Update.

Duurzaam pensioenbeleggen hoort bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Geert de Vries. 20 april 2015

Practice what you preach. Ofwel: geef het goede voorbeeld door te doen wat je zegt. Vanuit die filosofie koos MVO Nederland eind 2014 voor Zwitserleven PPI als nieuwe uitvoerder van de collectieve pensioenregeling. Doorslaggevend bij de besluitvorming was het duurzame beleggingsbeleid, vertellen directeur Willem Lageweg en HR-manager Margaret Karsten. Een gesprek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaam personeelsbeleid.

MVO Nederland is in 2004 opgericht door het Ministerie van Economische Zaken. Wat is er in de afgelopen tien jaar bereikt?

‘Toen we in 2004 startten, was MVO een vrij nieuw en onbekend begrip’, begint Willem Lageweg. ‘We moesten tegen de stroom in roeien, want bedrijven vonden het vaag en keken er met de nodige scepsis naar. Dat is compleet veranderd. Uit onze recente MVO-monitor blijkt dat MVO bij veel ondernemers bekend is en breed wordt erkend. Bovendien zegt tweederde van het bedrijfsleven ermee in de praktijk bezig te zijn. Anno 2015 staat MVO dus op de kaart en is het een vanzelfsprekend onderwerp aan de bestuurstafel. Wij merken dat ook aan de groeiende belangstelling om partner te worden van MVO Nederland. Op dit moment hebben we ruim 2.100 partners, in alle soorten en maten, en verspreid over alle sectoren van de Nederlandse economie. Dit netwerk gaan we de komende tijd actief uitbreiden. Om aan de groeiende vraag naar kennis en netwerkactiviteiten te voldoen, wordt private financiering voor ons steeds belangrijker. Van de overheid ontvangen wij nog uitsluitend projectsubsidies.’

Welke sectoren zijn koplopers in MVO-beleid en welke zitten in de achterhoede?

Willem Lageweg: ‘Ook al hebben we sinds 2004 flinke vooruitgang geboekt, in alle sectoren zijn nog meer stappen nodig. Nationaal en internationaal staan we voor enorme uitdagingen. Zoals het reduceren van de CO2-uitstoot en het duurzaam omgaan met materialen en grondstoffen. Maar ook het waarborgen van de mensenrechten in de hele keten, wereldwijd. Iedereen heeft dus nog veel te doen, maar de één meer dan de ander. De chemiesector bijvoorbeeld, met DSM en AKZO voorop, investeert volop in milieu- en veiligheidsmaatregelen. MVO staat hier beleidsmatig al jaren hoog op de agenda. Minder vergevorderd is de kledingsector, maar ook daar komt men nu goed op gang. Op het gebied van milieubelasting (katoen) en arbeidsomstandigheden (lonen, veiligheid) is hier nog veel te winnen. Onder leiding van de brancheorganisaties is men ambitieus op weg. Dat geldt helaas niet voor de retailers en producenten van huishoudelijke artikelen, speelgoed en consumentenelektronica. Daar is MVO nog steeds de ver-van-mijn-bed-show.’ 

Bedrijven die MVO hoog in het vaandel hebben staan, zijn negatief in het nieuws door salarisverhogingen van topbestuurders, het ontslaan van uitzendkrachten en fraude. Hoe is dit met elkaar te rijmen?

Willem Lageweg: ‘Ik wil allereerst benadrukken dat MVO Nederland geen normerende club is die de aangesloten partnerorganisaties de maat neemt. Onze missie is om bedrijven te helpen nieuwe, succesvolle stappen te zetten in duurzaam ondernemen; niet meer, niet minder. Daarbij hanteren wij als criterium dat partners helder laten zien waarmee zij bezig zijn én significant vooruitgang boeken. Organisaties die niet (meer) aan deze voorwaarde voldoen of aantoonbaar ‘mooi weer’ spelen, spreken we aan op hun verantwoordelijkheid. In het uiterste geval beëindigen we de samenwerking. Het laatste komt gelukkig slechts incidenteel voor. Wat de genoemde voorbeelden laten zien, is dat bedrijven die zich consciëntieus inzetten voor MVO niet ‘heilig’ zijn. Ook zij kunnen fouten maken. Door het publieke sentiment over het beloningsbeleid verkeerd in te schatten, door intern onhandig te communiceren over een wetswijziging, door ontoelaatbaar gedrag van medewerkers of door andere oorzaken. Dat is niet leuk, maar wel leerzaam.’

