Home
Ik ben:
Particulier Zakelijk
Direct naar:
Over Zwitserleven Fondsen Inloggen

Rapportcijfers voor pensioen

In januari zijn twee ‘zware’ rapporten over pensioen aan het kabinet aangeboden. De Commissie Frijns rapporteerde over het beleggingsbeleid en risicobeheer bij pensioenfondsen. De commissie Goudswaard onderzocht de toekomstbestendigheid van aanvullende pensioenregelingen.
In hoeverre zijn de conclusies en aanbevelingen van de twee commissies van belang voor verzekerde regelingen?

Commissie Frijns
Commissie Frijns heeft op verzoek van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de wijze waarop het beleggingsbeleid, het risicobeheer, de uitvoering en de governance van pensioenfondsen zich sinds 1990 heeft ontwikkeld. Dit in relatie tot de doelstelling en het risicodraagvlak van pensioenfondsen.

Een aantal belangrijke conclusies van de commissie zijn:

 • Pensioenfondsen hebben structureel te weinig aandacht voor het risicobeheer en de uitvoering van het beleggingsbeleid;
 • Specifieke kenmerken van pensioenfondsen worden onvoldoende vertaald in beleggingsbeleid;
 • Maatschappelijk verantwoord handelen vormt geen geïntegreerd onderdeel van risico- en beleggingsbeleid;
 • Het governancemodel behoeft verbetering: niet de samenstelling, maar de positie en rolinvulling van het bestuur zijn bepalend.

Hoewel de commissie geen aanwijzigen heeft dat pensioenfondsen structureel slecht presteren, doet de commissie een aantal aanbevelingen op genoemde terreinen. Deze moeten deels door de pensioenfondsbesturen zelf worden opgepakt en deels leiden tot een aanscherping van wet- en regelgeving.
Het kabinet heeft toegezegd uiterlijk 1 april 2010 met een officiële reactie te komen.

Commissie Goudswaard
Commissie Goudswaard kreeg als taak te analyseren of en in hoeverre het huidige stelsel van aanvullende pensioenen toekomstbestendig is. Daarnaast diende zij oplossingsrichtingen te schetsen die het stelsel beter bestand maken tegen financiële schokken. Randvoorwaarde is dat een op collectiviteit en solidariteit gebaseerd systeem moet worden behouden.

De commissie concludeert dat:

 • Nederland een uniek stelsel heeft van aanvullende pensioenen;
 • Structurele daling van de rente en een sneller stijgende levensverwachting pensioenfondsen dwingt meer geld opzij te zetten om de gedane toezeggingen te kunnen nakomen;
 • Pensioenfondsen steeds minder goed in staat zijn om de risico’s op te vangen;
 • Hierdoor deelnemers steeds meer bloot komen te staan aan de risico’s bij pensioenen, hetgeen tot spanningen leidt tussen wat de deelnemer verwacht en waarop pensioenfondsen en toezichthouder sturen.

Op grond van deze conclusies acht de commissie het Nederlandse pensioenstelsel onvoldoende toekomstbestendig. De commissie ziet oplossingen in een beperking van de pensioenambitie en/of het anders omgaan met risico’s. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat het langlevenrisico meer bij deelnemers zou komen te liggen.

Voor welke oplossing ook wordt gekozen, in beide gevallen is nadrukkelijkere en transparantere communicatie met deelnemers noodzakelijk. Daarnaast moet wet- en regelgeving worden aangepast als meer voorwaardelijke rechten worden toegestaan. Ook ten aanzien van dit rapport komt het kabinet voor 1 april met een reactie.

Commentaar Zwitserleven
Conclusies en aanbevelingen van de beide commissies hebben voornamelijk betrekking op pensioenfondsen. Als echter wordt gesproken over een beperking van de pensioenambitie of het verschuiven van risico’s naar deelnemers zullen verzekerde pensioenregelingen in de slipstream van de maatregelen ten behoeve van pensioenfondsen meegaan. Vooralsnog zullen we de kabinetsreactie afwachten en vervolgens bekijken of het kabinet aanpassingen in wet- en regelgeving voorstelt.

Poul Gelderloos, Juridische Zaken / Praktijkgroep Pensioenrecht


 

Blijf op de hoogte via Update!

In Update vindt u columns, artikelen, interviews en nieuws over pensioen. Wilt u iedere maand de meest recente artikelen ontvangen per e-mail? Meld u dan nu aan.

Direct contact
020 - 347 84 78
Of stel een vraag

Blijf op de hoogte via Update!

In Update vindt u columns, artikelen, interviews en nieuws over pensioen. Wilt u iedere maand de meest recente artikelen ontvangen per e-mail? Meld u dan nu aan.

Cookies.

Zwitserleven.nl gebruikt verschillende cookies:

 • We maken onze website er sneller en gebruiksvriendelijker mee.
 • Zo hoeft u informatie in formulieren slechts één keer in te vullen en wordt bepaalde informatie niet onnodig vaak getoond.
 • U kunt social media functies gebruiken en advertenties zien die op uw interesses zijn afgestemd.

Een cookie is een klein tekstbestand zonder persoonlijke informatie.

Cookies zelf instellen


1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje. Dit bestandje bevat een kleine hoeveelheid informatie. De belangrijkste functie van cookies is om de ene bezoeker van de andere te onderscheiden.
Wij plaatsen cookies op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon op het moment dat u de website bezoekt.

2. Waar gebruikt u cookies voor?

Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat u anders de website niet kunt gebruiken of om u een dienst of product te leveren waar u zelf om hebt gevraagd. Voor deze cookies is geen toestemming nodig. Andere cookies gebruiken wij om het gebruik van de website te analyseren of om de website op uw interesses af te stemmen. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming. Zie voor meer informatie ons privacy en cookie reglement.

3. Kan een cookie kwaad voor de werking van mijn computer?

Nee, een cookie kan geen kwaad en heeft niets te maken met computervirussen of andere kwalijke zaken.

4. Wat gebeurt er als ik cookies weiger?

Als u cookies weigert, gaat dit uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van de website. We kunnen dan niet meer zien hoe we de website voor u zouden kunnen verbeteren. Wel kunt u als u cookies weigert de website en uw eigen persoonlijke accounts op de website blijven bezoeken.

5. Voor welke websites geldt uw toestemming?

Uw toestemming geldt voor alle websites van Zwitserleven, behalve de websites waar een inlog voor nodig is. Voor deze websites kunt u apart toestemming geven. Ga daarvoor naar de betreffende website.

6. Hoe lang blijft een cookie op mijn computer staan?

Dat verschilt per cookie. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit. Andere blijven langer op uw computer staan. 

7. Ik heb al toestemming voor het plaatsen van uw cookies gegeven. Waarom wordt dit dan bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd?

Wij weten dat u toestemming hebt verleend door een cookie waarin dit staat op uw computer te plaatsen. Als u alle cookies van uw computer hebt verwijderd, wordt er echter opnieuw toestemming gevraagd.

8. Waar vind ik meer informatie over mijn privacy en over cookies?

In ons privacy en cookie reglement.

9. Vragen?

Neem dan contact op met Zwitserleven Afdeling Marketing, Postbus 5000, 1185 MD Amstelveen, 020 - 347 84 78 of per mail via internet@zwitserleven.nl.

Terug naar het cookie scherm

Nee, ik wil geen cookies Ja, ik ga akkoord met het gebruik van deze cookies
Privacy- en cookiereglement