Update.

Waarom garantie 'gegarandeerd minder' betekent

Spencer Stots. 21 juli 2015

Heeft u een middelloon- of eindloonregeling en loopt uw pensioencontract binnenkort af? Als u dezelfde pensioenregeling wilt houden, dan gaat u veel meer premie betalen dan u de afgelopen 5 jaar heeft gedaan. Dit kan wel 80% meer zijn. Spencer Stots, directeur Risk Zwitserleven, legt uit hoe het komt dat de premie zo fors kan stijgen.

Andere uitgangspunten

Pensioencontracten hebben meestal een looptijd van 5 jaar. 5 jaar geleden waren contracten nog gebaseerd op een rekenrente van 3% met een vorm van winstdeling en een lagere levensverwachting. De afgelopen jaren is de rente sterk gedaald. Begin 2015 lag de rente zelfs lager dan 1% (voor langlopende staatsleningen). Terwijl tegelijkertijd de levensverwachting circa 5-6% is gestegen. Dit betekent aan de ene kant dat met dezelfde premie minder pensioen kan worden gekocht. Aan de andere kant worden pensioenregelingen vaak versoberd. Bijvoorbeeld door het pensioen niet meer aan te passen aan prijsstijgingen (indexatie). Het gevolg is hogere kosten voor de werkgever en minder pensioen voor de werknemer.

Garantie kost geld

Met een middelloon- of eindloonregeling krijgen werknemers een gegarandeerd pensioen. Een vast bedrag in euro’s op de pensioendatum. Ieder jaar kopen we een deel van het pensioen in. Bij een nieuw contract is de kostprijs voor een euro pensioen sterk gestegen door de lage rente en hogere levensverwachting. Om werknemers toch hetzelfde pensioen te kunnen geven, moet er veel meer geld betaald worden voor hetzelfde pensioen. Garantie kost dus geld. Veel geld: bij een gestegen levensverwachting van 5-6% en een rentedaling van 3% naar 1%, stijgt de premie van een pensioenregeling met circa 60 tot 80%.

Garantie betekent ‘gegarandeerd minder’

Om garantie te kunnen geven, krijgt een werknemer eigenlijk ‘gegarandeerd minder’. Als pensioenverzekeraar lopen we namelijk meer risico’s als we pensioen moeten garanderen. Daarom beleggen we veiliger en houden we extra buffers aan. Maar dit betekent dat er minder kans is op een hoger rendement. En dat de kosten om de buffer aan te houden door de klant betaald moeten worden. Garantie geven dwingt de verzekeraar tot een sterke prijsverhoging. Blijft de werkgever dezelfde premie betalen? Dan krijgt de werknemer voor hetzelfde geld een gegarandeerd, maar wel aanzienlijk lager pensioen.

Hoeveel heeft u over voor garantie?

Daarnaast vergeet de werknemer vaak de inflatie. Hij denkt een vast bedrag aan pensioen te krijgen. Maar door stijging van de prijzen kan dat pensioen straks toch onvoldoende zijn om de gewenste levenstandaard te behouden. Dit risico kan in principe afgedekt worden, maar dat kost u als werkgever nog meer geld. Voorheen werd een indexatie betaald uit het extra rendement. Nu winstdeling vrijwel verdwenen is, moet daar extra voor bijgelegd worden. De vraag is dus: hoeveel heeft u over voor garantie?
Bij het verlengen of nieuw sluiten van een pensioencontract is het daarom belangrijk om goed te kijken welk pensioen bij u past en bij uw budget. Laat u goed adviseren door uw adviseur.

Blijf op de hoogte met Update.

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt elk nieuw artikel direct in uw e-mail.

Reacties

Uw reactie

Oude reacties.

Roy Zwaanswijk - 1186 dagen geleden

Wat ik hier mis in dit artikel, dat naast een hogere levenverwachting ook een verhoging van de leeftijd waarop men met pensioen gaat wordt mee genomen in de berekening. Per saldo zal waarschijnlijk dus de verlenging van de uitbetalingsperiode zwaar meevallen door het langer door werken van de toekomstige pensionadás. Mijn persoonlijke inschatting is, dat de periode waarover men van zijn pensioen kan genieten gemiddeld korter zal zijn dan nu het geval is.
De verzekeraars rekenen wel erg naar zichzelf toe. Bonus voor de baas? ;-)

Spencer Stots - 1186 dagen geleden

Beste Roy,
Jij wijst erop dat de pensioenpremie enerzijds stijgt door de gestegen levensverwachting, en anderzijds daalt door de gestegen pensioenleeftijd. Dat klopt. Dit houdt elkaar ongeveer in evenwicht, als je alleen naar de ontwikkeling van de afgelopen paar jaar kijkt is het tweede effect inderdaad sterker. De premie is aangepast op het saldo van deze twee ontwikkelingen.

