Update.

Nu Pensioen Plus! is een adviesproduct pur sang.

Geert de Vries. Fotografie: Caroline Berends.. 30 november 2016

Sinds 1 september geldt de Wet verbeterde premieregeling. Deze nieuwe wet maakt het mogelijk om op de pensioendatum te kiezen voor een variabele pensioenuitkering en (een deel van) het pensioenkapitaal door te beleggen. Als eerste pensioenverzekeraar in Nederland biedt Zwitserleven hiervoor een innovatieve oplossing: Nu Pensioen Plus!, met vijf beleggingsprofielen (ProfielBeleggen Plus!) en de unieke ZekerheidZwitch. Arjen van Zanten, directeur Zwitserleven PPI, en Ria Blok-Leenheer, manager Sales, vertellen meer over het product en de ambities. ‘Dit is pas de eerste stap.’

Ria, jij bent nieuw bij Zwitserleven. Wat is je achtergrond?

‘Ik ben mijn loopbaan gestart bij verzekeraar Equity & Law, één van de rechtsvoorgangers van Zwitserleven. Na zeven jaar heb ik bewust de overstap gemaakt naar het vrije intermediair. In eerste instantie adviseerde ik alleen over pensioen, later over het hele zakelijke segment. Vier jaar geleden, rond de invoering van het provisieverbod, heb ik me weer volledig gefocust op pensioen. Het kantoor was inmiddels overgenomen door Zicht adviseurs. Onder leiding van Hans Visser, nu General Manager van Zwitserleven, is de organisatie ingericht voor de omslag van provisie- naar feeadvisering. Na het vertrek van Hans kreeg ik de leiding over de (landelijke) pensioenteams.  In die rol heb ik van dichtbij ervaren dat de service van verzekeraars aan het intermediair nog op veel punten kan worden verbeterd. Halverwege dit jaar kreeg ik de kans om bij Zwitserleven in dienst te treden als manager Sales. Die uitdaging ben ik aangegaan.’

Waar zit de uitdaging precies?

‘Allereerst om onze eigen medewerkers weer trots te laten zijn op ons bedrijf. We hebben zo veel moois in huis en lopen met veel zaken echt voorop in de markt! Door alle organisatieperikelen van de afgelopen jaren is dat besef  een beetje ondergesneeuwd. Hoog tijd dus voor een revival van het interne Zwitserleven-gevoel. De tweede uitdaging is om die bedrijfstrots over de bühne te brengen bij adviseurs en de hechte vertrouwensband te herstellen die er vroeger altijd was. Ik heb de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met een groot aantal intermediairs. Velen geven aan dat zij Zwitserleven hebben gemist als sparring partner. Tegelijk merk ik dat adviseurs het enorm waarderen dat we ons gezicht laten zien, open het gesprek aangaan en luisteren naar wat zij nodig hebben. Daardoor zijn we weer welkom. Maar we zullen ons moeten bewijzen. En dat gaan we doen. Door aandacht te geven, nieuwe producten aan te reiken waarmee adviseurs hun toegevoegde waarde kunnen bewijzen en hen effectief te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Het mooie is dat ik daarbij kan teruggrijpen op mijn eigen ervaringen als adviseur. Ik weet als geen ander wat beter kan en moet!’

Waarom heb je voor Zwitserleven gekozen?

‘Zwitserleven heeft een turnaround achter de rug en timmert met een heldere strategie en nieuw elan aan de weg. Dat past precies bij mij: ik houd van bouwen, de lat hoog leggen en daar naartoe werken. Een tweede reden is onze nieuwe organisatiestructuur, met korte lijnen en accountteams die van kop tot staart verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening aan het intermediair. Hierdoor gaan we echt het verschil maken, daar ben ik van overtuigd. En nog een derde reden voor mijn keuze:  Zwitserleven loopt voorop in productinnovatie. Neem de Wet verbeterde premieregeling. De inkt van de wet was nog niet opgedroogd of Zwitserleven lanceerde als eerste pensioenverzekeraar al een innovatieve oplossing: Nu Pensioen Plus! met ProfielBeleggen Plus! en de ZekerheidZwitch.’

Arjen, jij bent direct bij de ontwikkeling van Zwitserleven Nu Pensioen Plus! betrokken. Wat maakt het product zo bijzonder?

‘Nu Pensioen Plus! is volledig afgestemd op de nieuwe wetgeving voor doorbeleggen na de pensioendatum.  Het is een nieuw, innovatief DC-product met garantie (ZekerheidZwitch), dat deelnemers meer zekerheid en duidelijkheid biedt over de hoogte van het te verwachten pensioen. Kort samengevat biedt het product een unieke combinatie van vervroegd inkopen en doorbeleggen, waarbij we de bestaande lifecyclesystematiek voor beleggingen verder hebben verfijnd. Het werkt in grote lijnen als volgt: bij deelnemers die voor de ZekerheidZwitch kiezen, wordt vanaf de 52-jarige leeftijd iedere maand een klein deel van de beleggingspot verkocht. Hiermee kopen we pensioen aan. Dit pensioen is gegarandeerd en keren we na de pensioendatum maandelijks uit. Zo krijgt de deelnemer naarmate de pensioendatum dichterbij komt steeds meer inzicht in en zekerheid over de hoogte van zijn gegarandeerde pensioen. Hoeveel pensioen op de pensioendatum is ingekocht, bepaalt de deelnemer zelf. Er zijn vijf keuzemogelijkheden (profielen):  100%, 85%, 75%, 65% en 50%. Bij de laatste vier kan het resterende kapitaal na de pensioendatum worden doorbelegd. Maar het is ook mogelijk om de resterende beleggingen op de pen­sioen­datum te verkopen en helemaal om te zetten naar een gegarandeerd pensioen.’

