Update.

'Pensioencommunicatie is de beste arbeidsvoorwaarde sinds jaren.'

Geert de Vries. Fotografie: Marco van Buuren. 27 juni 2016

Pensioencommunicatie krijgt steeds meer aandacht. Niet alleen van pensioenuitvoerders, maar ook van pensioenadviseurs. Bij het Nederlands Pensioen Instituut is pensioencommunicatie zelfs het speerpunt in de bedrijfsvoering. Directeur Robert Vrasdonk: ‘Pensioenadviseurs zijn het beste in staat om het pensioenbewustzijn te vergroten en dat moeten we benutten.’

Pensioenuitvoerders investeren volop in pensioencommunicatie. Zitten we op de goede weg? 

‘Er gebeurt inderdaad van alles in de markt. Pakweg vijf jaar geleden, toen pensioenregelingen nog ‘zeker’ leken, stond communicatie laag op de prioriteitenlijst. Door de renteproblematiek, de introductie van meer keuzevrijheid en de verschuiving van pensioenrisico’s naar werknemers is dit fundamenteel veranderd. Dat is een positieve ontwikkeling. Pensioenuitvoerders doen echt enorm hun best. Maar ondanks alle fraaie tools die zij inzetten, zoals apps, dashboards en filmpjes, slagen zij er niet in om het pensioenbewustzijn te vergroten en deelnemers in beweging te krijgen. En dat gaat ze naar mijn mening ook niet lukken. Om diverse redenen. Ten eerste staan pensioenuitvoerders te ver van deelnemers af om iedereen op individueel niveau inzicht te kunnen bieden; dé voorwaarde voor bewustwording en eigen initiatief. In de tweede plaats verstrekken zij alleen informatie over de pensioenregeling die wordt uitgevoerd. Voor eventuele andere pensioenaanspraken kunnen werknemers weliswaar terecht op mijnpensioenoverzicht.nl, maar ook die website geeft geen compleet beeld van hun financiële situatie. En nog een praktische bottleneck: verandert een werknemer van baan? Dan is z’n mooie app of dashboard, inclusief gegevens, van de ene op de ander dag waardeloos. Kortom, het is prachtig wat er allemaal op communicatievlak wordt bedacht, maar het moet structureel anders.’ 

Hoe dan precies?

‘Het allerbelangrijkste is dat de wettelijke regelgeving voor pensioencommunicatie wordt gewijzigd. De verplichtingen liggen nu bij de pensioenuitvoerder en, in het verlengde daarvan, de werkgever – onze klanten dus. De pensioenadviseur komt in het hele verhaal niet voor. Een ‘weeffout’ in de wet , die zo snel mogelijk moet worden hersteld door de verantwoordelijkheid voor pensioencommunicatie expliciet bij onze beroepsgroep neer te leggen. Want als er op het speelveld iemand is die het pensioenbewustzijn kan vergroten, dan is het wel de onafhankelijke pensioenadviseur. Daar ben ik 100% van overtuigd. En dat zeg ik niet om in ons eigen straatje te praten, maar omdat wij dit zelf dagelijks in onze adviespraktijk ervaren. Wij staan dicht bij de werknemers van onze klanten. Door hen actief te benaderen en persoonlijk te informeren, krijgen zij inzicht. Op basis daarvan komen ze vervolgens in actie. Toewijding en inlevingsvermogen van de adviseur, dat is het geheim van goede pensioencommunicatie. Uiteraard in combinatie met de juiste dienstverlening en tooling.’ 

Van welke instrumenten maken jullie gebruik?

‘Wij hebben in samenwerking met gerenommeerde leveranciers van software voor financiële planning een tool ontwikkeld die werknemers kunnen meenemen bij verandering van baan: www.pensioeninzichtelijk.nu. In dit online dashboard kunnen zij alle gegevens over hun pensioen, partner, hypotheek, box-3 vermogen, lasten en toekomstwensen invullen. Er is ook een koppeling met mijnpensioenoverzicht.nl. Het resultaat is een compleet financieel plaatje, op basis waarvan deelnemers ‘spelenderwijs’ scenario’s kunnen doorrekenen en bewuste keuzes kunnen maken. Wij stellen het dashboard nu nog alleen beschikbaar aan onze eigen klanten, als onderdeel van een abonnement per deelnemer voor pensioenbeheer en pensioencommunicatie. Maar we willen het systeem op termijn ook ontsluiten voor andere adviseurs, grote werkgevers, pensioenverzekeraars, ppi’s en pensioenfondsen. Naast deze tool bieden we werknemers een toegankelijke en heldere samenvatting van de pensioenregeling. Die samenvatting is primair bedoeld om hen te prikkelen en nieuwsgierig te maken. En niet te vergeten, we maken ook gebruik van korte animatiefilmpjes met heldere uitleg over veel voorkomende pensioenvragen. Belangrijk onderdeel van pensioeninzichtelijk.nu is de actieve communicatieschil. Hiermee ondersteunen wij werkgevers actief bij pensioencommunicatie.’

