Update.

Toekomstscenario DGA-markt lijkt op The Hobbit 3.

Geert de Vries. Fotografie: Judith Eversdijk. 06 januari 2015

‘Pensioenadviseurs kunnen risico en rendement niet langer negeren.’ Dat stelt drs. Jack Borremans, partner van LNBB actuarissen + pensioenconsultants. Om adviseurs praktisch te ondersteunen, lanceert LNBB begin 2015 de ‘Beleggingstoets’, een online analysetool waarmee de beleggingsperformance van pensioenaanbieders kan worden vergeleken en gemonitord. Een gesprek over lifecycles, verzekeraars en PPI’s, en het DGA-pensioen.

Waar is de Beleggingstoets op gebaseerd?

‘Eén van onze specialismen is de analyse en ranking van de beleggingsprestaties van verzekeraars en PPI’s. We hebben hiervoor toetsmodellen ontwikkeld die enerzijds de beleggingsblackbox openleggen en het kwaliteitsverschil in de onderliggende fondsen van de lifecycles in beeld brengen, en anderzijds de impact van risico op het pensioenresultaat van deelnemers laten zien. Deze modellen, waarmee we duizenden scenario’s kunnen doorrekenen, zijn gefundeerd op dezelfde parameters die pensioenfondsen toepassen in hun ALM-studies. We passen dit instrument niet alleen toe in onze eigen pensioenadviespraktijk. Regelmatig worden we door verzekeraars en PPI´s ingeschakeld om aanpassingen in de lifecycles en andere productinnovaties te toetsen.

Ook maken we steeds meer maatwerkbeleggingsanalyses voor collega-adviseurs. De Beleggingstoets die we binnenkort lanceren, is op dezelfde leest geschoeid, maar specifiek gericht op het kleinere MKB en daardoor generieker van aard. Met dit online analysemodel kunnen pensioenadviseurs die in dit marktsegment opereren zelf de lifecyles van producten vergelijken, zien hoe de lifecycles onder de motorkap zijn ingericht en de kans beoordelen dat het beoogde pensioenresultaat wordt gehaald. En niet eenmalig, maar doorlopend, op elk gewenst moment. De tool is hierdoor niet alleen te gebruiken in advies- en offertetrajecten, maar ook bij de jaarlijkse verantwoording over de rendementsontwikkeling. Naar de toekomst toe ligt juist op dit vlak, de governance en het communiceren over risico en rendement, de toegevoegde waarde van pensioenadviseurs. Ik ben ervan overtuigd dat ons beroep gaat veranderen naar een continu beheervak: we worden pensioenaccountant in plaats van pensioenadviseur.’

De tijd dat werkgevers louter en alleen gefocust waren op kosten, is echt voorbij.

In hoeverre zijn werkgevers geïnteresseerd in lifecycles?

‘Wij constateren een duidelijke omslag in de markt. De tijd dat werkgevers louter en alleen gefocust waren op kosten, is echt voorbij. Natuurlijk zijn er nog steeds ondernemers die niet verder willen kijken dan het kostenplaatje, maar hun aantal slinkt zienderogen. Het is ook een kwestie van opvoeden. Eén van mijn stokpaardjes: als je iemand niet vertelt wat hij niet weet, kan hij nooit weten wat hij moet vragen. Wanneer wij als branche als vanouds risico’s onder de mat blijven vegen, zal de klant niet beseffen dat hij een product koopt met een risicocomponent en dus ook nooit uit zichzelf beginnen over een lifecycle. Het is dan ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om risico en rendement niet langer te negeren, maar juist expliciet te benoemen; aan de offertekant, in de UPO’s, in de communicatie over pensioen én in ons advies. Als pensioenadviseur moet je dan wel over het juiste instrumentarium beschikken, anders adviseer je met de handen op de rug. Vandaar de introductie van de Beleggingstoets.’

En werknemers?

‘Wij begeleiden veel ondernemingsraden. Ook daar zien we een toenemend risicobewustzijn. Dat komt mede door de financiële crisis. Die heeft keihard blootgelegd dat de maakbare samenleving, waarin de overheid voor alles garant staat, niet (meer) bestaat. Faillissementen, ontslagen, bezuinigingen, weinig is meer zeker. Werknemers ervaren dit persoonlijk of in hun directe omgeving en worden daardoor weerbaarder en kritischer. Dat merken we bij pensioenadviestrajecten en met name bij de overgang van DB- naar DC-regelingen. De discussie wordt daarbij vaak in eerste instantie vanuit de onderbuik gevoerd, met als kernemotie ‘beleggen is eng’. Door DB en DC vergelijkbaar te maken en risico en rendement te kwantificeren en te objectiveren, trekken we die angel eruit en ontstaat ruimte voor een open dialoog en een onderbouwde besluitvorming.’

Wat maakt een lifecycle goed?

‘Een lifecycle is een dynamische modelportefeuille waarbij de strategische assetallocatie, ofwel de verdeling over de beleggingscategorieën, wijzigt naarmate je ouder wordt en dichterbij de pensioendatum komt. Het resultaat van dat ‘glijpad’ moet zijn dat je als deelnemer een adequaat pensioen opbouwt met een acceptabel risico. De kwaliteit van de lifecycle wordt bepaald door een mix van tal van factoren, waaronder de hoogte van de beleggingsgerelateerde kosten, de kwaliteit van het beleggingsbeleid zoals het aantal assetcategorieën waarin wordt belegd, de geografische spreiding van de beleggingen, het rentemodel en duurzaamheid. Rendement en risico gaan hierbij hand in hand. Een lifecycle die naar verwachting een hoog pensioenresultaat oplevert, zal meestal gepaard gaan met meer risico om dat resultaat te bereiken.’