In jouw afweging ontbreekt echter de enorm lage marktrente. Een belegging met laag risico levert zelfs bij zeer langlopende beleggingen veel minder op dan vijf jaar geleden. Deze rendementsdaling heeft een veel grotere impact dan de ontwikkeling van de levensverwachting. Zie de cijfers hierboven: 5 a 6% voor de levensverwachting 60 a 80% voor de rente. Die laatste fluctueert natuurlijk met de actuele marktrente; door de gestegen marktrente is de impact vandaag weer wat lager dan tijdens het interview.

Gerard van der Toolen - 1186 dagen geleden

Wat ik verder mis is een opmerking dat de werkgever niet zomaar de arbeidsvoorwaarden kan aanpassen. De werknemer (vertegenwoordigd door de OR) moet hiervoor instemming geven. Bij een middelloonregeling heeft de werkgever met de medewerker een pensioenafspraak gemaakt en deze moet nagekomen worden. De werkgever heeft geen premie toegezegd bij een middelloonregeling. De premie is een resultaat van de toezegging bij middelloonregelingen,
Een misser in dit stuk is dat het pensioen dus ook niet gegarandeerd lager uitpakt zoals wordt gesteld. De premie stijgt als er geen goed overleg plaats vindt met de medewerkers (-vertegenwoordiging).

Rob Goedhart - 1186 dagen geleden

Wat ik mis is wat er gebeurt als de rente weer gaat stijgen (binnen het 5-jaarcontract) en/of als de verzekeraar er in slaagt een hoger rendement op de premies / vermogens te behalen dan de rekenrente. Waar gaat dat geld naar toe?

wim schreurs - 1186 dagen geleden

een persoonlijk pensioen via banksparen. weinig kosten. bij overlijden rest bedrag naar de nabestaanden. geen nabestaande verzekering nodig . afgelopen met de waanzin van bonussen die in de miljoenen kunnen lopen en door de pensioenfondsen worden betaald aan tussenpersonen. iedere 5 jaar worden de kosten van nabestaande pensioen fiks hoger. men stapt dan immers weer in een nieuwe polis.waarom houd onze regering dit tegen?

L. van Meel - 1186 dagen geleden

Geen garantie is gegarandeerd minder. Ik snap deze gedeelte onderbouwde stellingname niet. Zeker niet als je beleggen zou vergelijken met autorijden en dan zonder of met verzekering ("garantie"). Het verschil is dat je bij beleggen eens in de 7 jaar een "botsing"/crisis hebt en aanzienlijke schade. Werd er maar (meer) met garantie belegd....dan hadden we geen plotselinge aanzienlijke waardeverminderingen in portefeuille gekend zoals veel gedupeerde "woeker"polis houders kunnen beamen. Als de beleggingen in al die polissen met een zekere garantie waren belegd hadden we geen dossier "woekerpolis" gehad.