Pensioenuitvoerders staan te ver van deelnemers af om iedereen op individueel niveau inzicht te bieden.

Wat is er nog meer mogelijk om het pensioenbewustzijn te vergroten?

‘Het klinkt misschien vreemd in de oren, maar de toenemende versobering van pensioenregelingen biedt hiervoor een grote kans. Steeds meer bedrijven stappen over van DB- naar DC-regelingen. In veel gevallen levert dit een kostenreductie op voor de werkgever. Onze ervaring is dat die besparing deels kan worden ingezet voor doorlopende pensioencommunicatie. Daarmee win je als werkgever de waardering terug van deze belangrijke en vaak kostbare arbeidsvoorwaarde, en dat vinden ondernemingsraden ook belangrijk. Pensioencommunicatie is de beste arbeidsvoorwaarde sinds jaren. Het leidt tot inzicht en betrokkenheid, en versterkt ook het gevoel bij werknemers dat zij zelf de pensioentouwtjes in handen hebben. En dat krijgt de werkgever dus terug in meer waardering.’ 

Volgens deskundigen heeft pensioencommunicatie pas echt kans van slagen als alle Nederlanders een eigen pensioenrekening hebben die ze zelf kunnen beheren. Hoe zie jij dit?

‘Ik ben ervan overtuigd dat we die kant opgaan. Door de dekkingsgraadproblematiek, het langlevenrisico, de solidariteitsproblematiek en de betaalbaarheid van de premie zit er zoveel spanning op het pensioenstelsel dat ingrijpen noodzakelijk is. Of zo’n individuele pensioenrekening het pensioenbewustzijn gaat verhogen, is voor mij nog een vraagteken. De pensioencommunicatie wordt er in elk geval sterk door vereenvoudigd. Niet elke pensioenrekening zal straks op dezelfde manier worden gevoed, maar iedereen bouwt dan wel volgens dezelfde systematiek pensioen op; super transparant. Of we het dan niet meer hoeven te hebben over eindloon/middelloon, wel of niet indexeren, waardeoverdracht en andere ingewikkelde fratsen? We zullen het zien.’ 

Pensioencommunicatie ontwikkelt zich snel. Waar staan we over vijf jaar?

‘Dat is best een lastige vraag. Kijk maar eens terug naar wat er de afgelopen vijf jaar allemaal is veranderd: in 2011 lag de AOW-leeftijd nog op 65 jaar, was er geen transparantie in beschikbare premieregelingen, konden adviseurs nog provisie ontvangen en stond mijnpensioenoverzicht.nl pas in de kinderschoenen. Het is dus bijna onmogelijk om vooruit te kijken. Maar ik doe een poging. Ik verwacht dat we in 2021 over effectieve, digitale tooling beschikken om pensioencommunicatie individueel en doelgroepgericht in te vullen; al dan niet in de vorm van een standaardoplossing met dataregistratie op één centrale plek. Werknemers zullen hierdoor beter zijn geïnformeerd over hun pensioen en bewuster keuzes kunnen maken. Tegelijk heeft de pensioenadviseur het drukker dan ooit tevoren. Met pensioenadvies aan werkgevers en werknemers. En met pensioencommunicatie!’ 

Blijf op de hoogte met Update.

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt elk nieuw artikel direct in uw e-mail.

Reacties

Uw reactie

Oude reacties.

Bianca Wateler - 844 dagen geleden

Helemaal mee eens! De tools zijn natuurlijk heel handig en behulpzaam, maar zonder de persoonlijke begeleiding van een pensioenspecialist / financieel planner weten veel mensen niet waar ze moeten beginnen! Ook ik draag met Pensioen Blik graag bij aan het vergroten van het financieel bewustzijn!

Peter Mulder FFP BPLA - 843 dagen geleden

Goed verhaal. Deel de mening volledig. Communicatie ( individueel na eerst plenair) is de enige succesvolle manier.

Thijs van Baar - 843 dagen geleden

Ik als werkgever en klant van NLPI heb inmiddels ervaren dat het niet alleen een mooi verhaal is maar dat ze het bij ons ook in de praktijk brengen.

Lees ook