets te haperen. De Fed en centrale banken in andere G10-landen hebben geduldig gewacht op deze groei om hun buitengewoon verruimende opstelling te kunnen loslaten en eindelijk hun monetaire beleid te kunnen gaan normaliseren. Ondanks enkele risico's in verband met een krapper monetair beleid, handelsrestricties en geopolitiek rumoer, blijven de markten op het juiste pad dankzij tekenen dat de wereldeconomie blijft groeien, de inflatie slechts geleidelijk toeneemt en de winstgroei gezond is.