Spencer Stots - 1185 dagen geleden

Hierboven staan waardevolle aanvullingen. Puntsgewijs een reactie:
1. Gerard: Helemaal juist dat de arbeidsvw pensioen alleen in samenspraak met de werknemer (OR) kan worden aangepast. Zwitserleven biedt daarom aan werkgevers die een contract verlengen obv een salaris/diensttijd-regeling een transitie-product aan. De werkgever en werknemer hebben dan de tijd om er samen uit te komen, gedurende het contract kan de regeling eventueel "geswitched" worden naar een DC-regeling. Een andere mogelijkheid is inderdaad de opbouw te verlagen, of helemaal niks aan te passen. De titel van dit stukje vat kernachtig samen dat wanneer het pensioenbudget wordt besteed aan een garantieregeling dit zeker minder pensioen oplevert dan voorheen en uiteindelijk hoogstwaarschijnlijk minder dan in een unit linked regeling, obv hetzelfde budget. Oorzaak is de lage rente en de invulling van de garantieverplichting door de verzekeraar.
2. Rob: een goede vraag. Vanwege de garantieverplichting, die geldt tot en met de laatste pensioenuitkering, wordt het geld direct zeer langlopend en veilig belegd. De verzekeraar houdt zelfs al rekening met premies die nog niet zijn betaald. De prijs daarvoor ligt immers al vast in het contract. Als de rente stijgt profiteert de verzekeraar daar dus niet meer van. Omgekeerd geldt hetzelfde: als de rente daalt, stijgt de prijs niet mee gedurende de contractperiode.
De verzekeraar zal inderdaad wel proberen om een hoger rendement te behalen dan de rekenrente. Dat doet zij door beleggingsrisico's te nemen. Om dat mogelijk te maken is een kapitaalbuffer nodig, om de tegenvallende beleggingsresultaten op te vangen. De verstrekker van dat kapitaal vraagt in ruil voor het risico op de minnen, ook de plussen. De verzekeraar kan daarom maar een vrij klein deel van de plussen delen met de klant. Dat stukje extra rendement is al verwerkt in de premie. Bedenk daarbij dat verzekeraars de afgelopen jaren miljarden aan kapitaal hebben verloren door tegenvallende beleggingsresultaten. Zou jij bereid zijn jouw geld te steken in een onderneming waar je alleen de minnen mag opvangen en de plussen naar de klanten van het bedrijf gaan?
3. Wim: vraagt zich in de kern af wat er nu nuttig is aan verzekeren. Mijn reactie hierop is dat bepaalde risico's niet individueel te dragen zijn. Zoals het risico van vroeg overlijden (nabestaanpensioen) en van juist heel lang leven. Voor een levenslang nabestaandenpensioen van iemand die overlijdt op 50-jarige leeftijd zijn wel zo'n 30 jaaruitkeringen nodig. Dat heeft een 50-jarige nog niet in zijn spaarpotje zitten, laat staan voor mensen onder de 50. Bij lang leven bestaat een vergelijkbaar risico: wat als je hebt gespaard voor een pensioen tot je 85e en je wordt 95?
Dat verzekeren tegen zo laag mogelijke kosten moet, onderschrijf ik van harte!

Rob Goedhart - 1185 dagen geleden

Het spijt me, maar met dit antwoord kan ik niets. Je ontvangt premie (koopsom) je belegt dat langdurig (ja, nu tegen een lage rente). Maar volgend jaar krijg je weer een premie binnen. Stel dat je dat geld weg kan zetten tegen een hogere rente dan je aan je klant heb doorberekend, dan maak je als verzekeraar toch winst? Die winst kun je toch delen met je klant?

Spencer Stots - 1185 dagen geleden

Beste Rob,
In de tweede zin van mijn reactie lees je "De verzekeraar houdt zelfs al rekening met premies die nog niet zijn betaald." Wij beleggen op het moment dat het contract wordt afgesloten dus al voorruit voor de premie van jaar 2 (en 3 t/m 5). Daarop maken we daarom geen winst meer. En ook geen verlies, waardoor we de premie kunnen garanderen.
We kennen ook een ander product zonder die garantie. Daarin wordt niet vooruit belegd, en krijgt de klant de winst (of het verlies!) als de rente stijgt (of daalt) telkens als de jaarpremie wordt betaald. Onze ervaring is dat klanten de voorkeur geven aan een constant premieverloop. Daarnaast geeft vooruitbeleggen een zeker rentevoordeel, dat we doorgeven aan de klant. 5 jaar vaste premie is daardoor een beetje goedkoper dan jaarlijks variabel als de rente gelijk blijft.

Rob Goedhart - 1185 dagen geleden

Hoe kun je voor 5 jaar vooruit geld beleggen als er in een contract allerlei mutaties plaats vinden? (In- en uit diensttredingen; mensen die arbeidsongeschikt worden)

wim schreurs - 1185 dagen geleden

een rekenvoorbeeld.
2 verdieners. eigen woning is op pensioen leeftijd geheel betaald.
40 jaar premie betalen zal toch minimaal ca 2 ton opleveren bij banksparen uiteraard p.p.
95 jaar worden, dus 30 jaar ca € 6500 aanvulling op de aow uitkering p.p.
beide partners zelfde aanvulling. totaal dus een bruto inkomen van ca € 33000 /jaar.
gratis in je huis wonen en de prettige gedachte, dat hetgeen er overblijft naar de erfgenamen gaat
mocht dit inkomen niet toereikend zijn, dan verkopen we het huis.

