Zwitserleven RZL Euro Vastgoedfonds.

Zwitserleven RZL Euro Vastgoedfonds.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in Europese vastgoedondernemingen? Dat kan met het Zwitserleven RZL Euro Vastgoedfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Waarin belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Euro Vastgoedfonds belegt in het Zwitserleven Vastgoedfonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Vastgoedfonds is speciaal geselecteerd voor het Zwitserleven RZL Euro Vastgoedfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Zwitserleven RZL Euro Vastgoedfonds liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven RZL Euro Vastgoedfonds is gelijk aan dat van het Zwitserleven Vastgoedfonds. Dat fonds streeft lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen en een financiële rendementsdoelstelling na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 en 11.5 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Euro Vastgoedfonds belegt in het Zwitserleven Vastgoedfonds. Dat fonds belegt passief. Dit betekent dat de fondsmanager een index volgt en niet zelf beleggingen uitkiest om daarmee de kosten zo laag mogelijk te houden. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.5 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Euro Vastgoedfonds belegt in het Zwitserleven Vastgoedfonds. Dat fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De duurzame beleggingen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze leest u op hoofdlijnen in hoofdstuk 4 en specifiek voor het fonds in hoofdstuk 11.5 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,00% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,00% per jaar.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.