 

Bij onze ranking van aanbieders in adviestrajecten wisselen innovatieve verzekeraars én PPI’s elkaar af.

Over risico’s gesproken: geen enkele Premiepensioeninstelling (PPI) is nog winstgevend. In een recent interview in Update geeft Felixx. Pensioenconsultants aan dat zij om die reden terughoudend zijn in het adviseren van PPI’s. Hoe staan jullie hierin?

‘Ook wij stellen ons terughoudend op, maar niet zozeer op grond van het solvabiliteits-vraagstuk. De groeiambities zijn weliswaar nog niet waargemaakt, maar daar staat tegenover dat ons stelsel een gelaagdheid in toezicht en vangnetsystemen kent. Voor ons is de doorslaggevende reden dat de producten van PPI’s, en vooral de beleggingsmotor, minder uniek en onderscheidend zijn dan vaak wordt gedacht. De PPI is enkele jaren geleden met een fris & fruitig-imago in de markt gezet als alternatief voor de intransparantie, inflexibiliteit, oubolligheid en slechte dienstverlening van verzekeraars. Op dat moment was in de markt de trein van verandering al op gang gebracht door de aanscherping van het toezicht, met als meest effectieve instrumenten het provisieverbod en het deskundigheidsregime. Dit heeft transparantie afgedwongen, zowel bij de productontwikkeling als aan de administratieve kant. Door de vlucht naar voren heeft de PPI een voorsprong genomen maar, in wielertermen, de innovatieve spelers onder de verzekeraars hebben het gat inmiddels dichtgereden en koersen met hun productproposities naar de kop van het peloton. Zij voegen bijvoorbeeld garantiecomponenten toe, waardoor een breder palet aan opting-outmogelijkheden ontstaat. Ook bieden zij meer diversiteit aan lifecycles. Bij onze ranking van aanbieders in adviestrajecten, gericht op de kwaliteit van het beleggingsvehicle, wisselen innovatieve verzekeraars én PPI’s elkaar af. De innovatieve verzekeraars zijn in mijn ogen de PPI’s 2.0 en de winnaars van morgen. Uiteraard zitten de PPI’s niet stil toe te kijken, en dat juich ik toe. Dit zorgt alleen maar voor extra dynamiek in de branche.’

Tot slot, de afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor DGA’s staat al tijden op de agenda in politiek Den Haag. Staatssecretaris Wiebes komt uiterlijk mei 2015 met een besluit. Wat zijn de gevolgen voor de DGA-adviesmarkt als deze faciliteit verdwijnt?

‘Ik ben onlangs met mijn zoon naar The Hobbit 3 geweest. De film begint met de scène waarin de gevaarlijke draak Smaug uit z’n slaap wordt gewekt door de dwergen. Smaug wordt woedend, vliegt weg van de berg Erebor waar een enorme voorraad goud ligt, richt een ravage aan in mensenland en wordt gedood. Vervolgens ontstaat een jacht op de goudschat die uiteindelijk uitmondt in de slag der slagen: The Battle of the Five Armies. De vergelijking met de DGA-markt dringt zich op. Als pensioen in eigen beheer daadwerkelijk wordt afgeschaft, raakt de belastingadviseur een vaste jaarlijkse omzetstroom kwijt. Maar er blijft een dikke pot met goud achter: er staat maar liefst € 75 miljard aan pensioengeld bij ruim 140.000 DGA’s. Ik verwacht dat de accountants wakker schrikken, zich actiever op de markt gaan manifesteren en een geduchte concurrent worden van de pensioenadviseur. Zij hebben niet alleen de slagkracht, maar zijn ook de vertrouwenspersoon van de ondernemer. De winnaar van deze ‘Battle’ is de pensioenadviseur van de toekomst: een nieuw type adviseur, die de DGA als particuliere pensioenconsument adviseert op het gebied van financial planning.’

Over LNBB actuarissen + pensioenconsultants

LNBB actuarissen + pensioenconsultants is een multidisciplinair adviesbureau, gespecialiseerd in hoogwaardig pensioenadvies. Vanuit de vestigingen in Dordrecht en Amersfoort ondersteunt LNBB accountants, belastingadviseurs, advocaten en pensioenadviseurs bij pensioenvraagstukken voor ondernemers/DGA’s en hun ondernemingen. Daarnaast adviseert en begeleidt het adviesbureau ondernemingsraden, (middel)grote ondernemingen en pensioenfondsen. LNBB maakt deel uit van EURACS, het Europese samenwerkingsverband van gerenommeerde, kwalitatief hoogstaande en onafhankelijke actuariële adviesbureaus.

Wie is Jack Borremans?

Drs. Jack Borremans (1968) studeerde Bedrijfseconomie Financieel Economisch Management aan de Universiteit van Tilburg. Na het behalen van zijn doctoraal werkte hij van 1995-1998 als pensioenadviseur bij Geerts Financiële Dienstverleners. Sinds 1998 is hij verbonden aan LNBB actuarissen + pensioenconsultants, eerst als consultant, vanaf 2003 ook als partner. Jack Borremans publiceert regelmatig artikelen in pensioenvakbladen en geeft presentaties tijdens pensioencongressen en seminars. Samen met zijn medevennoten geeft Jack het blad Pensioen-up-to-Date uit, een vakblad voor DGA-pensioenspecialisten. Hij is medearchitect van de PremiepensioenWijzer: een innovatief adviesconcept voor het geven van inzicht in het inkomensrisico bij premiepensioenregelingen.

Blijf op de hoogte met Update.

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt elk nieuw artikel direct in uw e-mail.

Reacties

Uw reactie

Lees ook