Spencer Stots - 1185 dagen geleden

Beste Rob,
Om te voorkomen dat we hier een lange en vrij technsiche discussie voeren, zal ik nog even persoonlijk contact met je opnemen.

Rob Goedhart - 1185 dagen geleden

Is goed. Maar wel jammer. Dan kunnen andere geïnteresseerden onze gedachtewisseling niet meer zien. De vragen zijn toch niet zo moeilijk te beantwoorden?

Martijn Visser - 1185 dagen geleden

Interessante discussie! Ik ben inderdaad wel benieuwd naar de uitleg op de vragen van Rob.

Een pensioen zonder enige vorm van garantie (neem bijvoorbeeld DC) geeft veel meer risico's die volstrekt onbegrepen worden door de deelnemer. Ook het inflatievraagstuk - uit de laatste alinea - is natuurlijk sowieso een onderbelicht vraagstuk bij verzekerde pensioenregelingen, voor DB maar zeker ook bij DC. Uitdagingen genoeg!

Spencer Stots - 1185 dagen geleden

Fijn dat er zoveel interesse is, dan kiezen we toch nog even voor een online-vervolg. Hieronder verkort mijn reactie aan Rob:
Inderdaad zal voor een specifiek contract vooraf onbekend zijn wat precies de toekomstige premies zijn, oa door krimp/groei van het bedrijf, verloop in personeelsbestand en arbeidsongeschikten en overlijdens. Over onze gehele portefeuille is de toekomstige premie echter best aardig te voorspellen. Aangezien wij als verzekeraar het risico op afwijkingen op ons nemen, kunnen we voor onze gehele portefeuille ineens de renterisico's afdekken, dus ook op premies die nog moeten worden betaald.
Het is in principe ook mogelijk om alleen de risico's op rentedaling af te dekken. De klant zou in dat geval een minimum gegarandeerd rendement krijgen, en extra rendement als de rente stijgt. Tot vrij kort geleden waren de meeste salaris/diensttijd regelingen zo verzekerd. Het heeft echter ook een nadeel voor de premiebetaler: dit is duurder (hogere premie). De verzekeraar moet in dit geval namelijk haar renterisico afdekken door rente-opties te kopen. Als de rente daalt worden deze opties meer waard, als de rente stijgt (of gelijk blijft) zijn de opties waardeloos. Die optiepremie zal de verzekeraar weer moeten doorberekenen aan de klanten. De plussen bij een rentestijging komen immers ook bij de klant terecht. De afgelopen jaren zijn de premies dermate opgelopen dat de werkgever niet langer bereid bleek om hiervoor een hogere premie te betalen. Dat geldt voor het merendeel van de verzekerde contracten bij alle grote Nederlandse verzekeraars.
Maar in deze wijziging zit wel weer een risico voor de toekomst: er komt nooit meer beleggingswinst op dit soort contracten.. Indexatie zal dus apart moeten worden gefinancierd door de werkgever, of de pensioenaanspraken blijven nominaal gelijk. Bij de huidige rente en inflatie is dit nog geen groot issue. Maar de kans is groot dat de inflatie ooit weer gaat oplopen, en dan zal de werknemer met zijn garantiepensioen toch behoorlijk teleurgesteld zijn.
Onze stelling is daarom dat het beter is om niet te garanderen in de opbouwfase: het levert uiteindelijk waarschijnlijk minder pensioen op en biedt veelal niet wat de werknemer verwacht.

Rob Goedhart - 1185 dagen geleden

Wat verwacht de werknemer dan?

Sorry dat ik er zo diep op doorga, maar ik vind de hele achtergrond van de uitleg meer ingegeven door de financiële techniek dan vanuit het oogpunt waar het uiteindelijk om moet gaan: ervoor zorgen dat die werknemer een behoorlijk pensioen gaat krijgen. (Natuurlijk binnen de randvoorwaarde dat het betaalbaar moet zijn; wat een subjectief gegeven is.)
We proberen al dertig jaar mensen pensioenbewust te maken. Via de pensioenwet is zelfs geregeld dat communicatie er op gericht moet zijn dat mensen een pensioenplannng moeten kunnen maken. Hoe kan dat nou als ze niet (nagenoeg) weten wat ze zullen gaan krijgen?

