Als wij niet aan uw verwachtingen voldoen

Zwitserleven stelt hoge eisen aan de kwaliteit van dienstverlening en producten. Persoonlijke aandacht, heldere communicatie, foutloos werken, snel handelen en alert reageren op nieuwe wet- en regelgeving hebben de hoogste prioriteit. Ondanks onze voortdurende kwaliteitszorg kan het voorkomen dat u als klant ontevreden bent. Neem dan contact met ons op via de onderstaande stappen.

1. Via uw Internal Accountmanager bij Zwitserleven.

Bent u niet tevreden? Neem dan als eerste contact op met uw Internal Accountmanager bij Zwitserleven. Dat kan natuurlijk telefonisch. Heeft u het directe telefoonnummer niet? U kunt deze gemakkelijk aan de hand van uw contractnummer vinden. Lukt dit niet, meld uw klacht dan via het klachtenformulier. Uw Internal Accountmanager neemt binnen twee werkdagen contact met u op. En hij of zij stuurt u binnen veertien werkdagen een antwoord.

2. Aan de directie van Zwitserleven.

Komt u er niet uit met uw Internal Accountmanager? Stuur dan een brief naar de directie van Zwitserleven. Het adres is:

Zwitserleven o.v.v. Directieklacht Postbus 5000 1180 KA Amstelveen

De afdelingsmanager neemt binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op. Wilt u daarom uw telefoonnummer in uw brief vermelden? De directie stuurt u binnen vijftien werkdagen een schriftelijk antwoord.

3. Bij de Ombudsman.

Bent u het niet eens met het standpunt van de directie van Zwitserleven? Dan kunt u zich binnen drie maanden na ontvangst van het antwoord van de directie wenden tot de Ombudsman Pensioenen of de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Deze mogelijkheid geldt alleen voor (ex) werknemers of hun nabestaanden. Dus niet voor adviseurs en werkgevers.

Ombudsman Pensioenen Ombudsman Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoonnummer 070 - 349 96 20
www.ombudsmanpensioenen.nl
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer 0900 - 355 22 48
www.kifid.nl

4. De rechter.

Als u geen gebruik wilt maken van deze klachtenprocedure? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Bedankt voor het doorgeven van uw melding! Hier leren wij van.