MVO Nederland is geen normeren­de club die de aan­ge­sloten partner­orga­ni­saties de maat neemt.

Bij MVO hoort ook een maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid. Wat zijn de pijlers?

Margaret Karsten: ‘Hiervoor bestaat geen panklaar recept. Wel zijn er algemene uitgangspunten te onderscheiden. Eén van de belangrijkste daarvan is dat het personeelsbeleid leidt tot betrokken, tevreden en gemotiveerde medewerkers. Een adequate beloning speelt daarbij vanzelfsprekend een rol, maar is niet allesbepalend. Uit onderzoeken blijkt dat eigen verantwoordelijkheid en zelf initiatieven kunnen nemen voor werknemers net zo zwaar wegen en in veel gevallen zelfs de doorslag geven. Net als de ruimte om door scholing het beste uit jezelf te halen en je te kunnen blijven ontwikkelen. Naar de toekomst toe wordt het laatste aspect alleen maar belangrijker, want we moeten allemaal langer doorwerken. Niet voor niets noemen we als MVO Nederland in ons MVO Trendrapport 2015 duurzame inzetbaarheid van werknemers als één van de zeven trends die de economie en de samenleving ingrijpend gaan beïnvloeden. Dit vraagt van bedrijven extra aandacht voor arbeidsparticipatie, vitaliteit, preventie en het optimaal benutten van talent en betrokkenheid van medewerkers. In dit kader hoort een goede pensioenregeling in mijn ogen ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. In die zin dat je als werkgever een bijdrage levert aan de inkomensvoorziening voor later.’

Wat doen jullie zelf op het vlak van duurzaam personeelsbeleid?

Margaret Karsten: ‘Heel veel. Aan het begin van elk jaar maken we met alle medewerkers taakafspraken en stellen we een persoonlijk ontwikkelplan (pop) op. Dit wordt door het jaar heen geëvalueerd met de leidinggevende. Met in elk geval twee vaste momenten: halverwege het jaar een functioneringsgesprek en aan het eind van het jaar een beoordelingsgesprek. Daarnaast organiseren we binnen ons opleidingsbeleid en -budget incompanytrainingen en maatwerk scholing- en ontwikkelactiviteiten. Op MT-niveau wordt verder organisatiebreed gekeken naar de talentontwikkeling en doorgroeimogelijkheden van alle medewerkers. Ook meten we regelmatig de betrokkenheid en tevredenheid van ons personeel. Om medewerkers vitaal te houden, kunnen zij aanmerking komen voor een sportvergoeding en stimuleren wij het gebruik van de fiets via een fietsvergoeding. Als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket hebben we bovendien een collectieve pensioenregeling: een beschikbare premieregeling met een 3%-staffel. Een bewuste keuze, om onze medewerkers in staat te stellen een hoger pensioen op te bouwen. En ook nog mooi om te vermelden: vorig jaar hebben we bewust twee medewerkers in dienst genomen met een arbeidsbeperking en begin april zijn we op onze afdeling Partners & Sectoren gestart met tien 50-plussers. Dit zijn mensen die al enige tijd uit het arbeidsproces zijn en moeite hebben, mede door hun leeftijd, om weer aan de slag te komen. Samen met het UWV (Werkgeversservicepunt Utrecht Midden) proberen wij hen aan een nieuwe baan te helpen. De komende vier maanden krijgen zij een on-the-job-training bij ons in huis. Daarna is het onze bedoeling om bij goed functioneren zeker vijf van deze 50-plussers in dienst te nemen. Zo brengen ook wij MVO in de praktijk.’

Sinds 1 januari 2015 is Zwitserleven PPI de nieuwe pensioenuitvoerder van MVO Nederland. Hoe hebben jullie het overstaptraject aangepakt? En waarom Zwitserleven?