Ik ben opgegroeid in de tijd dat de rekenrente van 4% een lachertje was. 7%, 8% en nog hoger was heel normaal. Toch werden contracten gesloten op 4%. Werd er meer rendement gemaakt dan kreeg de klant dat door (via een premiekorting of verhoging van de uitkeringen.) Je noemt me misschien naïef, maar waarom niet terug naar zo'n situatie? Alleen dan vanuit met een lagere rekenrente? Bijvoorbeeld 2%. En als de vermogensbeheerders van Zwitserleven niet in staat zijn (wat) meer dan 2% op hun beleggingen te maken dan vrees ik voor de kwaliteit ervan.

Martijn Visser - 1185 dagen geleden

En de gedachte van een nul-procent rekenrente, maar dan wel meteen een indexatiepotentieel door overrente? De aanspraak wordt dan wel een (heel) stuk lager als een gelijkblijvend budget het uitgangspunt is. Dus in plaats van 1,875% middelloon wordt het bijvoorbeeld 1,25% middelloon (ik heb het nog niet doorgerekend). Door een jaarlijkse voorindexatie uit de overrente kan het uiteindelijke pensioenresultaat wellicht heel aardig zijn. Dit werkt natuurlijk vooral het beste bij jongere deelnemers lijkt me.

Ik merk dat veel werknemers heel veel moeite hebben met het loslaten van (iedere vorm van) garantie. Hoe verstandig of onverstandig we dat als pensioenbranche ook vinden, we zullen rekening moeten houden met de risicobeleving van de klant. In de ogen van werknemers dan maar liever een laag gegarandeerd pensioen (bijvoorbeeld met een redelijke kans op indexatie) in plaats van een volledig niet-gegarandeerd pensioen (hoewel de te verwachten opbrengst waarschijnlijk hoger zal zijn).

Ik ben benieuwd!

Martijn Visser - 1122 dagen geleden

Volgens mij hadden Rob en ik onafhankelijk van elkaar een ongeveer zelfde gedachte!
;-)

Rob Goedhart - 1184 dagen geleden

Eens, Martijn. It is all about expectations!

En als we daar nu eens met z'n allen op doordenken....?
Ik ben beschikbaar. :)

Martijn Visser - 1184 dagen geleden

Ik ook!

wim schreurs - 1183 dagen geleden

voor starters op de arbeidsmarkt wordt een pensioen dus onbetaalbaar.
nu is al bekend, dat over de komende 10-14 jaar geen inflatiecorrectie op pensioenuitkering wordt gegeven.
een opzet via systeem van banksparen zal over 40 jaar genomen een hogere oudedag-voorziening opleveren.
ga maar eens kijken wat een levensverzekering € 500.000,00 verzekerd kost per maand. te starten vanaf leeftijd 25 jaar.
Waarom mag een DGA wel een eigen pensioen regeling opzetten, en is de werknemer in nederland verplicht aan een pensioenregeling deel te nemen.

Rob Goedhart - 1183 dagen geleden

@Wim Schreurs: Hoezo wordt pensioen onbetaalbaar? Toen de collectieve pensioenregelingen (o.a. met pensioenfondsen) half vorige eeuw begonnen was eenvijfde van het loon bestemd daarvoor. Later is dat veel minder geworden, omdat bleek dat men te voorzichtig omging met het 'te verwachten rendement' en men een veel hoger rendement bleek te kunnen maken. Rond de eeuwwisseling klotste het geld tegen de wanden van de pensioenfondsen. Er waren pensioenfondsen die al helemaal gen premie meer inden. Anders zouden ze ontploffen!
Dan komt 11-09-2001, de wereldwijde hypotheekcrisis en de schuldencrisis van landen. Dat zet ons weer even met de benen op de grond. En dus zie je bij pensioenfondsen weer dat er eenvijfde van het loon aan pensioenpremie op gaat. We gaan ongetwijfeld weer andere tijden mee maken. Want een koe is snel vergeten dat hij kalf geweest is....

