Waar komt uw rendement vandaan?

Vorige week schreef ik over winstgroei. Winstgroei is een van de belangrijkste bronnen van uw aandelenrendement. U koopt immers een stukje van een bedrijf en dat bedrijf wordt steeds meer waard, naarmate de winst groeit. In Europa was de winstgroei per aandeel over de afgelopen 25 jaar 4%. Dat is wat teleurstellend. Het matige cijfer is vooral te wijten aan de UK en aan de bankencrisis. In de US bedroeg het maar liefst 6,5%.

Een ander belangrijk deel van het aandelenrendement is dividend. Een van de fijnste aspecten eraan is dat het altijd positief is. Gemiddeld krijgt u op de Europese aandelenmarkt nu 3,7% aan dividend. Dat is ietsje boven het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar. Opmerkelijk dat het nog zo hoog is ondanks de gestegen koersen. Dat komt vooral doordat Europese bedrijven momenteel een groot percentage van hun winst uitkeren. Met name in de energiesector. Dat percentage zal in 2017 door stijgende winsten en stabiele dividenden normaliseren.  

Aandeleninkoop wordt ook vaak als een uitkering aan aandeelhouders gezien. Dat klopt op zich wel, maar u ziet het niet direct in uw portemonnee terug. Dit ziet u terug in de groei van de winst per aandeel. Als er minder aandelen zijn, hoeft de winst over minder aandelen te worden verdeeld en zo stijgt de winst per aandeel. Dit zit dus al in de winstgroei per aandeel verwerkt.

Het laatste en meest intrigerende element is de verandering in de waardering. Soms zijn aandelen duur, soms zijn ze goedkoop, net als eb en vloed. Het is geen blijvend deel. In de afgelopen 25 jaar heeft dat nog eens 0,9% aan uw rendement bijgedragen. U betaalt voor Europese aandelen nu bijna 15 maal de verwachte winst. Dat is wat aan de hoge kant. Waardering wordt door honderd en één factoren beïnvloed. Zoals sentiment, politiek, economische cyclus en vooral rente. Hoe lager de rente, hoe hoger de waardering van aandelen. Deze factor speelt momenteel een grote rol. Persoonlijk verwacht ik dat eind 2017 er steeds meer geluiden gaan komen dat de ECB het opkoopprogramma gaat afbouwen. En dat zal een rente verhogend effect hebben.

Al met al is het een nuttige exercitie om te zien waar uw rendement vandaan kwam, maar interessanter is te weten waar het naar toe gaat. De winstgroei zal structureel minder zijn, door lagere economische groei. Hopelijk komt er niet weer een bankencrisis. Maar goed we weten niet wat Brexit of andere geopolitieke veranderingen voor langetermijneffecten zullen hebben. Dus zeg een procent of 3. Dan nog eens een kleine 4% aan dividend. En vervolgens trekt u daar 1% vanaf omdat we terug gaan naar gemiddelde waarderingen. Bedenk wel, er zit geen belofte bij. Maar beloftes lijken tegenwoordig toch maar weinig waard.

Corné van Zeijl.

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM. Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media.