Pensioenblunders.

Pensioen is niet iets waar je veel bij stil staat. Dat hoeft ook niet, zolang u maar geen echte blunders begaat. We hebben de meest voorkomende pensioenblunders voor u verzameld:

1. Mijn bedrijf is mijn pensioen

U heeft geen pensioen opgebouwd omdat u straks van de opbrengst van uw bedrijf wilt leven. Bijna de helft van de ondernemers loopt rond met deze gedachte. Maar als bij verkoop de opbrengst tegenvalt, heeft u veel minder pensioen dan verwacht. Bent u er bijvoorbeeld zeker van dat bestemmingsplannen of technologieën tot uw pensioendatum niet veranderen?

2. Pensioen kost alleen maar geld

Pensioen opbouwen kan de liquiditeit juist verruimen omdat u er een aftrekpost mee creëert. De opbouw van een pensioenreserve in een BV kan beperkt blijven tot een boekhoudkundige handeling. Hetzelfde principe geldt voor de oudedagsreserve (OR) bij v.o.f.’s en eenmanszaken. De opbouw van de pensioenreserve wordt van de winst afgetrokken, komt op de balans en is dus een fiscale aftrekpost. Waar u wel aan moet denken: het is niet meer dan een reserve. Als u pensioen wilt aankopen, dan moet het geld er wel daadwerkelijk zijn.

3. Mijn partner blijft goed achter

Stel: u komt te overlijden en uw partner wil het bedrijf snel verkopen. Regelmatig komt het dan voor dat om die reden het bedrijf te goedkoop van de hand gaat. Grote kans dat de opbrengst te klein is voor een leuk inkomen. U kunt dit voorkomen door privé een overlijdensrisicoverzekering te sluiten. Na uw overlijden ontvangt uw partner dan een netto bedrag.

De premies betaalt u ook netto. Een andere mogelijkheid is een partnerpensioen te regelen. Na uw overlijden ontvangt uw partner dan levenslang van tevoren vastgestelde uitkeringen. De premies zijn aftrekbaar en over de uitkeringen wordt inkomstenbelasting betaald.

4. Ik vertrouw op mijn pensioenverzekering

Als u een pensioenverzekering sluit, wil dat niet zeggen dat u gegarandeerd een bepaald pensioen ontvangt. Wie een pensioenverzekering sluit met een gegarandeerde uitkering komt een heel eind. Maar als u uw pensioen in beleggingen heeft, dan hangt het resultaat sterk af van de ontwikkeling van de beleggingsfondsen. Bekijk jaarlijks hoe u ervoor staat en zorg ervoor dat u het beleggingsrisico afbouwt naarmate de pensioendatum dichterbij komt.

5. Ik ben en blijf kerngezond

In een pensioenbrief wordt vaak het risico van arbeidsongeschiktheid gedekt. U spreekt met de BV af dat de pensioenopbouw gewoon doorgaat als u arbeidsongeschikt raakt. De praktijk is echter dat dit risico niet door middel van een verzekering wordt afgedekt. Verzeker dus het arbeidsongeschiktheidsrisico (in verzekeringstaal: premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid). De verzekeraar betaalt dan uw pensioenopbouw gewoon door.

6. Er staat genoeg pensioenreserve op de balans

De papieren pensioenreserve in een BV of op de balans bij een zelfstandig ondernemer zal ooit gevuld moeten worden met geld. Pensioenopbouw is niet meer dan uitstel van fiscale executie. Stel: de opgebouwde reserve is opgelopen tot 500.000 euro. De fiscus geeft u dan één optie: pensioen uitkeren. De fiscus rekent namelijk op de inkomstenbelasting die u over de pensioenuitkering betaalt.

7. Ik ben nu toch al te laat

Wie hiervan uitgaat, laat een enorm belastingvoordeel liggen. Als u hier de middelen voor heeft, kunt u in één klap met terugwerkende kracht pensioen opbouwen over de complete periode dat het bedrijf in uw bezit is. Dit is in jaren van flinke winst een grote aftrekpost waarvoor u niets hoeft te doen. De pensioenreserve opvoeren op de balans kan ook in een aantal stappen. Zo kunt u een aantal jaren de winst minimaliseren en die dus fiscaal optimaliseren.

8. Ik kan de oudedagsreserve pas gebruiken als ik met mijn bedrijf stop

U doet mee aan de regeling voor oudedagsreserve (OR) en vindt het bedrag te hoog worden. Bovendien heeft u nu vermogen. En dit vermogen wilt u veiligstellen. Dat kunt u doen door uw vermogen in een lijfrenteverzekering te stoppen. De OR neemt dan af met het bedrag dat u in de lijfrente stopt én het geld is veilig gesteld. Uiteraard kunt u de premie dan niet meer aftrekken. Dat heeft u al gedaan toen u het geld naar de OR overhevelde.

9. Mijn lijfrente-aftrek is beperkt

Heeft u besloten de maximale lijfrente-aftrekposten te benutten? Doe dat dan ook! Naast de jaarruimte kunt u vaak ook de inhaalruimte benutten. Deze biedt mogelijkheden als u in het verleden te weinig pensioen heeft opgebouwd.