Verzekeraars verzekerden vroeger vanuit een bepaald redelijk in te schatten rekenrente. In de praktijk behaalde meerrendement ging grotendeels naar de klanten. Vervolgens verzint men allerlei kostbare constructies (Zwitserleven blijkt voor vijf jaar geld in te kopen voor de gehele portefeuille aldus Spencer Stots) en gaat meer en meer individualiseren. Toch zou meer collectief ook meer op moeten leveren / goedkoper moeten zijn omdat je dan risico's met elkaar deelt. Hoe groot zou jou vermogen moeten zijn om bij afbranden van je huis, total loss raken van je auto of een hartoperatie geen geldelijk verlies te lijden? Daarom is het des te meer onbegrijpelijk dat verzekeraars (w.o. Zwitserleven) steeds verder af drijven van dat verzekeringsprincipe. De vraag is dus gerechtigd of verzekeraars wel de juiste entiteiten zijn om pensioenregelingen te laten uitvoeren.

wim schreurs - 1183 dagen geleden

het ontstaan van de financiele crisis is volledig te wijten aan bedrog van de financiele instellingen. bedrog gedreven door de waanzinnige bonuscultuur.
kijk naar sns reaal. door grootheidswaan bijna ten onder gegaan en door de staat, dus onze belastingcenten gered.
de advertenties waarin hoge rendementen worden beloofd duiken her en der weer op.
ziektekosten verzekering, brandverzekeringen autoverzekeringen zijn niet te vergelijken met een pensioen verzekering. deze bestrijkt een periode van ca 40 jaar.
ik begrijp, dat de aanbieders van pensioenverzekeringen niet staan te springen om veranderingen voor te stellen.
zij blijven immers door de VERPLICHTE deelname van de nederlandse werknemer verzekerd van een constante geldstroom, en dus ook de waanzinnige bonussen blijven betalen.
een individueel pensioen, dus je eigen oudedag-voorziening gecombineerd met een fiscalisering van deze inkomsten lijkt mij zeer wenselijk.
een pensioen gebaseerd op eenvoudige regels die voor de gemiddelde nederlander te begrijpen zijn. anders moeten wij weer terug naar de fin.adviseurs. waar dit toe gaat leiden is bekend. lijfrente, koopsompolissen.verder commentaar overbodig lijkt mij.

Rob Goedhart - 1183 dagen geleden

Het aardige van Nederland is dat er - ondanks dat er NOOIT een pensioenPLICHT is geweest (!) - (behalve bij Bedrijfstakpensioenfondsen; maar dat is i.o.m. werkgever / werknemers) er een goed pensioensysteem is, waardoor senioren de economie behoorlijk draaiende gaan houden. (Stel je de beperkte consumptie eens voor als men het alleen met de AOW zou moeten doen.) Individueel regelen biedt echt niet de garantie dat het (altijd) beter zal zijn voor iedereen. Maar dan zullen verzekeraars wel beter hun best moeten gaan doen. Benieuwd hoe de Chinezen van Anbang hiermee om zullen gaan. Als die rap de winsten uit Reeal / Zwitserleven gaan trekken dan kan het wel eens erg vervelend worden voor de mensen die daar een pensioen hebben lopen.....

wim schreurs - 1183 dagen geleden

Rob, laat ik het anders stellen.er is in nederland maar 1 manier van pensioensparen. deze loopt dus altijd via de verzekeraars.
individueel kan de nederlandse werknemer niets anders regelen voor de oude dag.
innovatie bij pensioenfondsen kan hierdoor dus achterwege blijven.dus blijven wij zitten met pensioenproducten die voor de gemiddelde nederlander niet te begrijpen zijn. wellicht ook bewust verworden tot een bijna ondoorgrondelijk product
resultaat. een ONAFHANKELIJK adviseur die start bij een tarief van ca € 400,00 dien je te raadplegen.
waarschijnlijk diezelfde die jaren geleden ook ZEER onafhankelijk waren bij de verkoop van o.a. woekerpolissen, koopsompolissen etc.
het programma zwarte schapen omroep max. een inkijk in de wereld van de verzekeraars!
echt veel vertrouwen heb ik helaas niet meer in deze financiele wereld.

Martijn Visser - 1183 dagen geleden

Dwalen we nu niet teveel af van de oorspronkelijke discussie, namelijk de voors en tegens van garantie in het pensioen en de communicatie hierover met de deelnemers? Niets tegen de nu ontspinnende discussie, ook die is interessant, maar wel een ander onderwerp. Natuurlijk, er is veel fout gegaan in het verleden en er zal ook vast nog veel fout gaan in de toekomst. Maar volgens mij moeten alle goedwillenden binnen de branche (maar hoe onderscheid je ze...?) nu vooral hard werken aan de toekomst van pensioen. Je moet er niet aan denken dat we een systeem krijgen als in het oh zo bejubelde Amerika waar ouderen moeten doorwerken tot bejaarde leeftijden om in hun levensonderhoud te voorzien. Niet alles van over de plas is hosannah.

