Pensioenkalender.

De komende jaren staan veel wijzigingen in en rond de pensioenwetgeving op stapel. Reden voor ons om de verschillende maatregelen en de daarbij behorende data op een rijtje te zetten en met u te delen. De op een ‘*’ eindigende gebeurtenissen zijn wat betreft doorgang nog onzeker.

2018  
1 januari   AOW-leeftijd 66 jaar (geboren tussen 31 maart 1952 en 1 januari 1953)*
2019  
1 januari        AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden (geboren tussen 31 december 1952 en 1 september 1953)*
2020  
1 januari      AOW-leeftijd 66 jaar + 8 maanden (geboren tussen 31 augustus 1953 en 1 mei 1954)*
2021  
1 januari    AOW-leeftijd naar 67 jaar (geboren tussen 30 april 1954 en 1 januari 1955)*

* Doorgang is onzeker
Alle ingangsdata van de AOW hebben in één schema gezet: