Update.

'Erkenning is mooi, maar uiteindelijk gaat het om onze impact op de wereld.'

Simone van der Poel en Geert de Vries. 18 februari 2016

Zwitserleven en ACTIAM zijn al jaren toonaangevend in de markt met hun verantwoorde beleggingsbeleid. En er is goed nieuws: het beleggingsbeleid is nog verder aangescherpt. Jacqueline van Koert (Manager Verantwoord Ondernemen bij Zwitserleven) en Dennis van der Putten (Hoofd ESG-Research bij ACTIAM) geven uitleg.

Wat is er in het beleggingsbeleid veranderd?

‘Het Zwitserleven Gevoel is onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij met ons verantwoorde beleggingsbeleid graag aan bij’, begint Jacqueline van Koert. ‘Dat beleid was al goed, maar wij hadden sterk de behoefte om ons nóg meer te richten op onze kernthema’s. Met die wens zijn we samen met ACTIAM aan de slag gegaan.’ Dennis vult aan: ‘Voorheen had Zwitserleven een ‘best in class’ beleggingsbeleid. Dat betekent dat je binnen een sector voor de meest duurzame bedrijven kiest. Dat hebben we nu losgelaten. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld minder of niet investeren in bedrijven of sectoren die onvoldoende aansluiten bij de thema’s die Zwitserleven belangrijk vindt. En omgekeerd natuurlijk: juist investeren in sectoren en bedrijven die wél oog hebben voor deze kernthema’s.’

Welke thema's zijn dat?

Jacqueline: ‘Onze focus ligt op mens en milieu. Zwitserleven wil dat klanten genoeg inkomen hebben om later van te leven. Maar wel in een wereld die op de pensioendatum nog mooi en de moeite waard is. Daarom hebben we bij het vaststellen van ons nieuwe beleid gekeken naar wat de grootste bedreigingen zijn voor mens en milieu. Klimaatverandering is er daar één van. We investeren nu nóg actiever in bedrijven die zich bezighouden met de productie van hernieuwbare energie, zoals windmolens. En we sluiten bedrijven uit die veel CO2 uitstoten, zoals steenkolenmijnen. Ook werken we – via ACTIAM - samen met de Forest Stewardship Council (FSC). Die organisatie strijdt wereldwijd voor het behoud van bossen, de longen van de aarde.  Daarnaast kunnen we ook de impact van ons beleggingsbeleid beter meten. Dat is belangrijk, want door de effecten concreet te maken, haal je dit onderwerp uit de abstracte sfeer. Hoeveel vermindert de CO2-uitstoot? Hoeveel water besparen we? Anders gezegd: we maken het verantwoorde rendement inzichtelijk.’

Financieel rendement blijft belangrijk, niet in de laatste plaats voor klanten.

Jacqueline: ‘We waren al toonaangevend met ons verantwoorde beleggingsbeleid. Niet voor niets heeft de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) ons al vier jaar op rij uitgeroepen tot de verzekeraar met het meest verantwoorde beleggingsbeleid. De voorsprong op onze concurrenten is nu alleen maar groter geworden omdat we ons beleid doorvoeren over de hele actief beheerde portefeuille en waar mogelijk ook nog verder. Andere partijen doen het vaak veel meer gefragmenteerd. Overigens is die nummer 1-positie in het VBDO-onderzoek niet onze drijfveer. Erkenning is mooi, maar het gaat ons maar om één ding: wij willen zoveel mogelijk positieve impact hebben op de wereld.’

Dennis: ‘Daarom is het zo belangrijk dat wij als vermogensbeheerder nu maatwerk leveren dat volkomen aansluit bij het DNA van Zwitserleven als pensioenverzekeraar. Dat gaat Zwitserleven helpen om de visie op verantwoord beleggen beter te kunnen vertellen aan klanten en adviseurs. Als iets bij je past, is het veel gemakkelijker om uit te leggen.’

Het thema ‘milieu’ hebben we besproken. Wat doen jullie met het focuspunt ‘mens’?