Margaret Karsten: ‘MVO Nederland had oorspronkelijk een middelloonregeling. Uit kostenoverwegingen is die in 2009 vervangen door een beschikbarepremieregeling. Voor nieuwe medewerkers wel te verstaan, voor de toenmalige deelnemers bleef de middelloonregeling bestaan. Op 1 oktober 2014 liep de uitvoeringsovereenkomst af. Hét moment om te verlengen of te switchen. Om een weloverwogen keuze te maken, heeft het MT al in mei de adviesaanvraag ingediend bij de OR. In het overleg kwamen vanuit de OR diverse wensen op tafel. Zo wilde men graag dat de beschikbarepremieregeling voortaan voor alle medewerkers ging gelden. Dus ook voor de collega’s die nog onder de oude middelloonregeling vielen. Ook verzocht de OR expliciet om een offerte aan te vragen bij Zwitserleven PPI. Dit vanwege het duurzame beleggingsbeleid. Onze adviseur Van Lanschot Chabot heeft vervolgens vier partijen benaderd, waaronder Zwitserleven PPI en de bestaande pensioenuitvoerder. In het adviesrapport, dat zowel door het MT als door de OR zorgvuldig is bestudeerd, kwam Zwitserleven er in duurzaamheid van de beleggingen het beste uit. Toen ook nog eens bleek dat zij in de jaarlijkse Benchmark Verantwoord Beleggen van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) het hoogste scoorde, hebben we de knoop doorgehakt en voor Zwitserleven PPI gekozen. Heel duidelijk vanuit de overweging: practice what you preach. Want als je andere bedrijven stimuleert om duurzaam te ondernemen, moet je zelf op z’n minst het goede voorbeeld geven.’

Hoe is het personeel over de veranderingen geïnformeerd?

Margaret Karsten: ‘Medewerkers zijn nog voor de besluitvorming door het MT schriftelijk geïnformeerd over de wettelijke wijzigingen en de mogelijke keuzes waar we voor stonden bij de nieuwe regeling. Nadat het besluit was genomen, hebben alle medewerkers een notitie ontvangen over de inhoud van de pensioenregeling en de nieuwe pensioenuitvoerder. Verder hebben we samen met Van Lanschot Chabot een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor alle 70 medewerkers. Ruim de helft was aanwezig, een verrassend hoge opkomst. Ook werden er veel goede inhoudelijke vragen gesteld, onder meer over de 3%-staffel en de duurzaamheid van het beleggingsbeleid. Medio november hebben alle medewerkers nogmaals een brief gekregen over de inhoud van de regeling, met het verzoek om hiervoor te tekenen. Dat heeft iedereen gedaan. Oók de medewerkers die van de oude middelloonregeling zijn overgestapt naar de beschikbarepremieregeling. Met hen hadden we al in een eerder stadium individueel gesproken over de veranderingen en de financiële consequenties. Allemaal vonden zij het een redelijk voorstel.’

Tot besluit nog even terug naar MVO in het algemeen. Wat zijn de speerpunten van MVO Nederland voor de komende jaren?

Willem Lageweg: ’Ruim een jaar geleden, tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 30 januari 2014, hebben we het meerjarenprogramma Ambitie 2020 geïntroduceerd. In dit actieprogramma dagen we bedrijven en overheden uit om hun duurzame ambities aan te scherpen en te versnellen. Samen met een aantal vooruitstrevende MVO-partners zetten we voor specifieke speerpuntthema’s ‘icoonprojecten’ op: grote projecten die als voorbeeld en inspiratiebron kunnen dienen. Zo is Delta Lloyd als Ambitiedrager Armoede trekker van een project om armoede door problematische schulden te voorkomen. En heeft Leadingpartner Alliander een coalitie gevormd met andere infrastructuurbeheerders (OV-, water-, telecom- en energiebedrijven) om toe te werken naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuren. Op ons online platform www.mvonederland.nl/ambitie2020 staan nog veel meer initiatieven. De komende jaren gaan we dit verder uitbreiden. Met als uiteindelijk doel: Nederland positioneren als hét wereldvoorbeeld van een innovatieve kringloopeconomie waarin mensen en materialen slim en duurzaam worden ingezet.’ 

Over MVO Nederland

MVO Nederland is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie die bedrijven en sectoren inspireert om aan de slag te gaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Op zo'n manier dat People, Planet en Profit centraal staan in alle bedrijfsprocessen en ondernemersbeslissingen. Van inkoop tot sales, van productie tot personeelbeleid. Binnen het snelgroeiende bedrijvennetwerk van MVO Nederland werken brancheorganisaties, bedrijven, NGO’s, onderzoeksinstellingen, onderwijs en andere overheden samen om MVO direct te vertalen naar marktkansen in de branche, de regio en de keten. Zo bereikt MVO Nederland nu al meer dan 100.000 ondernemers. Voor meer informatie: www.mvonederland.nl.

Blijf op de hoogte met Update.

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt elk nieuw artikel direct in uw e-mail.

Reacties

Uw reactie

Lees ook