Dat klinkt best ingewikkeld. Het pensioenbewustzijn in Nederland is laag. Wie gaat deelnemers helpen om een verantwoorde keuze te maken?

Ria: ‘Hier ligt een cruciale taak voor pensioenadviseurs. Zwitserleven Nu Pensioen Plus! is een adviesproduct pur sang, een financieel planningsinstrument waarmee de adviseur zijn toegevoegde waarde overtuigend kan bewijzen. Als Zwitserleven pakken wij daarbij uiteraard ook onze verantwoordelijkheid. Enerzijds door adviseurs onder meer via webinars te ondersteunen in hun adviesrol. Anderzijds door deelnemers instrumenten aan te reiken waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Belangrijk hulpmiddel hierbij wordt ons portaal PensioenInzicht. In de eerste helft van 2017 breiden we het dashboard uit met tools waarmee de deelnemer kan berekenen hoeveel pensioen nodig is op de pensioendatum en welk effect een verandering in de beleggingskeuze heeft. Verder zijn er sowieso twee vaste momenten waarop wij deelnemers individueel  gaan benaderen om in actie te komen: 15 jaar voor de pensioendatum en op de pensioendatum. Uiteraard worden werkgever en adviseur hier ook over geïnformeerd wanneer zij dat wensen.’

Het kabinet zou van doorbeleggen de default moeten maken.

Verwachten jullie dat doorbeleggen na de pensioendatum een grote vlucht gaat nemen?

Arjen:  ‘Dat is op dit moment nog lastig te bepalen. Bij de ontwikkeling van Zwitserleven Nu Pensioen Plus! hebben wij zelf onderzoek gedaan onder deelnemers. Daaruit bleek dat er op zich veel belangstelling is voor doorbeleggen, maar dat als puntje bij paaltje komt zekerheid toch zwaarder weegt. Door de ZekerheidZwitch als keuzemodule in te bouwen, hebben wij deze hobbel weggenomen. Maar er is nog een ander obstakel: in de Wet verbetering premieregeling is vastgelegd dat deelnemers die geen keuze maken standaard een vaste pensioenuitkering krijgen aangeboden. De wetgever heeft dit besloten om deelnemers te beschermen. Verkeerde voorzichtigheid in mijn ogen, want vrijwel alle pensioendeskundigen zijn het erover eens dat het beter is om door te beleggen. Ik hoop dan ook dat het volgende kabinet besluit om de wet aan te passen en van doorbeleggen de default te maken.’ 

Is Zwitserleven Nu Pensioen Plus! ‘af’ of zit er nog meer in de pijplijn?

Arjen: ‘Voor nu is het product klaar. We zijn de eerste in de markt met een oplossing en lopen hiermee voorop. Maar we blijven doorontwikkelen. Als volgende stap willen we de ZekerheidZwitch en ProfielBeleggen Plus! als losse modules gaan aanbieden, zodat deelnemers die bij een andere partij pensioen hebben opgebouwd bij ons kunnen doorbeleggen.  Wat verder op de horizon ligt de ontwikkeling van een ‘dynamische lifecycle’ die aansluit op wat deelnemers straks aan pensioen nodig hebben in plaats van op wat zij nu aan aanspraken opbouwen. Ofwel ‘defined ambition’ als financieel planningsinstrument.’

Tot slot, Zwitserleven PPI is gestart met een pensioentool voor kleine ondernemingen. Waarom?

Arjen: ‘Er zijn in ons land veel bedrijven met minder dan 10 werknemers die nu nog geen pensioenregeling hebben, wel iets willen doen voor hun personeel, maar de kosten van een adviestraject niet willen betalen. Wij hebben hiervoor een eenvoudige PPI-oplossing ontwikkeld: een online tool waarmee de werkgever zelf een berekening kan maken voor pensioenopbouw in de PPI en een kapitaal bij overlijden in de derde pijler. Hierbij gaat het om 1 soort regeling. Wil de werkgever keuzes kunnen maken of is er al sprake van een regeling, dan geven wij aan dat advies echt noodzakelijk is. We zijn bezig om dit instrument beschikbaar te stellen aan adviseurs. Het zou prachtig zijn als we ook op de kleinzakelijke markt samen kunnen optrekken en deze moeilijk bereikbare doelgroep een pensioenregeling kunnen bieden!’

Blijf op de hoogte met Update.

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt elk nieuw artikel direct in uw e-mail.

Reacties

Peter Swolfs - 333 dagen geleden

Van 400.000 euro opgebouwd vermogen blijft door de rente ontwikkeling een kleine 900 euro over per maand als pensioen uitkering. Tevens blijft er een kleine 150.000 euro van dat opgespaard vermogen over voor Zwitserleven. Het gaat bij deze Financiele Instellingen niet om U maar om hun eigen broekzak. De ziel is allang uit dit bedrijf.

Uw reactie

Oude reacties.

Folkert Holtrop - 782 dagen geleden

M.H.
Het zijn allemaal mooie verhalen maar de werkelijkheid is gewoon anders.
30 jaar pensioen opgebouwd maar een kleine uitkering.waar is mijn ingezet geld dan gebleven?Het fonds kan niet verklaren hoe mijn pensioen is opgebouwd en waar de betaalde premie is gebleven.
Ik ben zeer teleur gesteld in het zwitserleven pensioenfonds.
Gr. F.Holtrop

Wim - 781 dagen geleden

Gewoon sparen in eigen beheer. Dat is het devies. Pensioen bouwerk wordt langzaam maar zeker door de overheid uitgekleed.

Lees ook