Vermogensbeheerder ACTIAM gaat ontbossing te lijf met FSC.

ACTIAM start per vandaag een samenwerking met FSC, in de strijd tegen ontbossing. De samenwerking vloeit voort uit het huidige duurzame beleggingsbeleid van ACTIAM. Alle organisaties waar ACTIAM in belegt, worden onderzocht op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied. Dennis van der Putten, hoofd ESG-research bij ACTIAM: “Dat CO2-uitstoot een oorzaak is van klimaatverandering is inmiddels bij veel mensen bekend. Bossen spelen een belangrijke rol bij het remmen van deze klimaatverandering. In FSC vinden wij een goede partner om te werken aan het behoud van onze bossen wereldwijd.” Bossen functioneren als longen van onze aarde, omdat ze koolstofdioxide (CO2) opnemen als ze groeien. Als deze bomen gekapt of verbrand worden komt die CO2 weer vrij én er zijn minder bossen om CO2 op te nemen. FSC biedt een oplossing door te werken met een bosbeheersysteem. Dat geeft bos de tijd om te herstellen. Op deze manier wordt de economische waarde behouden. Dit beschermt de planten en dieren, maar ook de lokale bevolking en de bosarbeiders.

ACTIAM gebruikt verschillende middelen om haar verantwoord beleggingsbeleid uit te voeren: stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, engagement en uitsluitingen. Om invulling te geven aan de samenwerking zullen ACTIAM en FSC zich richten op twee nieuwe engagementtrajecten. Met het aangaan van de dialoog met bedrijven willen we tenminste één structurele verbetering op ontbossing en één op het omhoog brengen van het gebruik van gecertificeerd hout realiseren. Het motto van FSC is “Forests For All Forever”. Met deze samenwerking zetten we een nieuwe stap richting dat doel.

Lees meer over vermogensbeheerder ACTIAM.