DGA Pensioen.

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) zoekt u een pensioen dat naadloos past bij uw persoonlijke situatie: een pensioen op maat. Het Zwitserleven DGA Pensioen is er speciaal voor u. U kunt uw oudedagsvoorziening naar uw eigen wensen inrichten en tegelijkertijd een aantal risico’s opvangen.

Voor wie?

Voor de DGA die zijn oudedags­voorziening naar eigen wensen wil inrichten en tegelijkertijd een aantal risico's wil opvangen.

Kenmerken.

  • Ruime mogelijkheden.
  • Betere bescherming bij een faillissement.
  • Gegarandeerde nabestaanden­dekking.
  • Transparante weergave van kosten.

Beschermd pensioen.

Kiest u voor het Zwitserleven DGA Pensioen dan is uw pensioen beschermd bij een onverhoopt faillissement. Het DGA Pensioen bouwt een pensioenkapitaal op op basis van de afgesproken premies en de behaalde rendementen tot u met pensioen gaat. Het kapitaal komt tot uitkering op de pensioendatum. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en een nabestaandenpensioen aan. De werkelijke hoogte van de pensioenen hangen af van de tarieven op dat moment.

U kunt bovendien naar keuze voor uw partner en kinderen een goede nabestaandendekking ‘inbouwen’.

Nabestaandendekking.

Veel DGA’s maken gebruik van de model-pensioenbrieven van de belastingdienst. Hier is niets op tegen, maar overtuigt u zichzelf ervan dat wat in deze brief staat ook daadwerkelijk is afgedekt. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat aan de nabestaanden vaak niet gedacht is. Dit risico kunt u tegen een geringe premie afdekken buiten de onderneming. Voor het nabestaandenpensioen vóór pensioendatum mag u namelijk geen reserve vormen binnen uw onderneming.

Tips.

  • Bepaal goed voor uzelf of u alleen een fiscaal voordeel wilt hebben of dat u echt pensioen wilt opbouwen.

  • Als u een pensioenbrief heeft, bekijk dan of alle verplichtingen die hierin staan ook daadwerkelijk afgedekt zijn. Dus bijvoorbeeld ook het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Meer weten over het Zwitserleven DGA Pensioen?

Het is belangrijk om u goed te laten adviseren over uw pensioen. Zwitserleven werkt hiervoor al jaren samen met professionele, onafhankelijke adviseurs. U eenvoudig een intermediair bij u in de buurt vinden, aan de hand van uw postcode.