Opheffing Zwitserleven Institutioneel Government Bonds 10+ Fonds.

Per 7 december 2016 zal het vermogen van dit Fonds vrijwel nihil zijn. Daarom is besloten om het fonds op te heffen. De opheffing vindt plaats per 7 december 2016. Meer informatie vindt u in de toelichting.