Met het zwartepieten over de oorzaak van de pensioencrisis (oeps, mag die uitdrukking nog wel?), lossen we het probleem niet op. De dader ligt waarschijnlijk al lang en breed op het kerkhof en is niet meer ter verantwoording te roepen. Misschien wat fatalistisch van mij, maar ik richt graag mijn blik nu liever op de toekomst dan nu een schuldige te zoeken. Wel met de kennis en ervaring die we in het verleden hebben opgedaan natuurlijk.

Om nog maar eens een beeld te schetsen van hoe erg het is in pensioencommunicatieland:
Vanochtend een gesprek met een hbo-opgeleide HRM'er van een middelgrote onderneming. Zij kon haar eigen UPO van een keurige DC-regeling niet interpreteren voor haar eigen pensioensituatie. Had geen flauw benul van de risico's, noch van de kansen, noch van de achtergrond en gevolgen van de keuzes in haar pensioenregeling. Laat staan dat ze haar collega's kan helpen wanneer die met pensioenvragen bij de eigen HRM-afdeling aankomen. Hier is nog een hele wereld te winnen! Bij iedere pensioenregeling zou een stevig budget pensioencommunicatie onderdeel van advies moeten zijn.

Rob Goedhart - 1183 dagen geleden

Hear, hear Martijn.

Maar komt wel bij dat verzekeraars veel meer zouden kunnen doen om mensen aan een beter pensioen te kunnen helpen. Beter lasten MAAR OOK LUSTEN verdelen. Gewoon weer terug gaan naar de roots. En dan zijn we echt wel terug bij de oorsprong van deze discussie.

Ewout Huyssen van Kattendijke - 1183 dagen geleden

In essentie zullen de verwachtingen van deelnemers van pensioenregelingen moeten worden getemperd. Het wordt nu eenmaal allemaal minder. En inderdaad: gegarandeerde pensioenen kunnen welzeker worden verzekerd en ingekocht. Maar weet goed: garanties, zeker langdurige garanties, zijn duur.
Bij pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) ligt een geweldige uitdaging om dit goed te communiceren. En qua uitvoering en verdienmodel past daarbij de nodige soberheid.

Martijn Visser - 1183 dagen geleden

Inmiddels dringt het wel door dat pensioen zowel zeker minder wordt als ook minder zeker. Maar de balans daartussen moet wel gezocht blijven worden.

Koos Boorsma - 1183 dagen geleden

De discussie toont aan dat de pensioenmaterie iets was en is voor liefhebbers die kennis van zaken hebben. Aan werknemers valt het bijna niet meer uit te leggen. Verzekeraars zorgen er voor dat ze ten alle tijde aan de goede kant van de streep blijven, dit ten koste van de premiebetaler. In deze en andere discussies proef ik de drang om het DB stelsel z.s.m. Om te bouwen naar DC pensioenen. De lage rentestand waar we nu al jaren mee worden geconfronteerd is verzekeraars en wetgever hierbij behulpzaam. Het grootste deel van de werknemers heeft echter behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. Het moet toch mogelijk zijn om een financieringsmodel in te richten dat adequaat kan inspelen op wijzigende rentestanden?

Ewout Huyssen van Kattendijke - 1183 dagen geleden

@KoosBoorsma Inderdaad. De tering naar de nering zetten, heet dat geloof ik. Met ander woorden: niet iets beloven, wat je later niet of moeilijk waar kunt maken (gegarandeerd pensioen). Daarom is overgang naar eigen pensioenpot en zeggenschap daarover niet zo'n vreemd idee. Wel goed kijken naar de nodige elementen van soldariteit en collectiviteit om algemene risico's af te dekken. Verder ligt er onder andere nog het grote probleem, dat de Pensioenwet verplicht dat op enig moment een levenslang pensioen moet worden aangekocht (ongeacht de stand van de rente). In ieder geval moet het allemaal een stuk eenvoudiger en duidelijker.

Rob Goedhart - - 1183 dagen geleden

Hear, hear Koos Boorsma.

Overigens: als jullie je geroepen voelen (mede n.a.v. de opmerking van Ewout): geef je mening aan de overheid. Op 16-08 sluit de internetconsultatie 'wetsvoorstel variabele pensioenuitkering'. http://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_variabele_pensioenuitkering  

Lees ook