Jacqueline: ‘Ook op dit vlak hebben we keuzes gemaakt. We hebben ons afgevraagd welke sectoren bij ons passen en welke niet. Producenten van suikerhoudende dranken, tabak en alcohol zijn een bedreiging voor de vitaliteit van de mens. Daarom beleggen we nu helemaal niet meer in de tabaksindustrie en investeren extra in bedrijven die juist goed bezig zijn om deze vitaliteitsrisico’s te verminderen.’ 

Dennis: ‘Ons handelen moet altijd gericht zijn op impact. Soms bereik je dit niet door een sector simpelweg uit te sluiten, maar door juist in gesprek te gaan. Engagement noemen we dat. Huidige engagements resulteren erin dat alcoholproducenten – zoals Heineken – actief bezig zijn met het verduurzamen van hun productieproces. Anders gezegd: uitsluiten is niet altijd de beste oplossing; engagement is soms veel effectiever. Een ander voorbeeld daarvan is Shell: dit bedrijf was bezig met Arctic drilling - boren naar olie in Alaska. Zeer belastend voor het milieu, maar Shell zag het als een manier om extra geld te verdienen. Wij hebben – samen met andere partijen – intensieve gesprekken gevoerd met het management. Met als resultaat dat  Shell inmiddels heeft besloten om de boringen te stoppen. Ook daar zie je dat je met een dialoog en betrokkenheid meer bereikt dan met uitsluiting.’

Wat kunnen we de komende tijd nog meer verwachten?

Dennis: ‘Het nog beter meetbaar maken van de impact van onze beleggingen. Welke concrete resultaten boeken we? Een deel meten we al, bijvoorbeeld CO2-reductie en waterbesparing. Maar dat willen we nog verder gaan uitbreiden. Verantwoord beleggen is voor velen nog steeds een ver-van-mijn-bedshow. Zeker in de financiële branche. Door de resultaten door te vertalen in concrete cijfers, spreek je ineens veel vaker dezelfde taal.’

Jacqueline: ‘Om dit extra kracht bij te zetten, heeft Zwitserleven – net als ACTIAM – de Paris Pledge for Action en de Montréal Carbon Pledge ondertekend. Hiermee steunen we het klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met het doel om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Door scherpe doelstellingen te formuleren binnen ons beleggingsbeleid en de effecten te meten, dragen we hieraan bij.’

Hoe kijken klanten en adviseurs tegen dit onderwerp aan?

Jacqueline: ‘We zien een toename van het aantal klanten dat verantwoord beleggen belangrijk vindt. Er zijn ook steeds meer klanten die voor Zwitserleven kiezen vanwege ons beleggingsbeleid. Ook bij adviseurs groeit de interesse voor dit thema. Maar wat mij betreft mag die bewustwording echt nog wel groter worden. We zijn er nog lang niet.’

Tot slot: welke wens hebben jullie voor de toekomst?

Jacqueline: ‘Mijn droom is dat verantwoord beleggen een vast onderwerp is op de agenda van gesprekken tussen werkgevers, adviseurs en verzekeraars over de keuze voor een pensioenregeling. Dat bedrijven dus zelf actief vragen aan verzekeraars hoe verantwoord hun beleggingsbeleid is. Want over de hele branche heen kunnen we nog veel meer impact hebben met het vermogen dat wij beheren voor onze klanten.’

Dennis: ‘Mijn wens sluit daarbij aan. Ik hoop dat verantwoord beleggen zo vanzelfsprekend wordt dat het geen USP meer is. Dat je het ook niet meer uit hoeft te leggen en dat we iets anders moeten bedenken om ons in de markt te onderscheiden. Als we dat bereiken, ben ik een heel tevreden mens.’

Blijf op de hoogte met Update.

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt elk nieuw artikel direct in uw e-mail.

Reacties

Uw reactie

Oude reacties.

Marco de Vries - 974 dagen geleden

Leuk, goed werk jongens.

Seada van den Herik - 974 dagen geleden

Mooi en relevant duo interview dame en heer!

Jacqueline Duiker - 974 dagen geleden

Mooie ambities!

Peter Ronteltap - 974 dagen geleden

Mooi verwoord jongens! Keep up the good work

Lees ook