Update.

Prinsjesdag 2016

Hans van den Berg, Kees van Oostwaard, Martijn Ras en Nancy Struve. 21 september 2016

Hoewel de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag al weer op straat lag, waren op fiscaal terrein niet al te veel zaken voortijdig naar buiten gekomen. Wel waren zaken voor het jaar 2017 bekend die al in het vorige Belastingplan verwerkt waren, zoals de wijziging in de berekening van de vermogensrendementsheffing in box 3 en de schenking voor de eigen woning.

Belangrijk wapenfeit op Prinsjesdag was het verschijnen van het wetsvoorstel voor de afschaffing van pensioen in eigen beheer. De voorgestelde wetswijzigingen zijn, en dan gaat het met name over die wijzigingen die pensioen raken, aangename praktische tegemoetkomingen. Hiermee wordt ook het belang aangetoond van het gebruik van het instrument ‘internet-consultatie’ en de mogelijkheid voor marktpartijen om hierbij praktische verbeteringen of aanpassingen voor te stellen. De meeste overige voorgestelde wetswijzigingen op pensioenterrein zijn ook welkom voor de praktijk.

In deze Update geven we een overzicht van de relevante voorstellen voor financiële producten op het terrein van oudedagsvoorzieningen, levensverzekeringen, sparen en de eigen woning. Lees verder.

Blijf op de hoogte met Update.

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt elk nieuw artikel direct in uw e-mail.

Reacties

Uw reactie

Oude reacties.

Huub - 758 dagen geleden

Doorwerk vereiste vervalt!
Maar waarom is het dan niet toegestaan als iemand meer dan 5 jaar voor zijn AOW gerechtigde leeftijd zijn pensioen laat ingaan, en daarlangs nog een bijbaantje neemt om (het vaak te lage) pensioen aan te vullen?
Of mis ik iets?

René - 757 dagen geleden

Is het voor de DGA straks mogelijk om een externe pensioenverzekering om te zetten in een oudedagsvoorziening bij een bank of verzekeraar met een duur van 20 jaar? M.a.w. De waarde + jaarlijkse oprenting gedeeld door 20 zonder sterfteverlies?

Fiscale zaken VIVAT - 756 dagen geleden

Beste Huub, dank voor je reactie. Het doorwerkvereiste vervalt inderdaad. Dit speelt met name uitstel van de pensioendatum. Er wordt in het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen echter niets opgemerkt over een mogelijke verandering in het huidige beleid/standpunt van het CAP over vervroeging van de pensioendatum naar meer dan 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd en doorwerken. Op basis van dit beleid is het nog steeds niet mogelijk om het pensioen meer dan 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd te laten ingaan in combinatie met doorwerken. We houden de mogelijke ontwikkelingen op dit punt in de gaten.

Fiscale zaken VIVAT - 756 dagen geleden

Beste René, dank voor je reactie. Op basis van het huidige Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is het niet mogelijk om een externe pensioenverzekering (bij een professionele verzekeraar) om te zetten in een oudedagsverplichting/voorziening in de vorm van een lijfrente/banksparen. De huidige regels van de Wet op de Loonbelasting 1964 blijven voor dit deel gelden. Tot 1 januari 2017 kan het pensioenkapitaal - onder voorwaarden - eventueel wel 'terug gehaald worden' naar eigen beheer.

Bert de Bruin - 387 dagen geleden

Onderstaande tekst kwam ik, aangaande genoemd onderwerp, tegen in de Zwitserleven nieuwsbrief.

Ons commentaar
Het lijkt ons dat aanvullende wetgeving te verwachten is. Zonder nadere maatregelen
zouden mensen met bijvoorbeeld een WW- of WIA-uitkering onevenredig
veel gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om het pensioen uit te stellen

Mijn reactie:
Door de maatregel wordt wel hetzelfde bereikt als bij de meeste Pensioenfondsen (die alle oude pensioenrechten in keer hebben geconverteerd naar Pensioenrichtleeftijd 67)
Daar heb je dus ook geen last van samenloop sociale uitkering en pensioen.

Ik moet dus maar zien of er aanvullende wetgeving gaat komen zoals gedacht door Zwitserleven.
Blijft natuurlijk afwachten allemaal.

Lees ook

Oude reacties.

Huub - 757 dagen geleden

Doorwerk vereiste vervalt!
Maar waarom is het dan niet toegestaan als iemand meer dan 5 jaar voor zijn AOW gerechtigde leeftijd zijn pensioen laat ingaan, en daarlangs nog een bijbaantje neemt om (het vaak te lage) pensioen aan te vullen?
Of mis ik iets?

René - 756 dagen geleden

Is het voor de DGA straks mogelijk om een externe pensioenverzekering om te zetten in een oudedagsvoorziening bij een bank of verzekeraar met een duur van 20 jaar? M.a.w. De waarde + jaarlijkse oprenting gedeeld door 20 zonder sterfteverlies?

Fiscale zaken VIVAT - 756 dagen geleden

Beste Huub, dank voor je reactie. Het doorwerkvereiste vervalt inderdaad. Dit speelt met name uitstel van de pensioendatum. Er wordt in het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen echter niets opgemerkt over een mogelijke verandering in het huidige beleid/standpunt van het CAP over vervroeging van de pensioendatum naar meer dan 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd en doorwerken. Op basis van dit beleid is het nog steeds niet mogelijk om het pensioen meer dan 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd te laten ingaan in combinatie met doorwerken. We houden de mogelijke ontwikkelingen op dit punt in de gaten.

Fiscale zaken VIVAT - 756 dagen geleden

Beste René, dank voor je reactie. Op basis van het huidige Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is het niet mogelijk om een externe pensioenverzekering (bij een professionele verzekeraar) om te zetten in een oudedagsverplichting/voorziening in de vorm van een lijfrente/banksparen. De huidige regels van de Wet op de Loonbelasting 1964 blijven voor dit deel gelden. Tot 1 januari 2017 kan het pensioenkapitaal - onder voorwaarden - eventueel wel 'terug gehaald worden' naar eigen beheer.

Bert de Bruin - 752 dagen geleden

Onderstaande tekst kwam ik, aangaande genoemd onderwerp, tegen in de Zwitserleven nieuwsbrief.

Ons commentaar
Het lijkt ons dat aanvullende wetgeving te verwachten is. Zonder nadere maatregelen
zouden mensen met bijvoorbeeld een WW- of WIA-uitkering onevenredig
veel gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om het pensioen uit te stellen

Mijn reactie:
Door de maatregel wordt wel hetzelfde bereikt als bij de meeste Pensioenfondsen (die alle oude pensioenrechten in keer hebben geconverteerd naar Pensioenrichtleeftijd 67)
Daar heb je dus ook geen last van samenloop sociale uitkering en pensioen.

Ik moet dus maar zien of er aanvullende wetgeving gaat komen zoals gedacht door Zwitserleven.
Blijft natuurlijk afwachten allemaal.