Update.

Oplossingen voor pensioen in eigen beheer

Martijn Ras. 07 juli 2015

Op 1 juli 2015 heeft staatssecretaris Wiebes de langverwachte brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Met hierin een uitwerking van 2 mogelijke oplossingen voor het pensioen in eigen beheer van de DGA.

1. De Oudedagsbestemmingsreserve
2. Oudedagssparen in eigen beheer (variant op de beschikbare premieregeling in eigen beheer.

1. Oudedagsbestemmingsreserve (OBR)

De OBR is een faciliteit in de vennootschapsbelasting. Hierbij wordt belastingvrij vermogen gereserveerd voor de oudedagsvoorziening. In de opbouwfase zijn geen juridisch afdwingbare rechten voor de DGA (en partner). Dat betekent dat de vennootschap geen verplichting heeft aan de DGA om de reserve om te zetten in een oudedagsvoorziening. En is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding niet van toepassing.

Belastingvrij vermogen voor lijfrente
Jaarlijks kan een bedrag van de winst worden gereserveerd. Hiermee kan de DGA een lijfrente, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht aankopen.  

Belastingvrij vermogen voor uitkeringen 
Het in 1 keer afstorten van de OBR lastig kan zijn. Bijvoorbeeld als het geld niet liquide aanwezig is in de vennootschap of wanneer het leidt tot financieringsproblemen.Daarom kan de DGA kan ook kiezen voor gelijkmatige uitkeringen in 20 jaar, plus het aantal jaren tussen het uitkeren van de eerste termijn en de pensioengerechtigde leeftijd. Tijdens de uitkeringsfase wordt het saldo van de OBR in eigen beheer verhoogd met de marktrente gebaseerd op het U-rendement. In het eerste jaar wordt 1/20e van het beginbedrag uitgekeerd. In het tweede jaar wordt 1/19e van het saldo (dat resteert na vermindering met de eerste uitkering en na verhoging met het bedrag van de oprenting van het restant) uitgekeerd, en zo ieder jaar. Uitkeringen worden belast in box 1.

2. Oudedagssparen

Bij het Oudedagssparen kan jaarlijks een (vast of in een staffel opgenomen) percentage van het loon opzij worden gezet binnen de vennootschap. Elk jaar kan worden gekozen óf een bedrag opzij wordt gezet en hoeveel. Inhaal in een later jaar is niet mogelijk.
Vanaf het moment van de opbouw heeft de DGA (en de partner) een juridisch afdwingbaar recht op het opgebouwde ‘potje’. Voor de vennootschap vormt  dit een verplichting (vreemd vermogen).
Het ‘potje’ wordt jaarlijks verhoogd met de marktrente gebaseerd op het U-rendement. Net als bij de OBR moet dit potje uiteindelijk worden gebruikt voor het aankopen van een lijfrente (inclusief lijfrentespaarrekening en lijfrentebeleggingsrecht). Of voor gelijkmatige uitkeringen gedurende 20 jaren.
Overlijdt de DGA tijdens de uitkeringsfase? Dan worden de uitkeringen voortgezet volgens hetzelfde schema als tijdens het leven van de DGA. Alleen ontvangen de partner en de kinderen van de DGA de uitkering. Heeft de DGA geen partner of kinderen? Dan gaan de uitkeringen naar de erfgenamen.

Nieuwe wettelijke regels
Voor het Oudedagssparen moet in de loonbelasting een nieuw wettelijk kader worden ontwikkeld. Dit wettelijk kader moet naast de bestaande regelingen voor eindloon-, middelloon- en beschikbare premieregelingen komen. Het Oudedagssparen is op basis van de huidige definitie geen pensioen in de zin van de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding. De staatssecretaris geeft aan dat deze wet eventueel kan worden aangepast zodat het Oudedagssparen wel hieronder valt.

Huidig pensioen omzetten?

De fiscale pensioenverplichting kan zonder fiscale gevolgen worden omgezet in een oudedagsspaarverplichting of OBR. De DGA en de (ex)partner moeten er wel mee instemmen/meetekenen.
Als de DGA het huidige pensioen niet omzet, wordt de bestaande pensioenverplichting bevroren.

Voorkeur van staatssecretaris

Wiebes geeft aan een voorkeur te hebben voor Oudedagssparen. Omdat dit meer knelpunten oplost en minder nieuwe problemen oplevert. Het afschaffen van pensioen in Eigen Beheer komt aan bod in het debat met de Tweede Kamer. En wordt alleen uitgewerkt als de Kamer hier een voorkeur voor heeft. Er wordt nog steeds gestreefd naar een invoeringsdatum van 1 januari 2016.  Maar de staatssecretaris geeft aan dat ‘zorgvuldigheid boven snelheid gaat’.

Blijf op de hoogte met Update.

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt elk nieuw artikel direct in uw e-mail.

Reacties

Uw reactie

Lees ook