Wat is er allemaal gedaan in het 3e kwartaal 2016?

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij ons steentje aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. ACTIAM verzorgt de beleggingen voor Zwitserleven. Over de manier waarop zij dat doet, brengt ACTIAM ieder kwartaal een rapport uit. Bijvoorbeeld op het gebied van uitsluiting, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. We lichten een aantal opvallende zaken eruit.

Palmolie

In deze rapportage wordt meer verteld over palmolie en hoe de productie ervan problemen met zich meebrengt voor het milieu. Denk aan ontbossing, landdegradatie en verlies van biodiversiteit. ACTIAM heeft altijd veel aandacht gehad voor de palmolie-industrie, omdat palmolie een veelgebruikt product is waarbij er belangrijke verbetermogelijkheden zijn. Met als uitgangspunt dat palmolie geproduceerd moet worden zonder nadelige gevolgen voor het milieu. De problematiek rondom palmolie staat helder uitgelegd in onderstaande infographic.

Engagement: palmolie in Indonesië

ACTIAM houdt zich actief bezig met engagement: bij bedrijven waarvan ACTIAM vindt dat er verbetering mogelijk is, gaan ze het gesprek aan met deze partijen. ACTIAM kijkt kritisch naar hun beleid en wat er beter kan. Met als doel gedragsverandering van de bedrijven. Met als doel: structurele verbeteringen.

Afgelopen kwartaal zijn er weer mooie engagements geweest, onder andere in de palmolie-industrie. ACTIAM heeft – samen met het WWF en PRI - een bezoek gebracht aan palmolieproducenten in Indonesië. Dankzij dit bezoek heeft ACTIAM veel nieuwe kennis en praktijkervaring opgedaan die van pas komt bij het voeren van engagementgesprekken met bedrijven.

Heel concreet heeft de engagement van ACTIAM ervoor gezorgd dat onder andere palmolieproducent Wilmar –die ongeveer 45% van alle verhandelde palmolie produceert -  de GPS-coördinaten van al haar plantages en die van hun leveranciers via hun website publiceert. Daardoor kunnen beleggers of andere partijen achterhalen wie bij eventuele schendingen van beleid betrokken zijn.

Meer lezen?
Dit bericht bevat slechts enkele highlights uit het kwartaalverslag. Wilt u meer weten over de verantwoorde activiteiten die onze vermogensbeheerder het afgelopen kwartaal ondernam? Lees dan het volledige verslag van het 3e kwartaal van 2016.