Visie augustus 2015.

De wereldeconomie groeit nog steeds gestaag, maar we zien de basis toch wat smaller worden. Positief is dat de economischegroei in de eurozone langzaam maar zeker blijft verbeteren en dat ook in Japan de economie weer wat meer vaart krijgt. Tegenvallend blijft de groei in Emerging Markets, waarvan een belangrijk deel lijdt onder de groeivertraging van China en de terugval in de prijzen van grondstoffen. De Chinese economie lijkt te stabiliseren op een lager groeitempo, maar worstelt nog met een aantal problemen. De Amerikaanse economie veert weer op van het zwakke eerste kwartaal, maar is bepaald niet meer zo krachtig als in 2014.

Economische ontwikkelingen in Europa

In de eurozone blijft de economische groei licht aantrekken en vooral gunstig is dat ook bij de zwakke broeders Italië en Frankrijk de indicatoren steeds positiever worden. Hiermee wordt het herstel in de regio steeds breder gedragen. De Duitse economie ziet er nog steeds prima uit, met opverende exporten en aantrekkende orders voor de industrie. Ook de arbeidsmarkt ziet er sterk uit met nog steeds een flinke groei van het aantal vacatures. Voor de meeste perifere economieën ziet het beeld er, in ieder geval qua groei, gunstig uit. Vooral de Spaanse economie blijft sterk groeien en  ook Portugal heeft de vaart er goed in zitten. Naast Griekenland, waar de economie door de strapatsen van Tsipras vrijwel tot stilstand is gekomen, heeft ook de Finse economie het moeilijk. De Finse economie is sterk verbonden met die van Rusland en daar gaan de zaken door de handelssancties en de gedaalde olieprijs zoals bekend niet erg goed.

Een gunstige ontwikkeling is dat de kredietverlening in de eurozone nu ook beter op gang lijkt te komen. In 2014 waren banken nog uitermate terughoudend in verband met de stresstesten van de ECB. Nu deze achter de rug zijn, kunnen banken de teugels iets laten vieren. Volgens het laatste onderzoek van de ECB worden banken iets soepeler in hun kredietvoorwaarden.
Belangrijk is ook dat de kredietvraag onder consumenten toeneemt en, met name in de periferie,
ook de kredietvraag van bedrijven. Tenslotte nemen de industriële orders in de eurozone weer voorzichtig toe, waardoor een herstel van de investeringen aanstaande lijkt.

Rente

Ondanks de ternauwernood voorkomen Grexit, blijft de Duitse rente in een licht dalende trend. Nadat eerder dit jaar met twee grote rentestijgingen de invloed van fundamentals op de rente weer terug leek te keren, lijkt nu de zomerflauwte toe te slaan. Gedurende de zomer is er sprake van netto-aflossingen door de eurolanden, terwijl de ECB zijn maandelijkse aankopen voortzet. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de aanhoudende neerwaartse druk op de rente.

Het beleid van de ECB houdt de rente met name aan de korte kant in zijn greep. Op het langere deel van de rentecurve zien we de invloed van de onderliggende economie weer langzaam terugkeren. Aantrekkende groei en verdwijnende deflatieangst zorgt daarmee voor opwaartse druk op de langere rentes. Inmiddels is de rentecurve echter weer dusdanig steil geworden, dat we op korte termijn slechts een beperkte verdere stijging van de langere rentes verwachten. Gedurende de zomer kan de rente in de eurozone onder neerwaartse druk blijven door de netto-aflossingen van de lidstaten en de aankopen van de ECB. Op twaalfmaands basis verwachten we meer impact van de onderliggende economie en daardoor een wat hogere tienjaars (Duitse) rente van 1% á 1,5%.
De Amerikaanse en Britse rente blijven al enige weken vrij stabiel, resp. rond de 2,3% en de 2,1%. Fed-voorzitter Yellen heeft de markten goed voorbereid op een renteverhoging in de tweede helft van dit jaar, zodat een renteverhoging in september de markten naar alle waarschijnlijkheid niet zal verrassen.

Aandelen

Aandelenmarkten waren stevig in de ban van het Griekse drama en zakten rond het referendum diep weg. Toen uiteindelijk na de Griekse knieval een Grexit vermeden werd, herstelden aandelenmarkten weer naar de niveaus van mei. Alleen Emerging Markets blijven per saldo terrein verliezen de afgelopen maanden. Door het terreinverlies van de euro werd de performance van markten in andere valuta’s nog iets gunstiger.

Valutamarkten

De euro verloor aan kracht ten opzichte van zowel dollar als pond. Het Griekse drama droeg uiteraard niet bij aan de stabiliteit van de eenheidsmunt, alhoewel de impact op de euro toch betrekkelijk gering bleef. De verwachte aanstaande renteverhoging door de Fed en mogelijk ook de BoE droeg bij aan de kracht van dollar en pond. De forse koersdaling van de euro, die in mei vorig jaar inzette, lijkt voorlopig echter tot staan gebracht. Hiermee lijkt zowel het ruime monetaire beleid van de ECB en de aanstaande renteverhoging door de Fed in de koers verwerkt.

Beleggingsvisie

De wereldeconomie groeit nog steeds gestaag, maar we zien de basis toch wat smaller worden. Positief is dat de economische groei in de eurozone langzaam maar zeker blijft verbeteren en dat ook in Japan de economie weer wat meer vaart krijgt. Tegenvallend blijft de groei in Emerging Markets, waarvan een belangrijk deel lijdt onder de groeivertraging van China en de terugval in de prijzen van grondstoffen. In veel van deze economieën moet men zich aanpassen aan een structureel lager groeitempo dan waaraan men de afgelopen jaren gewend was, met de bijbehorende aanpassingen in de overheidsfinanciën. De sterke dollar en zwakke eigen valuta maakt veelal het monetaire beleid redelijk machteloos. De Chinese economie lijkt te stabiliseren op een lager groeitempo, maar worstelt nog met een aantal problemen. De onrust in de eigen aandelenmarkt is daar recent weer bijgekomen. De Amerikaanse economie veert weer op van het zwakke eerste kwartaal, maar is bepaald niet meer zo krachtig als in 2014. De sterke dollar en lage olieprijs gooien zand in de motoren van netto-export en investeringen.

In de kwalitatieve regio-allocatie blijft er een voorkeur voor Europa vanwege het ingezette herstel, de monetaire expansie, de lagere euro en het redelijke winstbeeld. Ook is er een lichte voorkeur voor de Emerging Markets op grond van de betere economische vooruitzichten op iets langere termijn en de aantrekkelijke waardering. Voor de Pacific (met name Japan) is er een lichte voorkeur vanwege de verbeterende groeivooruitzichten. Dit gaat ten koste van beleggingen in de VS.

Download Visie in pdf.